Tìm tài liệu

Nghien cuu tong hop zeolit Y tu khoang set co cau truc 2 1 va anh huong cua thanh phan nguyen lieu cau truc 2 1 va 1 1

Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1

Upload bởi: cuongmv8211

Mã tài liệu: 121119

Số trang: 67

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Tổng hợp zeolit từ khoáng sét là một tong những hướng chính để sản xuất các vật liệu rắn để phục vụ cho các mục đích công nghiệp như vật liệu xúc tác, hấp phụ, trao đổi ion…

Việt Nam có rất nhiều các mỏ khoáng sét rất phong phú và đa dạng đây là một tiềm năng rất to lớn để sản xuất zeolit. Trong những năm gần đây zeolit đang được đẩy mạnh để sử dụng nhiều cho nên các nghiên cứu về sản suất zeolit là rất quan trọng.

Cho đến nay đã có một số các nghiên cứu chuyển hoá khoáng sét thành zeolit, đặc biệt tác giả [1] đã thành công trong việc chuyển hoá khoáng sét cấu trúc 1:1 thành các loại zeolit ở điều kiện mềm và đã sản xuất ở quy mô công nghiệp. Còn việc nghiên cứu chuyển hoá khoáng sét 2:1 vẫn chưa được nghiên cứu rộng, các nghiên cứu mới chỉ là bước đầu vì vậy kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế .

Nhằm đáp ứng khó khăn trên đồ án của em tiếp tục nghiên cứu về chuyển hoá kháng sét cấu trúc 2:1 trên cơ sở kế thừa các kết quả đã có. Hy vọng các kết quả nghiên cứu trong bản đồ án của em phần nào cũng sẽ có đóng góp vào lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp zeolit từ khoáng sét 2:1 ở Việt Nam.

Kết cấu đề tài:

Chương 1

Tổng quan tài liệu

Chương 2

Các phương pháp thực nghiệm

Chương 3

Kết quả và thảo luận

Phần dưới chứa nhiều Phlôgpit khoáng s

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1
 • Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 1144
Lượt tải: 5

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của ...

Upload: sonhai75

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 188
Lượt tải: 12

Nghiên cứu đặc điển hình ảnh và giá trị của ...

Upload: giavi05

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 190
Lượt tải: 3

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm âm đạo cổ tử ...

Upload: vuduynam2010

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 456
Lượt tải: 16

Cấu trúc và chức năng của tổng đài điện tử số

Upload: cherry_angel_love

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 2289
Lượt tải: 17

Nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng và hình ảnh ...

Upload: nguoitot_1

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 207
Lượt tải: 5

Cơ cấu tổ chức trực tuyến Ưu nhược điểm và ...

Upload: thao01nt

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 646
Lượt tải: 16

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống thông tin ...

Upload: truongtran

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 798
Lượt tải: 16

Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc ...

Upload: minhhaihvtc

📎
👁 Lượt xem: 1307
Lượt tải: 28

Tổng quan về Robot cấu trúc song song và ...

Upload: loanpham0802

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 2133
Lượt tải: 20

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơliên quan và ...

Upload: chunghaseco

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 192
Lượt tải: 13

Nghiên cứu một số yếu tố có liên quan đến ...

Upload: dkvn2009

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 236
Lượt tải: 5

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét ...

Upload: cuongmv8211

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1 Tổng hợp zeolit từ khoáng sét là một tong những hướng chính để sản xuất các vật liệu rắn để phục vụ cho các mục đích công nghiệp như vật liệu xúc tác, hấp phụ, trao đổi ion… Việt Nam có rất nhiều các mỏ khoáng sét rất phong phú và đa dạng đây là docx Đăng bởi
5 stars - 121119 reviews
Thông tin tài liệu 67 trang Đăng bởi: cuongmv8211 - 21/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu tổng hợp zeolit Y từ khoáng sét có cấu trúc 2 1 và ảnh hưởng của thành phần nguyên liệu cấu trúc 2 1 và 1 1