Tìm tài liệu

Phat trien kinh te du lich o tinh Ninh Binh trong giai doan hien nay

Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

Upload bởi: mavamma

Mã tài liệu: 21365

Số trang: 61

Định dạng: docx

Dung lượng file: 416 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc gia trong thời gian qua và gần đây đã đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách đột biến, nhất là sự chuyển dịch của ngành dịch vụ. Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, ngành dịch vụ đã thay đổi tỷ trọng một cách đáng kể trong cơ cấu kinh tế, đặc biệt là du lịch – ngành công nghiệp không khói. Du lịch nắm giữ vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc gia, du lịch đóng góp 4,5% trong tổng sản phẩm quốc nội (thời điểm 2007). Ngày càng có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ngành du lịch. Sau các ngành công nghiệp nặng và phát triển đô thị, đầu tư nước ngoài hầu hết đã được tập trung vào du lịch. Vì vậy hướng phát triển kinh tế du lịch như thế nào cho chuẩn, cho đúng mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam thật sự là thách thức không nhỏ.

Cùng với sự phát triển kinh tế chung của cả nước, phát triển kinh tế du lịch của những tỉnh, thành phố giàu tiềm năng du lịch đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng. Sự phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình trong những năm gần đây góp phần không nhỏ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quốc gia.

Ninh Bình là vùng đất “Sơn thanh thuỷ tú”, được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và di tích lịch sử văn hoá lâu đời, tạo sức hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước. Kinh tế Ninh Bình đang chuyển biến mạnh mẽ từ nền kinh tế ngành nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo sang kinh tế lấy ngành dịch vụ làm trọng điểm. Có thể nói, kinh tế Ninh Bình đang sánh bước cùng sự phát triển kinh tế nước nhà, Đảng ủy và lãnh đạo các cấp tỉnh Ninh Bình biết tận dụng triệt để những lợi thế thiên nhiên ban tặng đồng thời phát huy thế mạnh địa phương. Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, do tác động mạnh mẽ của các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiềm năng thế mạnh của đất nước được phát huy, đòi hỏi phát triển kinh tế du lịch phải không ngừng phát triển cả về loại hình du lịch, chất lượng phục vụ và các loại dịch vụ du lịch…

Tuy các loại hình du lịch tỉnh Ninh Bình thời gian qua có tăng nhưng về chất lượng nhìn chung còn thấp, việc quản lý các dịch vụ du lịch còn bộc lộ nhiều bất cập, tiềm năng du lịch chưa được khai thác đúng mức. Tình trạng phát triển tự phát, lộn xộn, thiếu tính quy hoạch, tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông, bán hàng tăng, ép giá còn xảy ra,... Vì vậy, vấn đề phát triển kinh tế du lịch trong quá trình hội nhập quốc tế cần có những giải pháp mang tính cụ thể và đồng bộ.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài

  Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc gia trong thời gian qua và gần đây đó đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách đột biến, nhất là sự chuyển dịch của ngành dịch vụ. Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO, ngành dịch vụ đã thay đổi tỷ trọng một cách đáng kể trong cơ cấu kinh tế, đặc biệt là du lịch – ngành công nghiệp không khói. Du lịch nắm giữ vị trí quan trọng đối với phát triển kinh tế quốc gia, du lịch đóng góp 4,5% trong tổng sản phẩm quốc nội (thời điểm 2007). Ngày càng có nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào ngành du lịch. Sau các ngành công nghiệp nặng và phát triển đô thị, đầu tư nước ngoài hầu hết đã được tập trung vào du lịch. Vì vậy hướng phát triển kinh tế du lịch như thế nào cho chuẩn, cho đúng mục tiêu phát triển kinh tế Việt Nam thật sự là thách thức không nhỏ.

  Cùng với sự phát triển Cùng với sự phát triển               Cùng với sự phát triển kinh tế chung của cả nước, phát triển kinh tế du lịch của những tỉnh, thành phố giàu tiềm năng du lịch đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng. Sự phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình trong những năm gần đây góp phần không nhỏ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của quốc gia.

  Ninh Bình là vùng đất “Sơn thanh thuỷ tỳ”, được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và di tích lịch sử văn hoá lâu đời, tạo sức hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước. Kinh tế Ninh Bình đang chuyển biến mạnh mẽ từ nền kinh tế ngành nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo sang kinh tế lấy ngành dịch vụ làm trọng điểm. Có thể nói, kinh tế Ninh Bình đang sánh bước cùng sự phát triển kinh tế nước nhà, Đảng ủy và lãnh đạo các cấp tỉnh Ninh Bình biết tận dụng triệt để những lợi thế thiên nhiên ban tặng đồng thời phát huy thế mạnh địa phương. Tuy nhiên trước yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, do tác động mạnh mẽ của các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, tiềm năng thế mạnh của đất nước được phát huy, đòi hỏi phát triển kinh tế du

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay
 • Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh ...

Upload: hoanglong1000

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 197
Lượt tải: 13

Giải quyết việc làm ở nông thôn tỉnh Ninh ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 288
Lượt tải: 16

Các giải pháp giải quyết việc làm ở tỉnh Bắc ...

Upload: thienhc

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 200
Lượt tải: 2

Các giải pháp giải quyết việc làm ở tỉnh Bắc ...

Upload: nguyencuongviet

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 210
Lượt tải: 16

XHH du lịch trong nền kinh tế thị trường ...

Upload: anh2neta

📎 Số trang: 158
👁 Lượt xem: 735
Lượt tải: 2

Phép biện chứng giữa phát triển kinh tế với ...

Upload: vttung1988

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 585
Lượt tải: 16

Kinh tế du lịch ở tỉnh Thanh Hoá - thực ...

Upload: khoabang2001

📎 Số trang: 121
👁 Lượt xem: 2898
Lượt tải: 16

Một số giải pháp huy động vốn đầu tư thực ...

Upload: haihanhlongvy

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 641
Lượt tải: 16

Định hướng chiến lược tăng trưởng kinh tế ...

Upload: vietcuong2806

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 203
Lượt tải: 7

Giải pháp hỗ trợ tín dụng ngân hàng nhằm ...

Upload: danceswithwolves82

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Kế hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Thanh ...

Upload: xuanthanh999

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 181
Lượt tải: 13

Kế hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Thanh ...

Upload: ductu8686

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 26
Lượt tải: 8

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình ...

Upload: mavamma

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 933
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay Việt Nam là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế quốc gia trong thời gian qua và gần đây đã đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách đột biến, nhất là sự chuyển dịch của ngành dịch vụ. Từ docx Đăng bởi
5 stars - 21365 reviews
Thông tin tài liệu 61 trang Đăng bởi: mavamma - 04/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển kinh tế du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay