Tìm tài liệu

Phat trien xuat khau hang Det-May trong qua trinh phat trien kinh te-xa hoi Viet Nam

Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

Upload bởi: vananh

Mã tài liệu: 97246

Số trang: 40

Định dạng: docx

Dung lượng file: 142 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong xu thế phát triển và hội nhập thế giới, đổi mới và phát triển nền kinh tế là điều kiện tất yếu để mỗi quốc gia khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. ở nước ta, thực hiện đường lối của Đảng, nền kinh tế của nước ta đã chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc chuyển đổi đã mở ra một thời kỳ mới có nhiều cơ hội phát triển, cũng như là thách thức lớn lao cho các thành phần kinh tế, cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thế giới ngày nay là một thể thống nhất, trong đó các quốc gia là những đơn vị độc lập, tự chủ, nhưng phụ thuộc vào nhau về nền kinh tế và khoa học công nghệ. Sự phụ thuộc giữa các quốc gia bắt nguồn từ những yếu tố khách quan. Do điều kiện địa lý, do sự phân bố không đều tài nguyên thiên nhiên, không một quốc gia nào có khả năng tự cấp tự túc những sản phẩm cơ bản như : năng lượng, than, dầu thô, gỗ, lương thực, thiết bị kỹ thuật...

Nội dung tóm tắt

Chương I : Vai trò của xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các nước đang phát triển

Chương II : Đánh giá tình hình xuất khẩu hàng Dệt-May đến phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian qua

Chương III : Một số giảp pháp nhằm nâng cao vai trò xuất khẩu Dệt-May trong phát triển kinh tế Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam
 • Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng và phương hướng phát triển hàng ...

Upload: services_bank

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 727
Lượt tải: 16

Phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam ...

Upload: haingalove

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 237
Lượt tải: 5

Phát triển xuất khẩu hàng dệt may việt nam ...

Upload: StockHN

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 17
Lượt tải: 7

PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM ...

Upload: ductu8686

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 12

Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ...

Upload: Diepnaga

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 537
Lượt tải: 16

Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển ...

Upload: imgcor

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 626
Lượt tải: 16

Chiến lược phát triển công nghiệp trong ...

Upload: badao259

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 488
Lượt tải: 18

Kiểm soát dòng vốn nhằm ổn định và phát ...

Upload: hailtstock

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 432
Lượt tải: 16

Phát triển ngành chè Việt Nam trong qúa ...

Upload: ngocanhdtp

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 1156
Lượt tải: 16

Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ...

Upload: white_hat_83

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 543
Lượt tải: 17

Một số vấn đề về đổi mới kế hoạch 5 năm phát ...

Upload: nguyen_thanhtra

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 605
Lượt tải: 16

Đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển ...

Upload: ck002006

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 206
Lượt tải: 11

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá ...

Upload: vananh

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 556
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam Trong xu thế phát triển và hội nhập thế giới, đổi mới và phát triển nền kinh tế là điều kiện tất yếu để mỗi quốc gia khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế. ở nước ta, thực hiện đường lối của Đảng, nền kinh tế của nước ta đã chuyển đổi từ docx Đăng bởi
5 stars - 97246 reviews
Thông tin tài liệu 40 trang Đăng bởi: vananh - 26/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển xuất khẩu hàng Dệt-May trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam