Tìm tài liệu

Qua trinh hoi nhap kinh te quoc te

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Upload bởi: ttrangikt

Mã tài liệu: 56586

Số trang: 18

Định dạng: docx

Dung lượng file: 122 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong những năm 80 của thế kỷ 20, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn toàn cầu hoá (globalization) - xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường thế giới mà chủ nghĩa tư bản chi phối trong nhiều thế kỷ vừa qua. Toàn cầu hoá diễn ra theo quy luật thống nhất và mâu thuẫn về lợi ích giữa các quốc gia với nhau và lợi ích chung toàn thế giới. Xu hướng cạnh tranh trong sự hợp tác, đối đầu sang đối thoại trở nên phổ biến. Trong bối cảnh đó, Mỹ trở thành một siêu cường nhờ những lợi thế tận dụng trong các cuộc chiến tranh trước đó và gần như giữ vị thế độc tôn (sau khi khối Đông Âu sụp đổ) với tham vọng bá chủ toàn cầu nhưng vấp phải sự phản ứng và cạnh tranh của các nước tư bản phát triển cũng như các nước kém phát triển (LDCs). Vì thế, quan hệ kinh tế trên thế giới diễn ra rất đa dạng từ quan hệ song phương cho tới khu vực hoá, toàn cầu hoá tạo nên các liên kết kinh tế như: các liên kết siêu nhà nước, khu vực tự do mậu dịch, đồng minh thuế quan, liên minh tiền tệ, liên minh kinh tế…(UN và các tổ chức chuyên ngành, WTO, WB, EU, ASEAN, Mencosour…). Tính đa dạng này thể hiện ở đặc điểm vừa liên kết vừa đấu tranh dựa trên lợi ích của quốc gia và quốc tế.

Ngoài ra, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ của cách mạng tin học đã tạo nên những biến đổi lớn trong quá trình phát triển và xã hội hoá lực lượng sản xuất, làm thay đổi cơ cấu kinh tế, năng suất lao động tăng gấp bội so với thời kỳ hàng trăm năm trước đó. Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất đặc biệt quan trọng, chiếm phần lớn trong tỷ trọng trong các sản phẩm dịch vụ. Vì thế, gắn liền với quá trình toàn cầu hoá thì vai trò của nhà nước ngày càng được đặc biệt chú trọng nhưng còn quan trọng hơn là sự điều phối của các liên kết kinh tế thế giới nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển đồng đều giữa các quốc gia, các vùng, khu vực trên toàn thế giới. Quá trình này đem lại những cơ hội cũng như các thách thức rất lớn đối với các quốc gia tham gia cuộc chơi đó. Nó trở thành một xu thế không thể cưỡng lại được được nếu không muốn bị bỏ lại trong trật tự kinh tế mới của thế giới. Xu thế này buộc tất cả các quốc gia, nếu muốn phát triển, phải chuẩn bị và tiến hành hội nhập kinh tế quốc tế, không còn con đường nào khác để lựa chọn. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  PHẦN 1: TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TÕ QUỐC TÕ ĐỐI VỚI CÁC QUỐC GIA

  1. Hội nhập kinh tế quốc tế

  2. Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với các quốc gia

   

  PHẦN 2: TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ CỦA VIỆT Nam

  1. Giai đoạn đầu

  2. Năm2003

   

  PHẦN 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  1. Thực trạng

  2. Giải pháp

   

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

   

  Trang

   

   

  3

  3

  4

   

   

  6

  6

  7

   

  12

  12

  15

   

  18

  19

   

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  Trong những năm 80 của thÕ kỷ 20, quan hệ kinh tÕ giữa các nước trên thÕ giới bước vào mét giai đoạn mới - giai đoạn toàn cầu hoá (globalization) - xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường thế giới mà chủ nghĩa tư bản chi phối trong nhiều thế kỷ vừa qua. Toàn cầu hoá diễn ra theo quy luật thống nhất và mâu thuẫn về lợi Ých giữa các quốc gia với nhau và lợi Ých chung toàn thế giới. Xu hướng cạnh tranh trong sù hợp tác, đối đầu sang đối thoại trở nên phổ biến. Trong bối cảnh đó, Mỹ trở thành một siêu cường nhờ những lợi thế tận dụng trong các cuộc chiến tranh trước đó và gần như giữ vị thế độc tôn (sau khi khối Đông Âu sụp đổ) với tham vọng bá chủ toàn cầu nhưng vấp phải sự phản ứng và cạnh tranh của các nước tư bản phát triển cũng như các nước kém phát triển (LDCs). Vì thế, quan hệ kinh tế trên thế giới diễn ra rất đa dạng từ quan hệ song phương cho tới khu vực hoá, toàn cầu hoá tạo nên các liên kết kinh tế như: các liên kết siêu nhà nước, khu vực tự do mậu dịch, đồng minh thuế quan, liên minh tiền tệ, liên minh kinh tế…(UN và các tổ chức chuyên ngành, WTO, WB,

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập ...

Upload: amexes2000

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 674
Lượt tải: 16

Tổng quan về kinh tế tư nhân trong quá trình ...

Upload: nguyenvandung0809

📎
👁 Lượt xem: 729
Lượt tải: 16

Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá ...

Upload: ng_minh_nhat

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 804
Lượt tải: 16

Giải pháp phát triển cảng biển quốc gia đáp ...

Upload: ttv09

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 263
Lượt tải: 7

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước CHDCND ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 235
👁 Lượt xem: 2332
Lượt tải: 18

Nâng cao khả năng cạnh tranh ngành thép ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 234
Lượt tải: 11

Phát triển thị trường BĐS tại Hà Nội trong ...

Upload: anh2neta

📎 Số trang: 119
👁 Lượt xem: 399
Lượt tải: 8

XKLĐ - giải pháp tạo việc làm cho người lao ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 262
Lượt tải: 11

Nâng cao khả năng cạnh tranh ngành thép ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 17
Lượt tải: 12

Phát triển ngành chè Việt Nam trong qúa ...

Upload: ngocanhdtp

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 1156
Lượt tải: 16

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp ...

Upload: dungdunghl

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 16

Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp ...

Upload: melody1102269

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 25
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Upload: ttrangikt

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 882
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Trong những năm 80 của thế kỷ 20, quan hệ kinh tế giữa các nước trên thế giới bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn toàn cầu hoá (globalization) - xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường thế giới mà chủ nghĩa tư bản chi phối trong nhiều thế kỷ docx Đăng bởi
5 stars - 56586 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: ttrangikt - 30/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế