Tìm tài liệu

Phan tich de xuong Mo thuc quan ly moi cua R.Linkert va van dung vao doanh nghiep Viet Nam

Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam

Upload bởi: vinh1029

Mã tài liệu: 101639

Số trang: 12

Định dạng: docx

Dung lượng file: 46 Kb

Chuyên mục: Quản lý

Info

Theo các nhà nghiên cứu,việc ra đời của” Mô thức quản lý mới “của R.Linkert đã tạo cho con người một cấu trúc chức năng về hệ thông quản lý và việc áp dụng phương thức quản lý mới này của các nhà khoa học thành công sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp phát triển ngày càng mạnh

Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai,ông làm việc trong chính phủ liên bang Mỹ,lần lượt làm trưởng khảo sát công trình-Bộ nông nghiệp và trưởng phòng tác phong kỷ luật thuộc Cục điều tra oanh tạc chiến lược của Mỹ.

Cống hiến chủ yếu của ông thể hiện ở các mặt:lý luận và lãnh đạo,lý luận kích thích và lý luận tổ choc.các tác phẩm chính cửa ông gồm:”Mô thức quản lý mới”(1961),”Quản lý tổ chức nhân quần và giá trị của nó”(1967),”Con đường mới về việc giải quyết xung đột trong quản lý”(do ông cùng viết với một người khác năm 1967)

Ông cho rằng,toàn bộ công tác quản lý,vấn đề quan trọng nhất là sự lãnh đạo đối với con người.

Điểm xuát phát cơ bản của công trình nghiên cứu này là tập trung nâng cao và phát huy khả năng của con người trong tổ chức doanh nghiệp.Theo Linkert,tập trung hoạt động của doanh nghiệp là cải thiện tổ chức nhân quần,hoặc có thể nói,trung tâm quản lý doanh nghiệp là ở chỗ làm thế nào để quản lý con người.Điều này ảnh hưởng đến mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trong mô thức quản lý mới,Linkert nhấn mạnh 2 yếu tố:quan hệ ủng hộ lẫn nhau và cơ cấu tổ chức lấy tập thể làm đơn nguyên.

Nội dung tóm tắt

I. R.Linkert và “Mô thức mới” của quản lý.

II. ý nghĩa và sự áp dụng” Mô thức quản lý mới” của Linkert vào doanh nghiệp Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam
 • Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thuyết quản lý của trường phái quan hệ con ...

Upload: foxriver8

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1807
Lượt tải: 18

Áp dụng thuyết “Tổng hợp và thích nghi” vào ...

Upload: nguyenphung9526

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1908
Lượt tải: 18

Tám nguyên tắc cơ cấu của quản lý và mối ...

Upload: Dao_Binh_Nguyen

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 982
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tư ...

Upload: niwoainiai

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 10

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ...

Upload: meohen80

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 234
Lượt tải: 2

Phân tích và hoàn thành chương trình xây ...

Upload: niwoainiai

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 273
Lượt tải: 4

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý bán hàng ...

Upload: niwoainiai

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 763
Lượt tải: 18

Bước đầu tìm hiểu vấn đề quản trị tri thức ...

Upload: khongchemgio

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 603
Lượt tải: 17

Hoàn thiện quản lý kênh phân phối hàng dệt ...

Upload: Canhtoanag

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 681
Lượt tải: 16

Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học ...

Upload: vinhts72

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 749
Lượt tải: 17

Xây dựng “Phần mềm quản lý nhân sự” tại ...

Upload: meohen80

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 5

Xây dựng phần mềm quản trị quan hệ khách ...

Upload: niwoainiai

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 307
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của ...

Upload: vinh1029

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 768
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản lý
Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam Theo các nhà nghiên cứu,việc ra đời của” Mô thức quản lý mới “của R.Linkert đã tạo cho con người một cấu trúc chức năng về hệ thông quản lý và việc áp dụng phương thức quản lý mới này của các nhà khoa học thành công sẽ góp phần giúp cho doanh docx Đăng bởi
5 stars - 101639 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: vinh1029 - 07/01/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/01/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích đề xướng Mô thức quản lý mới của R.Linkert và vận dụng vào doanh nghiệp Việt Nam