Tìm tài liệu

Phan tich TOWS chien luoc phat trien thi truong cua Cong ty T & P

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P

Upload bởi: truongvituan

Mã tài liệu: 226

Số trang: 49

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Quản trị chiến lược

Info

Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm vừa qua Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO và tổ chức thành công Hội nghị hợp tác các nước Châu Á Thái Bình Dương ( APEC ) đã đưa Việt Nam sang một thời đại mới – thời đại hội nhập. Trong tình hình đó, khi Việt Nam ra nhập vào sân chơi này sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển nền kinh tế nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Áp lực khi mới gia nhập khiến cho nhiều doanh nghiệp cần phải nhanh chóng cải thiện, cải cách các cơ chế quản lý, cải tiến khoa học công nghệ, cải cách các phương pháp kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ để nâng cao sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, tận dụng triệt để các cơ hội đang đến vừa để vượt qua những khó khăn thử thách đã, đang và sẽ đến trong thời kỳ mở cửa.

Với sự vận động không ngừng của nền kinh tế thờ kỳ mở cửa, doanh nghiệp có thể đối mặt với các thách thức cũng như các cơ hội do do môi trường kinh doanh luôn thay đổi. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải đặc biệt chú trọng tới hoạt động phân tích môi trường kinh doanh, khai thác triệt để những cơ hội và giảm tiểu tối đa những rủi ro có thể có từ sự thay đổi của các yếu tố môi trường kinh doanh. Từ những hoạt động phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, doanh nghiệp có thể làm cơ sở để xây dựng nên mô thức TOWS cho mình. Mô thức TOWS cung cấp cho công ty những thông tin hữu ích trong việc kết nối các nguồn lực và khả năng của công ty với môi trường cạnh tranh mà công ty đó hoạt động. Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp doanh nghiệp có thể xét duyệt lại các chiến lược, xác định vị thế cũng như hướng mình, phân tích các đề xuất kinh doanh hay bất cứ ý tưởng nào liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp. Và trên thực tế, việc vận dụng mô thức TOWS trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường, phát triển sản phẩm và cà trong các báo cáo nghiên cứu…Chính vì vậy, hoạt động phân tích TOWS ngày càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. Trong hoạt động kinh doanh của mình, công ty TNHH T & P cũng có hoạt động phân tích TOWS trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh. Công ty có các hoạt động phân tích, đánh giá tác động của các yếu tố môi trường, việc xây dựng mô thức TOWS được công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình. Tuy nhiên, trong thời gian thực tập tại công ty, tác giả nhận thấy hiệu quả hoạt động phân tích TOWS của công ty chưa cao. Trong những năm qua, chiến lược thâm nhập thị trường mà công ty đang triển khai còn nhiều yếu kém.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Khoa: Quản trị doanh nghiệp thương mại                                    Trường Đại học Thương Mại

  _____________________________________________________________________________                                                                   

   

  Bản cam kết

   

  Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH T& P, tác giả đã tự mình thu thập những thông tin có giá trị cho chuyên đề tốt nghiệp của mình, từ đó tác giả đã có hoạt động đánh giá thực trạng phân tích TOWS của công ty và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân tích TOWS cho công ty. Tác giả xin cam kết sản phẩm chuyên đề tốt nghiệp này là do tác giả xây dựng nên, không phải là sản phẩm sao chép từ những nguồn tài liệu khác.

                                                                                     

                                                                      Hà nội, ngày 29 tháng 4 năm 2011

                                                                                                Sinh viên

   

                     

                                                                                           Trịnh văn Tuyến

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  SV: Trịnh Văn Tuyến                                    -                                     -                                                   - 49 -                                                         Lớp K43A3       

  Mã SV : 07D100223

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P
 • Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: indochinakt1

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 326
Lượt tải: 16

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: nhoemtrongchieu3112

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 528
Lượt tải: 18

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: angel_evil_29

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 911
Lượt tải: 17

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: thanhnam249

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 443
Lượt tải: 17

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: nguyenvinhthuy

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 585
Lượt tải: 16

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: lemanhthangvcbhn

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 16

Phân tích tows chiến lược thâm nhập thị ...

Upload: nguoimangbinh_93

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 652
Lượt tải: 17

Phân tích TOWS chiến lược kinh doanh của ...

Upload: seiko_icb

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 1607
Lượt tải: 20

Phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị ...

Upload: lqlap

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 943
Lượt tải: 19

Phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị ...

Upload: hotname02

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 208
Lượt tải: 16

Phân tích TOWS chiến lược thâm nhập thị ...

Upload: letrongtan208

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 18
Lượt tải: 3

Hoàn thiện phân tích tows chiến lược kinh ...

Upload: hanoiibt

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 94
Lượt tải: 10

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị ...

Upload: truongvituan

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 959
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị chiến lược
Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm vừa qua Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO và tổ chức thành công Hội nghị hợp tác các nước Châu Á Thái Bình Dương ( APEC ) đã đưa Việt Nam sang một thời đại docx Đăng bởi
5 stars - 226 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: truongvituan - 31/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 31/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích TOWS chiến lược phát triển thị trường của Công ty T & P