Tìm tài liệu

 

Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguyên vật liệu tại công ...

📎 Số trang: | Số trang: 75
👁 Xem: 1067
Tải: 16

Đăng bởi: baotoan789

Hoàn thiện chính sách dịch vụ khách hàng của Tổng Công ty hàng ...

📎 Số trang: | Số trang: 132
👁 Xem: 389
Tải: 7

Đăng bởi: dangsang40185

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội 1

📎 Số trang: | Số trang: 131
👁 Xem: 374
Tải: 10

Đăng bởi: ngocbluesky2003

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội

📎 Số trang: | Số trang: 131
👁 Xem: 346
Tải: 3

Đăng bởi: huythinh_bank

Thực trạng các chính sách MarKeting kinh doanh nhà ở của Công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Xem: 413
Tải: 8

Đăng bởi: chuc_76

Hoàn thiện công tác quản trị mua hàng của tập đoàn Volex Asia ...

📎 Số trang: | Số trang: 123
👁 Xem: 413
Tải: 9

Đăng bởi: nguyen_hoahoa

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Bưu chính liên ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 392
Tải: 10

Đăng bởi: trangaud

Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ...

📎 Số trang: | Số trang: 121
👁 Xem: 495
Tải: 17

Đăng bởi: trinh_anh_khoa

Hoàn thiện chiến lược thị trường của Tổng Công ty Bưu chính Viễn ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 394
Tải: 8

Đăng bởi: nguyentrungkbc

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Tổng công ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 382
Tải: 4

Đăng bởi: nguyennghiahoang1002

Hoàn thiện chiến lược thị trường của Tổng Công ty Bưu chính Viễn ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 371
Tải: 11

Đăng bởi: maihoangfr

Đổi mới tổ chức, quản lý Tổng công ty Hoá chất Việt Nam theo mô ...

📎 Số trang: | Số trang: 117
👁 Xem: 1134
Tải: 16

Đăng bởi: longnmbidv

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cung ứng xăng dầu tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 117
👁 Xem: 348
Tải: 11

Đăng bởi: tuandt

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cung ứng xăng dầu tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 117
👁 Xem: 343
Tải: 2

Đăng bởi: cobanchien

Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng vốn tại Tổng công ty xây ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Xem: 319
Tải: 9

Đăng bởi: redrosesg81

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Moi quan he giua cac chuc nang quan ly va viec ap dung thuc te vao doanh nghiep

Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý và ...

Đăng bởi: lethanhtrung_dhnh

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 12627
Lượt tải: 75

Bao cao thuc tap tai cong ty van phong pham Hong ha

Báo cáo thực tập tại công ty văn phòng phẩm ...

Đăng bởi: thovnpt

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 7281
Lượt tải: 43

Phan tich van hoa doanh nghiep cua cong ty co phan banh keo kinh do

Phân tích văn hoá doanh nghiệp của công ty ...

Đăng bởi: JoongLeeBaby

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 2435
Lượt tải: 42