Tìm tài liệu

Cong tac lap du an danh gia va rut ra kinh nghiem cho qua trinh lap du an dau tu Nha may bia Viet Ha giai doan II

Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II

Upload bởi: lehnguyen2004

Mã tài liệu: 277729

Số trang: 59

Định dạng: zip

Dung lượng file: 328 Kb

Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Info

LỜI NÓI ĐẦU.

Sau gần 25 năm đổi mới và phát triển nền kinh tế Việt Nam đã có bước biến chuyển to lớn. Điều đó được khẳng định bằng những thành tựu to lớn về giá trị cũng như tốc độ tăng trưởng trong những năm vừa qua. Tốc độ tăng trưởng của nước ta luôn duy trì ở trên 7,5%/năm,kim ngạch xuất nhập khẩu luôn tăng trưởng trên 20%/năm.Góp chung vào sự thành công đó là hoạt động đầu tư phát triển, đây là cơ sở cho các hoạt động kinh tế khác trong tổng thể nền kinh tế nước nhà. Việc thu hút đầu tư, các quy hoạch tổng thể về chiến lược phát triển ngành đã và đang đưa nền kinh tế phát triển đúng hướng và ngày càng bền vững.

Việt Nam đang thực hiện phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Các nhà hoạch định chiến lược, các nhà quản lý, các doanh nghiệp đang có những biến chuyển đáng kể trong việc đổi mới tư duy, đổi mới cách nhìn nhận về các dự án đầu tư. Dự án đầu tư bây giờ không chỉ là thủ tục trước khi tiến hành thực hiện công việc mà nó thực sự là bước chuẩn bị quan trọng và quyết định sự thành bại của đầu tư. Chính vì nhận thức được tầm quan trọng đó mà việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư được các nhà quản lý cũng như chủ dự án quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc.

Việc chuẩn bị dự án trước khi tiến hành đầu tư, tức là việc tổ chức lập và thẩm định dự án đầu tư tuy đã được nhìn nhận một cách đúng đắn nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan mà việc chuẩn bị đó vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại và còn tồn tại nhiều hạn chế.Sự hạn chế này do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra.

Đối với Tổng công ty sxkd đầu tư và dịch vụ Việt Hà thì việc lập và thẩm định dự án cũng đã được coi trọng và tiến hành một cách nghiêm túc tuy nhiên vẫn có có những thiếu sót nhất định đặc biệt là ở dự án “Nhà máy bia Viẹt Hà giai đoạn I” bởi đây là dự án có quy mô lớn nhất mà Tổng công ty tiến hành thực hiện.Nghiên cứu công tác lập dự án và quá trình thẩm định dự án này nhằm hiểu rõ được các công việc của lập dự án,những ưu điểm và hạn chế còn gặp phải để từ đó tìm ra nguyên nhân và hướng giải pháp cho công tác lập dự án tại Tổng công ty đặc biệt là đối với dự án “Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II”.Em xin được trình bày đề tài “ Công tác lập dự án, đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II”.

Đề tài nghiên cứu của em gồm hai chương.

Chương 1: CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN “NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN I”

Chương 2: MỘT SÓ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LẬP DỰ ÁN NHÀ MÁY BIA VIỆT HÀ GIAI ĐOẠN II.

Em xin trân thành cảm ơn cô giáo Trần Mai Hương đã chỉ bảo hướng dẫn góp ý cho em hoàn thiện đề án này.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II
 • Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Dự án đầu tư mở rộng nhà máy giấy Bãi Bằng ...

Upload: binhfpt

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 343
Lượt tải: 16

“Đánh giá điều kiện Địa chất công trình cho ...

Upload: giakhanh_ip

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 20
Lượt tải: 8

Các phương pháp đánh giá và lựa chọn dự án ...

Upload: gatezonevn

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 533
Lượt tải: 17

Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư ...

Upload: nguyentuanngoc75

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 554
Lượt tải: 16

Phân tích và lập dự án đầu tư

Upload: huluqua

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 614
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm ...

Upload: thachduc39

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 665
Lượt tải: 18

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: mantranhoai

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

Phân tích và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư ...

Upload: socola12_12

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 439
Lượt tải: 17

Đánh giá hoạt động kinh doanh của hệ thống ...

Upload: bluelinesm

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 1193
Lượt tải: 16

Đánh giá hoạt động kinh doanh của hệ thống ...

Upload: ntaforex

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 638
Lượt tải: 16

Phân tích tình hình tài chính trong 3 năm ...

Upload: phuongmai20485

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 347
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ ...

Upload: huubaohn

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh ...

Upload: lehnguyen2004

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 397
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II LỜI NÓI ĐẦU. Sau gần 25 năm đổi mới và phát triển nền kinh tế Việt Nam đã có bước biến chuyển to lớn. Điều đó được khẳng định bằng những thành tựu to lớn về giá trị cũng như tốc độ tăng trưởng trong những năm vừa qua. Tốc độ tăng trưởng của nước ta zip Đăng bởi
5 stars - 277729 reviews
Thông tin tài liệu 59 trang Đăng bởi: lehnguyen2004 - 17/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác lập dự án đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho quá trình lập dự án đầu tư Nhà máy bia Việt Hà giai đoạn II