Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac lap du an dau tu tai Cong ty co phan Dau tu va xay dung HUD3

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Upload bởi: mantranhoai

Mã tài liệu: 219505

Số trang: 67

Định dạng: doc

Dung lượng file: 621 Kb

Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Info

LỜI MỞ ĐẦU

Đầu tư là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước, tăng năng lực sản xuất quốc gia. Đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý, đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau thúc đẩy nền kinh tế ngày một phát triển đa dạng. Nhất là đầu tư trong lĩnh lực xây dựng cơ bản, là tiền đề để các lĩnh vực khác có điều kiện phát triển nhanh chóng. Sự góp phần của các công ty xây dựng vào đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình cần thiết của quốc gia hiện nay là rất đáng kể.

Một trong những Công ty có đóng góp không nhỏ vào đầu tư xây dựng cơ bản đất nước đó là “Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3”, đây là một trong những công ty hàng đầu trong những lĩnh vực xây dựng, tình hình đầu tư của công ty ngày càng được mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển, mục tiêu mở rộng sản xuất của Công ty. Hiện nay, tại Công ty công tác lập dự án đang được coi là một trong những hoạt động quan trọng và điển hình. Công tác lập dự án của Công ty trong thời gian qua đã đạt được những thành tích đáng kể, các dự án được lập ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và quy mô đầu tư. Để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty cần nâng cao năng lực hoạt động, hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư.

Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, dưới sự hướng dẫn của Ths. Nguyễn Thị Thu Hà và với sự giúp đỡ của tập thể phòng Quản lý phát triển dự án, tôi đã trực tiếp tìm hiểu tình hình thực tế công tác lập dự án đầu tư tại Công ty và đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3”.

Chuyên đề thực tập gồm có 2 phần:

Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD3.

Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Mặc dù đã cố gắng nhưng chuyên đề của tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự chỉ bảo của cô giáo cũng như ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của các thày cô Khoa Đầu tư và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện công tác lập dự án công ty cổ ...

Upload: anhnguyen1080

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 253
Lượt tải: 4

Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính ...

Upload: vinabuycontact

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 328
Lượt tải: 16

Một số biện pháp hoàn thiện công tác lập dự ...

Upload: thien_tan791

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 537
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ ...

Upload: hungzelka

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 657
Lượt tải: 18

Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm ...

Upload: thachduc39

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 665
Lượt tải: 18

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: luu_xuancuong

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 469
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản lý đội xây dựng tại ...

Upload: binhtanmai1

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 577
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty ...

Upload: tinhyeu_hong

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 537
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại ...

Upload: bth2011

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 475
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cổ ...

Upload: chungkhoansbs

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ ...

Upload: pioneer0618

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 407
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác lập dự án tại công ty cổ ...

Upload: huubaohn

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: mantranhoai

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 540
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 LỜI MỞ ĐẦU Đầu tư là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước, tăng năng lực sản xuất quốc gia. Đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý, đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau thúc doc Đăng bởi
5 stars - 219505 reviews
Thông tin tài liệu 67 trang Đăng bởi: mantranhoai - 27/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3