Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac lap du an dau tu tai Cong ty co phan Vat tu Van tai xi mang

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng

Upload bởi: luu_xuancuong

Mã tài liệu: 277750

Số trang: 107

Định dạng: zip

Dung lượng file: 799 Kb

Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Info

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU 6

LỜI MỞ ĐẦU 7

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 9

1.1. Khái quát về Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng 9

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 9

1.1.2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh 10

1.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 12

1.2. Khái quát về họat động đầu tư của Công ty 15

1.2.1. Năng lực tài chính 15

1.2.2. Lĩnh vực đầu tư 17

1.2.3. Tổ chức thực hiện công tác đầu tư 17

1.3. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Công ty 19

1.3.1. Giai đoạn trước khi cổ phần( từ khi thành lập đến 24/04/2006) 19

1.3.2. Giai đoạn sau khi chuyển thành Công ty cổ phần( từ 24/04/2006 đến cuối năm 2007) 21

1.4. Thực trạng công tác lập dự án đầu tư tại Công ty 22

1.4.1. Quy trình lập dự án tại Công ty 22

1.4.1.1. Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư 22

1.4.1.2. Nghiên cứu tiền khả thi 24

1.4.1.3. Nghiên cứu khả thi 24

1.4.2. Các nội dung phân tích trong quá trình lập dự án 29

1.4.2.1. Xác định mục tiêu 29

1.4.2.2. Phân tích thị trường (cung cầu) đối với sản phẩm của dự án 30

1.4.2.3. Năng lực (công suất) 34

1.4.2.4. Trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật 35

1.4.2.5. Công nghệ và tổ chức sản xuất 36

1.4.2.6. Quy hoạch lãnh thổ 40

1.4.2.7. Phương án xây dựng 44

1.4.2.8. Lao động 47

1.4.2.9. Cung ứng vật tư 49

1.4.2.10. Tiêu thụ sản phẩm 50

1.4.2.11. Đầu tư tiếp theo (cho các công trình liên quan) 51

1.4.2.12. Thực hiện đầu tư 52

1.4.3. Tổ chức thực hiện công tác lập dự án tại Công ty 55

1.5. Ví dụ minh họa: dự án nâng cao năng lực vận chuyển của Đoàn vận tải. 58

1.5.1. Quy trình thực hiện dự án 58

1.5.2. Nội dung dự án nâng cao năng lực vận chuyển Đoàn vận tải 59

1.5.2.1. Sự cần thiết phải đầu tư 59

1.5.2.2. Phân tích kĩ thuật 61

1.5.2.3. Giải pháp thực hiện 63

1.5.2.4. Phương án khai thác và sử dụng lao động 64

1.5.2.5.Phân tích tài chính 66

1.5.3. Đánh giá công tác lập dự án Nâng cao năng lực vận chuyển của Đoàn vận tải 66

1.5.3.1. Về quy trình lập dự án 66

1.5.3.2. Về nội dung lập dự án 66

1.6. Đánh giá công tác lập dự án đầu tư ở Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng 69

1.6.1. Vai trò của công tác lập dự án đối với hoạt động đầu tư của Công ty 69

1.6.2. Những kết quả đạt được 70

1.6.3. Những hạn chế cần khắc phục 72

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 76

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 - 2010 của Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng 76

2.2. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác lập dự án tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng 80

2.2.1. Giải pháp về nhận thức 81

2.2.2.Giải pháp hoàn thiện nội dung lập dự án 83

2.2.3. Giải pháp hoàn thiện phương pháp xây dựng và phân tích tài chính dự án 93

2.2.4.Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện lập dự án 95

2.2.5. Giải pháp về nguồn nhân lực. 97

2.2.6. Giải pháp về khoa học công nghệ 103

KẾT LUẬN 105

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP 108

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 109

PHỤ LỤC 1: Bảng Tổng mức chi phí cho từng hạng mục theo khối lượng thiết kế sơ bộ Dự án Nhà điều hành Chi nhánh Hoàng Mai 110

PHỤ LỤC 2: Các bảng tính chỉ tiêu hiệu quả của dự án Nâng cao năng lực vận chuyển của Đoàn vận tải. 111

LỜI MỞ ĐẦU

Đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã làm thay đổi căn bản cơ chế quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế. Thị trường điều tiết thay thế cho kế hoạch hoá tập trung đã giúp cho sự vận động của nền kinh tế không còn cứng nhắc, thụ động theo kiểu quan liêu bao cấp. Trong môi trường của một nền kinh tế mở, (như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố khi tiếp xúc với các giới doanh nghiệp nước ngoài) các doanh nghiệp đã được toàn quyền chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh theo sự điều tiết của thị trường. Chính thị trường đã buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cung cách sản xuất cũng như kinh doanh. Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư và huy động nguồn lực nói chung và nguồn vốn nói riêng đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thay đổi cách tư duy, cách làm và đặc biệt là cần nâng cao tính năng động, nhậy bén để tận dụng triệt những cơ hội, nhưng cũng phải biết đối mặt và vượt qua những thách thức do chính nền kinh tế thị trường đặt ra. Thực tiễn cho thấy từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, những doanh nghiệp tồn tại và phát triển được đều là những doanh nghiệp biết sử dụng đồng vốn có hiệu quả, biết đầu tư đúng lúc, đúng chỗ khi cơ hội đến. Đó cũng chính là bí quyết quan trọng trong mọi bí quyết đưa đến sự thành công của một doanh nghiệp.

Nói về đầu tư, là nói về một quá trình huy động nguồn lực nhằm tạo thêm lợi nhuận nhiều hơn nữa. Một dự án đầu tư có thể có nhiều mục tiêu cần phải đạt tới, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải là sinh lợi. Với quan niệm như vậy, để sinh lợi, doanh nghiệp có thể bỏ đồng vốn của mình vào hình thức đầu tư gián tiếp (còn gọi là đầu tư tài chính) hoặc đầu tư trực tiếp tuỳ theo khả năng, điều kiện và cơ hội mà doanh nghiệp đó có được.

Để bảo đảm sinh lợi một cách tối đa khi đã quyết định bỏ vốn đầu tư trực tiếp, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện quá trình đầu tư theo một trình tự có hệ thống, có phương pháp khoa học. Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập dự án đầu tư đối với sự thành công của một quá trình đầu tư và cũng do thời gian làm chuyên đề tốt nghiệp có hạn, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng”. Trong đề tài này cũng chỉ giới hạn trong phạm vi các dự án đầu tư trực tiếp.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm 2 chương :

Chương I: Thực trạng công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng.

Chương II: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư ở Công ty cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng
 • Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở ...

Upload: giasukinhte1

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 525
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở ...

Upload: newpositioning

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở ...

Upload: quynhxvo

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 506
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở ...

Upload: 09hth2

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 385
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: mantranhoai

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 540
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại Công ty cổ phần vật tư ...

Upload: anstar82

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 534
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty ...

Upload: tinhyeu_hong

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 537
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác lập dự án công ty cổ ...

Upload: anhnguyen1080

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 253
Lượt tải: 4

Phân tích khả năng thanh toán công ty cổ ...

Upload: oowjnterluvoo

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 11

Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm ...

Upload: thachduc39

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 665
Lượt tải: 18

Thực trạng về hiệu quả quản lý và sử dụng ...

Upload: angie_uiuiui

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 242
Lượt tải: 4

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác ...

Upload: only_love2525

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 333
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: luu_xuancuong

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 DANH MỤC BẢNG BIỂU 6 LỜI MỞ ĐẦU 7 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG 9 1.1. Khái quát về Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng 9 1.1.1. Quá trình hình thành và zip Đăng bởi
5 stars - 277750 reviews
Thông tin tài liệu 107 trang Đăng bởi: luu_xuancuong - 17/06/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/06/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại Công ty cổ phần Vật tư Vận tải xi măng