Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac lap du an tai Quy dau tu phat trien Thanh pho Ha Noi

Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

Upload bởi: nguyentuanngoc75

Mã tài liệu: 277752

Số trang: 92

Định dạng: zip

Dung lượng file: 635 Kb

Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Info

LỜI MỞ ĐẦU

So với thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ ĐTPT lần thứ nhất (năm 2001), đến hết năm 2004, số lượng Quỹ ĐTPT đã tăng gấp đôi. Thực tiễn triển khai hoạt động của các Quỹ ĐTPT địa phương 8 năm qua cho thấy đây là một chủ trương đúng; cho phép giải quyết đồng thời nhiều mục tiêu khác nhau trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Sự ra đời của các Quỹ ĐTPT đã tạo tiền đề cho việc chuyển hố một phần hoạt động đầu tư của Nhà nước sang cho tồn xã hội nhằm thực hiện chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhà nước chỉ tập trung đầu tư vào các dự án, chương trình quan trọng, những dự án không có khả năng thu hồi vốn, hoặc những dự án phục vụ lợi ích cộng đồng. Đối với các dự án, chương trình gắn liền với kinh tế xã hội theo địa bàn và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp thì việc đầu tư sẽ được xã hội hố thông qua các kênh khác nhau, trong đó có kênh Quỹ ĐTPT.

Chính quyền các địa phương có thêm công cụ tài chính để huy động các nguồn lực tài chính phục vụ cho mục tiêu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật theo chiến lược phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng Nhân dân phê chuẩn. Vốn của Quỹ ĐTPT đã phát huy tác dụng là nguồn vốn mồi để huy động các nguồn vốn khác từ mọi thành phần kinh tế trong xã hội, tạo nên động lực mới để thu hút các nguồn lực tài chính trên địa bàn cùng tham gia đầu tư. Bên cạnh đó, việc kết hợp nhiều nguồn vốn khác nhau cho phép đảm bảo khả năng tài chính, thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Hoạt động của Quỹ đã bổ trợ cho các kênh đầu tư khác hiện có và tạo nên một mạng lưới đầu tư hồn chỉnh trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

Cũng như các Quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Trong đó, hoạt động đầu tư trực tiếp đối với Quỹ là một hoạt động còn mới mẻ và có rất nhiều tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại Quỹ,với mong muốn tìm hiểu những khó khăn trong hoạt động đầu tư trực tiếp nói chung và trong công tác lập dự án nói riêng, em đã lựa chọn đề tài: “Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội” để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình.

Chuyên đề thực tập của em gồm những nội dung chủ yếu sau:

Chương I Thực trạng công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội

Chương II Giải pháp hồn thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội

Do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót, mong được sự đóng góp của thầy cô để bài viết được hồn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn PGS-TS Nguyễn Bạch Nguyệt đã tận tình hướng dẫn em trong thời gian qua, em cảm ơn các anh chị cán bộ nhân viên tại Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội đã tạo điều kiện và cung cấp tài liệu, em cảm ơn các bạn đã hợp tác góp ý cho nội dung bài viết.

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1. Thực trạng công tác lập dự án tại Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội 3

I.Tổng quan về Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội 3

1.1 Quá trình hình thành và phát triển 3

1.2 Giới thiệu chung về Quỹ đầu tư phát triển TP Hà Nội 3

1.2.1 Tên gọi của Quỹ 3

1.2.2 Sự cần thiết và mục tiêu thành lập 3

1.2.3 Phạm vi hoạt động của Quỹ 4

1.3 Tình hình hoạt động chung của Quỹ đầu tư 4

1.3.1 Cơ cấu tổ chức 4

1.3.2 Vốn hoạt động của Quỹ 4

1.3.3 Tổng quan các hoạt động của Quỹ từ khi thành lập đến nay 5

II Thực trạng công tác lập dự án tại Quỹ Đầu tư 8

2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện công tác lập dự án tại Quỹ 8

2.2 Thực trạng công tác lập dự án tại Quỹ 9

2.2.1 Công tác tổ chức lập dự án đầu tư 9

2.2.2 Phương pháp lập dự án đầu tư 21

2.2.3 Những nội dung phân tích trong quá trình lập dự án 27

2.2.4 Phân tích quá trình lập một dự án ví dụ: Dự án “QL 5 kéo dài” 46

2.3 Đánh giá công tác lập dự án tại Quỹ 65

2.3.1 Kết quả 65

2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân 67

Chương II Giải pháp hồn thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư 70

I Những định hướng trong thời gian tới 70

1.1 Định hướng hoạt động của Quỹ đầu tư nói chung 70

1.2 Định hướng cho công tác lập dự án trong thời gian tới 72

II Giải pháp hồn thiện công tác lập dự án tại Quỹ 73

2.1 Giải pháp hồn thiện phương pháp lập dự án 73

2.1.1 Áp dụng phương pháp hồi quy tương quan vào phân tích thị trường của dự án 73

2.1.2 Áp dụng phương pháp phân tách công việc, sử dụng biểu đồ GANTT, sơ đồ PERT/CPM 73

2.1.3 Hồn thiện phương pháp phân tích độ nhạy của dự án 75

2.2 Giải pháp hồn thiện nội dung công tác lập dự án 75

2.2.1 Hồn thiện công tác nghiên cứu các căn cứ pháp lý 75

2.2.2 Hồn thiện công tác phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội 76

2.3 Giải pháp hồn thiện công tác tổ chức lập dự án 81

2.3.1 Lập nhóm soạn thảo dự án 82

2.3.2 Hồn thiện công tác nghiên cứu dự báo cơ hội đầu tư 82

2.3.3 Xây dựng quy trình nghiên cứu thị trường của dự án 84

2.3.4 Bố trí sử dụng lao động hiệu quả 85

2.4 Giải pháp phát triển con người 92

2.5 Giải pháp tăng cường thông tin và các phương tiện công nghệ cao phục vụ công tác lập dự án 88

III Đề xuất các kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước 89

KẾT LUẬN 9

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội
 • Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện công tác lập dự án công ty cổ ...

Upload: anhnguyen1080

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 253
Lượt tải: 4

Hoàn thiện công tác thẩm định Dự án đầu tư ...

Upload: big_dragon

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm ...

Upload: thachduc39

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 665
Lượt tải: 18

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: mantranhoai

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 539
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư tại ...

Upload: luu_xuancuong

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 469
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban ...

Upload: anhnguyen1080

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 243
Lượt tải: 2

Hoàn thiện công tác quản lý các dự án sử ...

Upload: giakhanh_ip

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 213
Lượt tải: 10

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư ...

Upload: seri_five

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 463
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo ...

Upload: sony070910

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo ...

Upload: thaison292

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 334
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty ...

Upload: tinhyeu_hong

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 537
Lượt tải: 17

Giải pháp hoàn thiện công tác Phân tích tài ...

Upload: binhfpt

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 317
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư ...

Upload: nguyentuanngoc75

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội LỜI MỞ ĐẦU So với thời điểm tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ ĐTPT lần thứ nhất (năm 2001), đến hết năm 2004, số lượng Quỹ ĐTPT đã tăng gấp đôi. Thực tiễn triển khai hoạt động của các Quỹ ĐTPT địa phương 8 năm qua cho thấy đây là một chủ zip Đăng bởi
5 stars - 277752 reviews
Thông tin tài liệu 92 trang Đăng bởi: nguyentuanngoc75 - 10/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hòan thiện công tác lập dự án tại Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội