Tìm tài liệu

To chuc khai thac va su dung nguon tap chi tai Trung tam Thong tin Tu lieu khoa hoc va Cong nghe

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ

Upload bởi: thieugiadatviet_87

Mã tài liệu: 115544

Số trang: 50

Định dạng: docx

Dung lượng file: 136 Kb

Chuyên mục: Quản trị kinh doanh

Info

tạp chí khoa học là một trong những loại hình mang tin chủ yếu về khoa học và công nghệ, vì vậy nó giữ vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đối với người dùng tin, tạp chí là một kênh trao đổi thông tin rất quan trọng trong cộng đồng khoa học; đối với thư viện, tạp chí khoa học là nơi lưu giữ các thành quả nghiên cứu mà ở đó người ta có thể theo dõi sự phát triển tri thức của nhân loại. Có thể nói, tạp chí khoa học là một trong những loại hình tư liệu giữ vai trò quyết định trong việc mở mang, truyền bá và lưu giữ tri thức.

Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (TTTTTLKH&CNQG) là cơ quan thông tin thư viện về KH&CN lớn nhất nước ta hiện nay. Với lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã xây dựng được một tiềm lực thông tin tư liệu tương đối mạnh, trong đó có tạp chí, với một lượng tương đối lớn tạp chí (dưới dạng in & Microfilm) cũng như các cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục về thông tin trong tạp chí, đãgóp phần không nhỏ vào công tác phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các nhà khoa học, các cán bộ, kỹ sư, các nhà sản xuất, sinh viên,v.v... trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước (CNH- HĐH).

Công tác tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí là một trong những hoạt động khoa học rất quan trọng đối với bất kỳ một thư viện nào. Bởi vì tạp chí là một loại hình tư liệu có những đặc thù riêng như một tên tạp chí gồm nhiều năm, nhiều tập, nhiều số... thông tin trong tạp chí thường là những kết quả nghiên cứu mới, vì vậy, nó đòi hỏi phải mang tính liên tục đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

   

  Trung tâm TTTLKH&CN: Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc Gia.

  CSDL: Cơ sở dữ liệu.              : C¬ së d÷ liÖu.

  CDS/ISIS: Computerized Documentation System/ Integrated Set of Information System.

  ISBD: International Standard Book Number.              : International Standard Book Number.

  TCVN: Tiêu chuẩn Vịêt Nam.

  VISTA: VietnamInfomation Network for Science and Technology Advance.

  CD-ROM: Compact Disk- Read Only Memory.

  ISSN: International Seria Standard Number

   

   

  MỞ ĐẦU

   

   

  1.     Tính cấp thiết của đề tài.

  Tạp chí khoa học là mét trong những loại hình mang tin chủ yếu về khoa học và công nghệ, vì vậy nó giữ vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đối với người dùng tin, tạp chí là một kênh trao đổi thông tin rất quan trọng trong cộng đồng khoa học; đối với thư viện, tạp chí khoa học là nơi lưu giữ các thành quả nghiên cứu mà ở đó người ta có thể theo dõi sự phát triển tri thức của nhân loại. Có thể nói,

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ
 • Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tìm hiểu việc khai thác và ứng dụng nguồn ...

Upload: kieuphong85

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại ...

Upload: www3tis

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với ...

Upload: anhtuyetgroup

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 347
Lượt tải: 16

Hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công ...

Upload: quang0806

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 414
Lượt tải: 18

Đánh giá thực trạng và một số giải pháp ...

Upload: kthhabeco

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 232
Lượt tải: 5

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ...

Upload: anhnguyen1080

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 194
Lượt tải: 4

Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực ...

Upload: bongd47

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực ...

Upload: vinhhien1062

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 16

Sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm ...

Upload: nampvi

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 646
Lượt tải: 18

Nghiên cứu khả thi xây dựng cơ sở dữ liệu ...

Upload: phuan90

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 385
Lượt tải: 16

Công tác quản trị hành chính văn phòng tại ...

Upload: ddiep2000

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 461
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn ...

Upload: rainlovewindy

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 456
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí ...

Upload: thieugiadatviet_87

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 451
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị kinh doanh
Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ tạp chí khoa học là một trong những loại hình mang tin chủ yếu về khoa học và công nghệ, vì vậy nó giữ vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đối với người dùng tin, tạp chí là một kênh trao đổi thông tin rất quan trọng trong docx Đăng bởi
5 stars - 115544 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: thieugiadatviet_87 - 28/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tạp chí tại Trung tâm Thông tin Tư liệu khoa học và Công nghệ