Tìm tài liệu

 

Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 210
👁 Xem: 825
Tải: 17

Đăng bởi: thangnguyenviet85

Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 202
👁 Xem: 949
Tải: 16

Đăng bởi: ctytrieudo

Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 188
👁 Xem: 881
Tải: 19

Đăng bởi: chienthang1204

Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực ...

📎 Số trang: | Số trang: 160
👁 Xem: 376
Tải: 13

Đăng bởi: khong_quen_vi_qua_y3u

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất công ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Xem: 882
Tải: 17

Đăng bởi: thaivanxuan

Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong Công ...

📎 Số trang: | Số trang: 264
👁 Xem: 303
Tải: 9

Đăng bởi: quynhv2

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung ...

📎 Số trang: | Số trang: 159
👁 Xem: 657
Tải: 16

Đăng bởi: minh_baby_2006

Hoàn thiện công tác đào tạo Thuyền viên tại công ty cổ phần vận ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 426
Tải: 14

Đăng bởi: tenerife8x

Hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Tổng ...

📎 Số trang: | Số trang: 145
👁 Xem: 768
Tải: 23

Đăng bởi: thanhbinh1302

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 134
👁 Xem: 929
Tải: 18

Đăng bởi: tien_cao299

Tổ chức cơ sở đảng nông thôn với việc ổn định chính trị - xã hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 792
Tải: 16

Đăng bởi: bichnhacquan

Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 973
Tải: 16

Đăng bởi: binhminh08

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

📎 Số trang: | Số trang: 125
👁 Xem: 2035
Tải: 28

Đăng bởi: vn_68

Phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Xem: 818
Tải: 19

Đăng bởi: tri197966

Tái cơ cấu hệ thống quản trị nguồn nhân lực của công ty Nhất ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Xem: 498
Tải: 17

Đăng bởi: td_bao

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Quan ly nguon nhan luc trong cong ty co phan sua vinamilk Viet Nam.

Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần ...

Đăng bởi: labo_nhakhoa

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 60042
Lượt tải: 279

Danh gia tinh hinh hoat dong cua cong ty COCA COL

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty ...

Đăng bởi: ngocbyd

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 5242
Lượt tải: 66

Xay dung doi ngu cong chuc hien nay - Thuc trang va giai phap

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực ...

Đăng bởi: khoainguyen

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 26505
Lượt tải: 60