Tìm tài liệu

 

Nguồn nhân lực nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 210
👁 Xem: 808
Tải: 17

Đăng bởi: thangnguyenviet85

Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp CNH HĐH ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 202
👁 Xem: 940
Tải: 16

Đăng bởi: ctytrieudo

Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 188
👁 Xem: 863
Tải: 19

Đăng bởi: chienthang1204

Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào Lý luận thực ...

📎 Số trang: | Số trang: 160
👁 Xem: 362
Tải: 13

Đăng bởi: khong_quen_vi_qua_y3u

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp sản xuất công ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Xem: 863
Tải: 17

Đăng bởi: thaivanxuan

Nghiên cứu chất lượng đào tạo công nhân kỹ thuật trong Công ...

📎 Số trang: | Số trang: 264
👁 Xem: 293
Tải: 9

Đăng bởi: quynhv2

Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế tại Trung ...

📎 Số trang: | Số trang: 159
👁 Xem: 642
Tải: 16

Đăng bởi: minh_baby_2006

Hoàn thiện công tác đào tạo Thuyền viên tại công ty cổ phần vận ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 411
Tải: 14

Đăng bởi: tenerife8x

Hoàn thiện hoạt động tạo động lực cho người lao động tại Tổng ...

📎 Số trang: | Số trang: 145
👁 Xem: 749
Tải: 23

Đăng bởi: thanhbinh1302

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 134
👁 Xem: 911
Tải: 18

Đăng bởi: tien_cao299

Tổ chức cơ sở đảng nông thôn với việc ổn định chính trị - xã hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 781
Tải: 16

Đăng bởi: bichnhacquan

Phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 955
Tải: 16

Đăng bởi: binhminh08

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Ninh Bình

📎 Số trang: | Số trang: 125
👁 Xem: 2013
Tải: 28

Đăng bởi: vn_68

Phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Xem: 803
Tải: 19

Đăng bởi: tri197966

Tái cơ cấu hệ thống quản trị nguồn nhân lực của công ty Nhất ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Xem: 482
Tải: 17

Đăng bởi: td_bao

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Quan ly nguon nhan luc trong cong ty co phan sua vinamilk Viet Nam.

Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần ...

Đăng bởi: labo_nhakhoa

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 58941
Lượt tải: 269

Danh gia tinh hinh hoat dong cua cong ty COCA COL

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty ...

Đăng bởi: ngocbyd

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 5214
Lượt tải: 65

Xay dung doi ngu cong chuc hien nay - Thuc trang va giai phap

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực ...

Đăng bởi: khoainguyen

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 26374
Lượt tải: 60