Tìm tài liệu

Quan ly nguon nhan luc trong cong ty co phan sua vinamilk Viet Nam.

Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM

Upload bởi: labo_nhakhoa

Mã tài liệu: 55390

Số trang: 30

Định dạng:

Dung lượng file: 125 Kb

Chuyên mục: Quản trị nhân lực

Info

Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ chức đã có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó.

Trước đây sự cạnh tranh giữa các tổ chức sản xuất kinh doanh, thậm chí giữa các quốc gia ban đầu đó chỉ là sự cạnh tranh về quy mô vốn, sau đó chuyển sang yếu tố công nghệ. Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược nhất giữa các tổ chức là sự cạnh tranh về con người. Cho nên nguồn nhân lực đã trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khóa dẫn tới sự thành công của mỗi tổ chức của mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Một trong những yếu tố quan trọng, then chốt của nền kinh tế là trình độ quản lý của các bộ quản lý và trình độ tay nghề của công nhân sản xuất. Đây là yếu tố quyết định của mỗi doanh nghiệp bởi đất nước chúng ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với nhưng máy móc thiết bị hiện đại thì con người sẽ thích ứng đến đâu? Khi mà nền kinh tế luôn luôn biến động cùng với sự thay đổi của khoa học kỹ thuật thì vấn đề nguồn nhân lực sẽ như thế nào? Nó đòi hỏi ở các nhà quản lý rất nhiều,làm thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất? Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng một vai trò rất lớn quyết định tới sự thành công hay thât bại của daonh nghiệp. Và quản lý suy cho cùng là quản lý con người.

Phần I: Những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân lực trong công ty

Phần II: Thực trạng quản lý nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam

Phần III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đề án môn học

   

  MỤC LỤC

  LỜI NểI ĐẦU              3

  CHƯƠNG I              4

  NHỮNG VẤNĐỀ CƠ BẢN V QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY              4

  1 Khái niệm nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực:              4

         1.1.Khái niệm nguồn nhân lực :              4

  1. 2.Khái nim qun lý ngun nhân lc:              4

  2.Vai trò của quản lý nguồn nhân lực:              5

  3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực              7

  4. Nội dung của quản lý nguồn nhân lực:              7

  4. 1. Lập chiến lược nguồn nhân lực :              8

  4. 1. 1. Khái niệm về chiến lược nguồn nhân lực:              8

  4. 1. 2. Vai trò của lập chiến lược nguồn nhân lực:              8

  4. 2. Công tác định biên trong quản lý nguồn nhân lực:              9

  4. 2. 1. Công tác tuyển mộ nguồn nhân lực:              9

  4. 2. 2. Công tác hũa nhập người lao động:              10

  4. 2. 3. Công tác lưu chuyển nguồn nhân lực:              10

  4. 3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:              11

  4.4. Công tác về tiền lương cho người lao động:              13

  4. 5 Chế độ phúc lợi cho người lao động:              14

  CHƯƠNG II              15

  THỰC TRẠNG QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI              15

  CễNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK VIỆT NAM              15

  1. Khái quát chung về công ty cổ phần sữa vinamilk              15

  1.1. Giới thiệu về công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk              15

  1.2. Các ngành nghề kinh doanh :              17

  1. 3. Cơ cấu bộ máy công ty              18

  1. 3.1. Mô hình tổ chức công ty              18

  1. 3.2. Nhiệm vụ của phòng nhân sự              18

  1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây:              19

  1. 5. Thực trạng nguồn nhân lực trong Công Ty Cổ Phần Sữa Vinamilk              19

  2. Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong công ty Cổ Phần Sữa ViNaMilk              20

  2.1. Thực trạng công tác lập chiến lược nguồn nhân lực              20

  2. 2. Thực trạng hoạt động định biên trong Công Ty Sữa Vinamilk              21

  2.3. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực của Công Ty Sữa ViNaMilk              22

  2.4. Chính sách đãi ngộ đối với người lao động              23

  2.5. Chính sách tiền lương của Công Ty Sữa ViNaMilk              23

  3. Đánh giá chung về công tác Quản lý nguồn nhân lực tại công ty sửa Vinamilk:              24

  3. 1 Những ưu điểm:              24

  3. 2 Những hạn chế:              26

  CHƯƠNG III              26

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CễNG TÁC QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CễNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK.              26

  1. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty              26

  2. Xõy dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý              27

  KẾT LUẬN              28

  Nguyễn Đức Dương - Lớp: Quản lý Kinh tế QN 49

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM
 • Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý nguồn nhân lực trong Công ty cổ phần ...

Upload: manhtuan_0123

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần ...

Upload: hung_hau1308

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 3768
Lượt tải: 27

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: quantd

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 841
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: asdfasadsfsad

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 946
Lượt tải: 17

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty ...

Upload: hoangau_win

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 509
Lượt tải: 9

Hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực ở Công ty ...

Upload: kuti2468

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 525
Lượt tải: 10

Một số nét về nguồn nhân lực và quản lý nhân ...

Upload: hungquanvn

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 743
Lượt tải: 18

Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực ...

Upload: trangnhung147

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 765
Lượt tải: 19

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực ở ...

Upload: dinhhuyhoang

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 848
Lượt tải: 16

Công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty ...

Upload: lamngocnhi

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 719
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực ...

Upload: danny_ying2007

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 603
Lượt tải: 18

Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh ...

Upload: vi_nguyen121

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 557
Lượt tải: 23

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần ...

Upload: labo_nhakhoa

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 60282
Lượt tải: 279

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Quản trị nhân lực
Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM Thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, trong điều kiện nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt thì công tác quản lý nguồn nhân lực trong mỗi tổ other Đăng bởi
5 stars - 55390 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: labo_nhakhoa - 14/12/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần sữa Vinamilk VIỆT NAM