Tìm tài liệu

 

Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 152
👁 Xem: 225
Tải: 3

Đăng bởi: whyhp

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng luôn ...

📎 Số trang: | Số trang: 150
👁 Xem: 454
Tải: 16

Đăng bởi: nguyenthoduong

Kinh nghiệm của một số nước ASEAN về XKLĐ và gợi ý vận dụng đối ...

📎 Số trang: | Số trang: 146
👁 Xem: 553
Tải: 16

Đăng bởi: bondong14

Chìa khoá thành công là khả năng lãnh đạo người khác đi tới ...

📎 Số trang: | Số trang: 146
👁 Xem: 437
Tải: 16

Đăng bởi: hunghiep

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ...

📎 Số trang: | Số trang: 144
👁 Xem: 454
Tải: 16

Đăng bởi: bossnguyen86

Khảo sát thực trạng quản lý chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa ...

📎 Số trang: | Số trang: 144
👁 Xem: 465
Tải: 17

Đăng bởi: blackmen204

Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải ...

📎 Số trang: | Số trang: 141
👁 Xem: 276
Tải: 16

Đăng bởi: tuannvbn

Xây dựng phần mềm Quản lý nhân sự và tiền lương Nhà khách Hội ...

📎 Số trang: | Số trang: 139
👁 Xem: 376
Tải: 16

Đăng bởi: thelight7012

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương với vấn đề ...

📎 Số trang: | Số trang: 137
👁 Xem: 317
Tải: 16

Đăng bởi: tri197966

Thực trạng Quy chế trả lương của Công ty TNHH Máy tính Hà Nội

📎 Số trang: | Số trang: 136
👁 Xem: 1935
Tải: 22

Đăng bởi: vincent7801

Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải ...

📎 Số trang: | Số trang: 136
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: thuylan7vo

Nghiên cứu văn hóa con người nguồn nhân lực đầu thế kỷ XXI

📎 Số trang: | Số trang: 134
👁 Xem: 537
Tải: 16

Đăng bởi: manhhana4_st

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các công ...

📎 Số trang: | Số trang: 131
👁 Xem: 380
Tải: 16

Đăng bởi: thanhquy79

Phát triển đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Hải ...

📎 Số trang: | Số trang: 131
👁 Xem: 497
Tải: 16

Đăng bởi: qthuanhg

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 131
👁 Xem: 1146
Tải: 18

Đăng bởi: hungtatin

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Quan ly nguon nhan luc trong cong ty co phan sua vinamilk Viet Nam.

Quản lý nguồn nhân lực trong công ty cổ phần ...

Đăng bởi: labo_nhakhoa

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 52643
Lượt tải: 241

Danh gia tinh hinh hoat dong cua cong ty COCA COL

Đánh giá tình hình hoạt động của công ty ...

Đăng bởi: ngocbyd

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 4866
Lượt tải: 65

Xay dung doi ngu cong chuc hien nay - Thuc trang va giai phap

Xây dựng đội ngũ công chức hiện nay - Thực ...

Đăng bởi: khoainguyen

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 25336
Lượt tải: 60