Tìm tài liệu

De tai Ung Dung Ma Dien SWIFT Trong Thanh Toan Quoc Te Bang L C

Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C

Upload bởi: nvdspj

Mã tài liệu: 237803

Số trang: 62

Định dạng: docx

Dung lượng file: 3,514 Kb

Chuyên mục: Tài chính - Ngân hàng

Info

Đề tài nói về việc ứng dụng mã điện SWIFT vào phương thức thanh toán quốc tế bằng L/C. Giúp cho người đọc hiểu và vận dụng tốt hơn mã điện SWIFT vào L/C. Đặc biệt giúp ích cho các bạn Sinh Viên chuyên nghành Tài Chính- Ngân Hàng ,đang nghiên cứu về các vấn đề liên quan về loại mã điện này.

Bài viết có những nội dung sau:

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI

CÔNG TY TNHH XNK ĐẠI VIỆT. .06

1.1 Giới thiệu về công ty TNHH Đại Việt .06

1.2 Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Đại Việt 07

1.3 Kết quả hoạt động TTQT tại công ty TNHH Đại Việt trong thời gian qua .08

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TTQT THEO PHƯƠNG THỨC

L/C TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI VIỆT 10

2.1. Khái niệm và giải thích thuật ngữ . 10

2.2. Đặc điểm của giao dịch L/C . . 12

2.3. Văn bản pháp lý điều chỉnh giao dịch L/C 13

2.4. Các định nghĩa theo UCP 600 . .14

2.5. Quy trình nghiệp vụ giao dịch L/C . 17

2.6. Đơn yêu cầu phát hành L/C . 20

2.7. Những nội dung chủ yếu của L/C . 21

2.8. Sơ đồ tóm lược về nghiệp vụ L/C . .26

2.9. UCP và dẫn chiếu vào L/C . 26

2.10. Phân loại L/C . 28

CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG MÃ ĐIỆN SWIFT ĐỂ HẠN CHẾ HẠN CHẾ SAI XÓT TRONG

BỘ CHỨNG TỪ THANH TOÁN BẰNG L/C CỦA CÔNG TY . 31

3.1.Giới thiệu chung về mã điện SWIFT . 31

3.2.Sử dụng các mẫu điện liên quan đến phát hành và thông báo L/C 34

3.3.Sử dụng các mẫu điện liên quan đến chứng từ thanh toán của công ty TNHH Đại Việt . .41

CHƯƠNG 4: SAI XÓT CƠ BẢN TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. . 42

4.1.Khái quát bộ chứng từ theo L/C . 42

4.2.Nguyên nhân dẫn đến bộ chứng từ có sai xót . .43

4.3.Một số biện pháp phòng ngừa . .46

CHƯƠNG 5 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 49

5.1.Nhận xét . 49

5.2. Kiến nghị .

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C
 • Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sử dụng điện SWIFT để hạn chế rủi ro trong ...

Upload: tamnt0581

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 365
Lượt tải: 16

Sử dụng điện SWIFT để hạn chế rủi ro trong ...

Upload: tomorrow_better

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 518
Lượt tải: 20

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ L C ...

Upload: haohaianh

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 404
Lượt tải: 16

Thực trạng phương thức thanh toán tín dụng ...

Upload: minhquan2702

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Thanh toán quốc tế bằng L C tại Chi nhánh ...

Upload: quachungvang

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 145
Lượt tải: 3

Đặc điểm nội dung trường hợp áp dụng của hai ...

Upload: tiendunghp

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 177
Lượt tải: 16

Thanh toán bằng L C

Upload: huyviet05

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 391
Lượt tải: 16

Đặc điểm nội dung và trường hợp áp dụng của ...

Upload: vnrungvangbienbac

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 302
Lượt tải: 16

Hoạt động Thanh toán Quốc tế theo phương ...

Upload: trinhtrungnguyen

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 251
Lượt tải: 18

Giải pháp đa dạng hoá các loại L/C trong ...

Upload: phanhuyvt

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 257
Lượt tải: 16

Phương thức thanh toán L C và giải pháp hạn ...

Upload: suctre

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 1531
Lượt tải: 16

Giải pháp đa dạng hoá các loại L C trong ...

Upload: ntm757

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 241
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh ...

Upload: nvdspj

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 440
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C Đề tài nói về việc ứng dụng mã điện SWIFT vào phương thức thanh toán quốc tế bằng L/C. Giúp cho người đọc hiểu và vận dụng tốt hơn mã điện SWIFT vào L/C. Đặc biệt giúp ích cho các bạn Sinh Viên chuyên nghành Tài Chính- Ngân Hàng ,đang nghiên cứu về docx Đăng bởi
5 stars - 237803 reviews
Thông tin tài liệu 62 trang Đăng bởi: nvdspj - 03/11/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/11/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề tài Ứng Dụng Mã Điện SWIFT Trong Thanh Toán Quốc Tế Bẳng L C