Tìm tài liệu

Thi truong dich vu o Hai Phong trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te

Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Upload bởi: ng_minh_nhat

Mã tài liệu: 22381

Số trang: 27

Định dạng: docx

Dung lượng file: 124 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Một trong các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định là: Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình thành đồng bộ và hoàn thiện các loại thị trường và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với đặc điểm của nước ta. Trong đó nhấn mạnh: “Tạo bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ nhất là những dịch vụ cao cấp, có hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn” [43, tr.80].

Thị trường dịch vụ là một bộ phận cấu thành hệ thống các loại thị trường ở nước ta hiện nay. Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng tìm kiếm giải pháp và cơ chế cho sự phát triển thị trường dịch vụ. Nhờ đó, các loại hình dịch vụ có điều kiện phát triển, doanh thu từ kinh tế dịch vụ không ngừng tăng nhanh và ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Năm 2005, giá trị của khu vực dịch vụ chiếm 38,07% tổng GDP của cả nước và năm 2006 chiếm 38,08%. Thị trường dịch vụ ngày càng trở nên không thể thiếu được cho sự phát triển của các thị trường khác.

Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, thị trường dịch vụ vẫn còn nhiều yếu tố tự phát, tiêu cực, chưa đồng bộ, một số loại hình dịch vụ mới ở trình độ sơ khai, tiến trình phát triển chậm. Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay, việc nhận thức những vấn đề lý luận về thị trường dịch vụ và đánh giá đúng thực trạng để tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển thị trường này ở nước ta đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là vấn đề chung của cả nước, mà còn là một nội dung trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, các tỉnh và thành phố.

Hải Phòng là đô thị loại một cấp quốc gia, là thành phố công nghiệp có cảng biển lớn. Đồng thời là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không quan trọng và là một cực trong tam giác tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Do có nhiều tiềm năng, lợi thế, nên

nhiều ngành dịch vụ ở Hải Phòng có cơ hội phát triển hơn so với nhiều tỉnh, thành phố khác, trong đó nổi trội là dịch vụ bốc, xếp, dỡ, lưu kho b•i, giao nhận, vận chuyển tại cảng biển; dịch vụ thương mại và dịch vụ du lịch. Song, trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn đang đứng trước những thách thức gay gắt.

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường dịch vụ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 2: Thực trạng thị trường dịch vụ ở thành phố hải phòng và những vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chương 3: Phương hướng và giải pháp chủ yếu phát triển thị trường dịch vụ ở thành phố hải phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
  • Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phát triển thị trường BĐS tại Hà Nội trong ...

Upload: anh2neta

📎 Số trang: 119
👁 Lượt xem: 399
Lượt tải: 8

Đổi mới quản lý nhà n¬ước về xúc tiến thương ...

Upload: thanhhoang379

📎 Số trang: 137
👁 Lượt xem: 300
Lượt tải: 8

Kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập ...

Upload: amexes2000

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 675
Lượt tải: 16

Hiện trạng kinh tế, xã hội, môi trường trong ...

Upload: dothanhxd

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 306
Lượt tải: 16

Một số giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ ở ...

Upload: lovely_shark86

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 606
Lượt tải: 16

Tổng quan về kinh tế tư nhân trong quá trình ...

Upload: nguyenvandung0809

📎
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 16

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá ở nước CHDCND ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 235
👁 Lượt xem: 2333
Lượt tải: 18

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Upload: ttrangikt

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 882
Lượt tải: 18

Giải pháp phát triển các doanh nghiệp hoạt ...

Upload: luntieuthu

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 307
Lượt tải: 3

Cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 219
Lượt tải: 13

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ...

Upload: maugelius

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 13

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ...

Upload: maugelius

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 235
Lượt tải: 11

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá ...

Upload: ng_minh_nhat

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 805
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Một trong các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định là: Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình thành đồng bộ và hoàn thiện các loại docx Đăng bởi
5 stars - 22381 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: ng_minh_nhat - 10/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế