Tìm tài liệu

Thuc trang xac dinh gia tri loi the vi tri dia ly trong tien trinh co phan hoa tai Viet Nam

Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam

Upload bởi: votongthichruou

Mã tài liệu: 34091

Số trang: 33

Định dạng: docx

Dung lượng file: 214 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm chuyển một phần vốn thuộc sở hữu nhà nước sang sở hữu nhiều thành phần.Việc cổ phần hoá đã gắn liền trách nhiệm với lợi ích thúc đẩy những chủ thể kinh tế cần cù hơn, năng động, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn với công việc kinh doanh. Các doanh nghiệp được cổ phần hoá có cơ hội huy động các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là lĩnh vực quản lý nhà nước đang trong quá trình thực hiện còn có những vướng mắc cần tháo gỡ. Đây là vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp, xác định giá trị phần vốn của nhà nước phải đảm bảo đúng qui định, không làm mất phần vốn nhà nước, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ cấu giá trị doanh nghiệp, giải quyết chế độ cho người lao động, việc bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước… Một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm lại là do việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế về vị trí vào giá trị doanh nghiệp.

Đề tài gồm 3 chương

Chương 1 : Tổng quan về giá trị lợi thế vị trí địa lý trong thẩm định giá doanh nghiệp cổ phần hoá.

Chương 2 : Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong thẩm định giá doanh nghiệp cổ phần hoá.

Chương 3 : Giải pháp cho việc xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong định giá doanh nghiệp cổ phần.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  Lời mở đầu

   

  Lý do chọn đề tài

      Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm chuyển một phần vốn thuộc sở hữu nhà nước sang sở hữu nhiều thành phần. Việc cổ phần hoá đã gắn liền trách nhiệm với lợi ích thúc đẩy những chủ thể kinh tế cần cù hơn, năng động, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn với công việc kinh doanh. Các doanh nghiệp được cổ phần hoá có cơ hội huy động các nguồn lực vào sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là lĩnh vực quản lý nhà nước đang trong quá trình thực hiện còn có những vướng mắc cần tháo gỡ. Đây là vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp, xác định giá trị phần vốn của nhà nước phải đảm bảo đúng qui định, không làm mất phần vốn nhà nước, việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ cấu giá trị doanh nghiệp, giải quyết chế độ cho người lao động, việc bán cổ phần thuộc phần vốn nhà nước… Một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần húa doanh nghiệp nhà nước đang bị chậm lại là do việc xác định giá trị quyền sử dụng đất và lợi thế về vị trí vào giá trị doanh nghiệp.Vì thế em đã nghiên cứu đề tài : “Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam”.

   

  Mục đích nghiên cứu

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam
 • Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng và phương pháp xác định giá trị ...

Upload: vuhieu84

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 266
Lượt tải: 3

“Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cổ ...

Upload: nguyenxuanphuong910

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 766
Lượt tải: 16

Thực trạng hoạt động thẩm định giá trị Quyền ...

Upload: rubi15587

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 205
Lượt tải: 7

Thực trạng hoạt động thẩm định giá trị Quyền ...

Upload: rubi15587

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 2

Thực trạng hoạt động thẩm định giá trị Quyền ...

Upload: Herryford07

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 17
Lượt tải: 6

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp tại ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 293
👁 Lượt xem: 3126
Lượt tải: 28

Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định ...

Upload: ddkvu_mofi

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 12

Ứng dụng phương pháp VaR trong việc xác định ...

Upload: chungtran42

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 20
Lượt tải: 13

Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết ...

Upload: trungnn

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 518
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy quá trình ...

Upload: yo_most

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 16

Thực trạng tư vấn xác định giá trị doanh ...

Upload: sangnb83

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 309
Lượt tải: 6

Xác định giá trị Công ty DH - Lê Tiến Dũng

Upload: matbao360@gmail.com

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 83
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí ...

Upload: votongthichruou

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 931
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm chuyển một phần vốn thuộc sở hữu nhà nước sang sở hữu nhiều thành phần.Việc cổ phần hoá đã gắn liền trách nhiệm với lợi ích thúc đẩy những chủ thể kinh tế cần cù docx Đăng bởi
5 stars - 34091 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: votongthichruou - 25/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý trong tiến trình cổ phần hoá tại Việt Nam