Tìm tài liệu

Phat trien ha tang kinh te- xa hoi o nong thon tinh Bac Ninh, kinh nghiem va giai phap

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Upload bởi: nicolas2020

Mã tài liệu: 89664

Số trang: 219

Định dạng: docx

Dung lượng file: 2,141 Kb

Chuyên mục: Toán kinh tế

Info

Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo KT - XH nông thôn, góp phần vào sự thành công của công cuộc xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta. Sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn không chỉ là vấn đề kinh tế - kỹ thuật đơn thuần mà còn là vấn đề xã hội quan trọng nhằm tạo tiền đề cho nông thôn phát triển nhanh và bền vững. Do vậy, trong đường lối và chính sách phát triển KT - XH trên phạm vi cả nước cũng như từng địa phương nước ta, việc xây dựng và phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn luôn là một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền chú trọng và luôn được gắn với các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Năm 1997, Bắc Ninh được tách ra từ tỉnh Hà Bắc (cũ). Thời gian qua, sự gia tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước cùng với việc ban hành các chính sách huy động các nguồn lực đa dạng trong xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn đã mang lại những kết quả tích cực. Điều đó đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi tình hình kinh tế, xã hội nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, hạ tầng KT - XH nông thôn còn nhiều yếu kém, bất cập và có ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển KT - XH nông thôn tỉnh Bắc Ninh.

Kết cấu của luận án

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hạ tầng KT - XH ở nông thôn.

Chương 2: Thực trạng phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh từ 1997 đến nay và bài học kinh nghiệm.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn ở tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp
  • Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề ...

Upload: b931803

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 666
Lượt tải: 18

Các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế ...

Upload: hoahauii

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 863
Lượt tải: 17

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ...

Upload: trinhdk

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 842
Lượt tải: 16

Phương hướng và giải pháp phát triển kinh tế ...

Upload: phuongdtvt

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 675
Lượt tải: 20

Vai trò của nhà nước trong quá trình phát ...

Upload: aphshiva

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 16

Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông ...

Upload: mrlee177

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 483
Lượt tải: 17

Phương hướng và những giải pháp để phát ...

Upload: duychinh44kd

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 551
Lượt tải: 16

Một số giải pháp phát triển kinh tế hộ nông ...

Upload: kokomi_2010

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 553
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế ...

Upload: vn_8077

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 584
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề ...

Upload: nguyentuananh1122

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề ...

Upload: lehientuc

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 506
Lượt tải: 16

Kinh tế nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh trong quá ...

Upload: thangnhs

📎 Số trang: 136
👁 Lượt xem: 650
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông ...

Upload: nicolas2020

📎 Số trang: 219
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Toán kinh tế
Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp Thực tiễn hơn 20 năm đổi mới, sự phát triển hạ tầng KT - XH nông thôn đã góp phần làm thay đổi diện mạo KT - XH nông thôn, góp phần vào sự thành công của công cuộc xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nước ta. Sự phát docx Đăng bởi
5 stars - 89664 reviews
Thông tin tài liệu 219 trang Đăng bởi: nicolas2020 - 09/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp