Tìm tài liệu

Qua trinh chuyen dich co cau lao dong theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa o vung dong bang Bac Bo nuoc ta

Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta

Upload bởi: bn_rong

Mã tài liệu: 88077

Số trang: 218

Định dạng: docx

Dung lượng file: 692 Kb

Chuyên mục: Toán kinh tế

Info

Đồng bằng Bắc Bộ là một vùng châu thổ rộng lớn ở miền Bắc nước ta,được hình thành do phù sa của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái bình bồi đắp; đây cũng là nơi khai sinh ra nền văn minh sông Hồng rực rỡ với cây lúa nước nổi tiếng. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đến nay ĐBBB đã vươn lên trở thành vùng lãnh thổ có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Với những tiềm năng và thế mạnh của mình, vùng không chỉ trở thành một trong hai vựa lúa chính của cả nước mà còn có những đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế quốc dân.

Trong những năm qua, nhờ đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, ĐBBB nói chung và khu vực nông nghiệp, nông thôn của vùng nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của vùng đã chuyển đổi tích cực theo hướng: Giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Có thể nói, đây là sự chuyển biến rất đáng mừng, phù hợp với xu hướng vận động có tính quy luật của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đã từng diễn ra ở các nước trên thế giới.

Tuy vậy, cho đến nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn của vùng vẫn còn diễn ra khá chậm. Điều này được thể hiện không chỉ ở qui mô, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề; trình độ trang bị kỹ thuật - công nghệ; chất lượng của nguồn lao động... mà còn ở cả trình độ tổ chức sản xuất và tổ chức lao động. Những yếu kém trên trong thực tế đã trở thành các lực cản không nhỏ làm chậm quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Chính vì vậy, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn của vùng theo hướng CNH, HĐH để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2010 đã trở thành vấn đề kinh tế rất bức xúc.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Những luận cứ khoa học của quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương 2: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động

Chương 3: các quan điểm và giải pháp cơ bản

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  mở đầu

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Đồng bằng Bắc Bộ là một vùng châu thổ rộng lớn ở miền Bắc nước ta, được hình thành do phù sa của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái bình bồi đắp; đây cũng là nơi khai sinh ra nền văn minh sông Hồng rực rỡ với cây lúa nước nổi tiếng. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đến nay ĐBBB đã vươn lên trở thành vùng lãnh thổ có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Với những tiềm năng và thế mạnh của mình, vùng không chỉ trở thành mét trong hai vựa lúa chính của cả nước mà còn có những đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế quốc dân.

  Trong những năm qua, nhờ đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, ĐBBB nói chung và khu vực nông nghiệp, nông thôn của vùng núi riêng đã có sự phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của vùng đã chuyển đổi tích cực theo hướng: Giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Có thể nói, đây là sự chuyển biến rất đáng mừng, phù hợp với xu hướng vận động có tính quy luật của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động đã từng diễn ra ở các nước trên thế giới.

  Tuy vậy, cho đến nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn của vùng vẫn còn diễn ra khá chậm. Điều này được thể hiện không chỉ ở qui mô, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề; trình độ trang bị kỹ thuật - công nghệ; chất lượng của nguồn lao động... mà còn ở cả trình độ tổ chức sản xuất và tổ chức lao động. Những yếu kém trên trong thực tế đã trở thành các lực cản không nhỏ làm chậm quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Chính vì vậy, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn của vùng theo hướng CNH, HĐH để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra trong

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta
 • Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phương hướng và giải pháp nhằm chuyển dịch ...

Upload: dichthuatcongchungunitrans2010

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 591
Lượt tải: 16

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu thúc ...

Upload: Trovecatbui_36

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 506
Lượt tải: 16

Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu ...

Upload: longxn

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 643
Lượt tải: 16

Những phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm ...

Upload: adzdot_vn1

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 601
Lượt tải: 16

Kinh tế nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh trong quá ...

Upload: thangnhs

📎 Số trang: 136
👁 Lượt xem: 650
Lượt tải: 17

Phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp ...

Upload: ductam_82

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 598
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây ...

Upload: cobehattieukhonganot

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 551
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm chuyển đổi cơ cấu cây ...

Upload: nicedesign2

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: trungnghiadic

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 579
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: hotihung

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 445
Lượt tải: 16

Một số biện pháp tạo vốn nhằm thúc đẩy quá ...

Upload: cobehattieukhonganot

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 16

Định hướng phát triển và một số giải pháp ...

Upload: AmagmamFrauck

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo ...

Upload: bn_rong

📎 Số trang: 218
👁 Lượt xem: 675
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Toán kinh tế
Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta Đồng bằng Bắc Bộ là một vùng châu thổ rộng lớn ở miền Bắc nước ta,được hình thành do phù sa của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái bình bồi đắp; đây cũng là nơi khai sinh ra nền văn minh sông Hồng rực rỡ với cây lúa nước nổi tiếng. Trải qua các docx Đăng bởi
5 stars - 88077 reviews
Thông tin tài liệu 218 trang Đăng bởi: bn_rong - 29/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nước ta