Tìm tài liệu

Thuc trang van dung tien bo khoa hoc - cong nghe trong su phat trien nong nghiep nuoc ta

Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta

Upload bởi: nhungmuathudenmuon

Mã tài liệu: 89060

Số trang: 13

Định dạng: docx

Dung lượng file: 69 Kb

Chuyên mục: Toán kinh tế

Info

Nông nghiệp và nông thôn luôn chiếm vị trí trọng tâm trong lịch sử phát triển của đất nước ta cả trong chiến tranh lẫn hòa bình. Vị trí đó càng thể hiện rõ nét trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay.

Trong những năm đổi mới vừa qua, nền nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, đảm bảo sự ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội, góp phần to lớn đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên. Khoa học - công nghệ (KH-CN) đã có sự đóng góp to lớn vào những thành tựu đó.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng, nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những khó khăn và thách thức to lớn kìm hãm xu hướng và nhịp độ tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, trong thời gian qua, kể cả trong những năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu bước đầu đóng góp vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp, việc vận dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất nông nghiệp nước ta còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, nhất là trong việc nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ KH-CN vào sản xuất nông nghiệp phù hợp với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường.

Vì vậy, để tiếp tục quá trình đổi mới, đưa nông nghiệp Việt Nam vào quỹ đạo sản xuất hàng hóa, phù hợp với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và phát triển bền vững nhất thiết phải có những chủ trương và giải pháp đồng bộ, trong đó việc vận dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Tiến bộ khoa học - công nghệ và vai trò

Chương 2: Thực trạng vận dụng

Chương 3: Những phương hướng và biện pháp chủ yếu

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MỞ ĐẦU

   

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Nông nghiệp và nông thôn luôn chiếm vị trí trọng tâm trong lịch sử phát triển của đất nước ta cả trong chiến tranh lẫn hòa bình. Vị trí đó càng thể hiện rõ nét trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay.

  Trong những năm đổi mới vừa qua, nền nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, đảm bảo sự ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội, góp phần to lớn đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế triền miên. Khoa học - công nghệ (KH-CN) đã có sự đóng góp to lớn vào những thành tựu đó.

  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu quan trọng, nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những khó khăn và thách thức to lớn kìm hãm xu hướng và nhịp độ tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp. Mặt khác, trong thời gian qua, kể cả trong những năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu bước đầu đóng góp vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp, việc vận dụng tiến bộ KH - CN vào sản xuất nông nghiệp nước ta còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, nhất là trong việc nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ KH - CN vào sản xuất nông nghiệp phù hợp với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường.

  Vì vậy, để tiếp tục quá trình đổi mới, đưa nông nghiệp Việt Nam vào quỹ đạo sản xuất hàng hóa, phù hợp với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và phát triển bền vững nhất thiết phải có những chủ trương và giải pháp đồng bộ, trong đó việc vận dụng tiến bộ KH - CN vào sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  2. Tình hình nghiên cứu đề tài

  Vận dụng tiến bộ KH - CN trong sù phát triển nông nghiệp là vấn đề thu hút được sù quan tâm của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước.

  Việt Nam, vấn đề này được nhiều nhà khoa học nghiên cứu trên nhiều góc độ khác nhau. Trong đó có mét sè cách tiếp cận cơ bản:

  - Tiếp cận trên góc độ kinh tế - kỹ thuật với các tác giả tiêu biểu như GS. TS Vò Tuyên Hoàng, GS. TS Đào Thế Tuấn, GS. TS Võ Tòng Xuân...

  - Tiếp cận trên góc độ chính sách KH - CN với các tác giả tiêu biểu: GS. TS Đăng Hữu, GS. TS Lê Quý An, TS Nguyễn Văn Thụy,
  TS Vò Cao Đàm...

  - Tiếp cận trên góc độ quản lý nông nghiệp của các nhà khoa học ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, Viện Kinh tế nông nghiệp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân...

  Do tính chất phức tạp và rộng lớn của vấn đề, luận án chủ yếu tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách KH - CN với sự phát triển nông nghiệp, từ đó đề ra những phương hướng và biện pháp chủ yếu để vận dụng có hiệu quả tiến bộ KH - CN trong sù phát triển nông nghiệp nước ta.

  Đây là một đề tài chưa có một luận án Phó tiến sĩ hay Tiến sĩ nào ở Việt Nam nghiên cứu.

  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án

  Mục đích nghiên cứu của luận án là góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng tiến bộ KH - CN trong sù phát triển nông nghiệp nước ta, từ đó đề ra những phương hướng và biện pháp chủ yếu để đưa tiến bộ KH - CN vào sản xuất nông nghiệp nước ta trong thời gian tới.

  Để thực hiện mục đích trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:

  25

   

  26

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta
 • Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng kinh tế hợp tác xã trong nông ...

Upload: daodongici

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 501
Lượt tải: 17

Định hướng sử dụng đất nông nghiệp ở nước ta

Upload: dungptl

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 591
Lượt tải: 16

Thực trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật ...

Upload: Toanktselco

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 6725
Lượt tải: 31

Vai trò của nhà nước trong quá trình phát ...

Upload: aphshiva

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 452
Lượt tải: 16

Tăng cường quan hệ liên kết giữa khoa học và ...

Upload: ou9697

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 512
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp sử dụng vốn đầu tư ...

Upload: doremon_200997

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 16

lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp ...

Upload: trai_tim_gai_2

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 421
Lượt tải: 16

Thực trạng kinh tế hợp tác xã trong nông ...

Upload: nlqtuan

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 16

Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tín Dụng Hộ Nông dân ...

Upload: phaletop

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp thúc đẩy CNH - HĐH ...

Upload: vuduyhaugiang

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 746
Lượt tải: 16

Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy chuyển ...

Upload: bloomberg201020

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 571
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề ...

Upload: nguyentuananh1122

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 458
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề ...

Upload: lehientuc

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công ...

Upload: nhungmuathudenmuon

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 2632
Lượt tải: 27

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Toán kinh tế
Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta Nông nghiệp và nông thôn luôn chiếm vị trí trọng tâm trong lịch sử phát triển của đất nước ta cả trong chiến tranh lẫn hòa bình. Vị trí đó càng thể hiện rõ nét trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ta hiện nay. Trong những năm đổi docx Đăng bởi
5 stars - 89060 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: nhungmuathudenmuon - 18/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sự phát triển nông nghiệp nước ta