Tìm tài liệu

Xay dung he chuong trinh quan ly tien vay tai Ngan hang thuong mai co phan ky thuong Viet Nam

Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Upload bởi: xuantinh

Mã tài liệu: 49253

Số trang: 79

Định dạng: docx

Dung lượng file: 2,981 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Việt Nam đã và đang ứng dụng rất có hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. Các đơn vị, tổ chức dù là doanh nghiệp hay đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đang dần dần tiến hành công tác tin học hoá công tác quản lý của mình.

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank là một trong những ngân hàng đi đầu về công nghệ của Việt Nam, hiện đang áp dụng hệ thống quản trị và kiểm soát rủi ro tiên tiến. Để đảm bảo cho sự tăng trưởng và phát triển một cách bền vững thì việc quản lý tiền vay là một trong số các vấn đề rất được quan tâm.

Luận văn gồm 3 chương :

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Chương 2: Cơ sở và các phương pháp luận xây dựng hệ thống chương trinh quản lý tiền vay

Chương 3: Phân tích thiết kế hệ chương trình quản lý tiền vay

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tống Huy Cường                                                         Chuyên đề thực tập

  LỜI MĐẦU

                Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, công nghệ thông tin đã phát triển một cách mạnh mẽ, trở thành một ngành công nghiệp quan trọng trong xã hội. Việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin vào đời sống là rất quan trọng, nú quyết định thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.Nhờ tin học hoá, công việc quản lý trở lên đơn giản, hiệu quả cao, tiết kiệm sức lao động và nâng cao năng suất lao động của cán bộ quản lý.

  ViệtNamđã vàđang ứng dụng rất có hiệu qu các thành tựu của công ngh thông tin đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. Cácđơn v, t chức dù là doanh nghiệp hay đơn v hành chớnh s nghiệp cũngđang dần dần tiến hành công tác tin học hoá công tác quản lý của mình.

  Ngõn hàng thương mại c phần K thương ViệtNam – Techcombank là một trong những ngõn hàngđi đầu v công ngh của ViệtNam, hiệnđang áp dụng h thống quản tr và kiểm soát rủi ro tiên tiến. Đểđảm bảo cho s tăng trưởng và phát triển một cách bền vững thì việc quản lý tiền vay là một trong s các vấnđề rấtđược quan tõm.

  Qua quá trình thực tập tại công ty, với mong muốn tỡm hiểu sõu sắc hơn v công ngh thông tin, và các nghiệp v ngõn hàng, em lựa chọnđề tài: “Xõy dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam”. Kết cấuđề tài gồm ba phần chớnh sau:

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM

  CHƯƠNG II: CƠ SỞ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG HỆ CHƯƠNG TRèNH QUẢN Lí TIỀN VAY

  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHƯƠNG TRèNH QUẢN Lí TIỀN VAY

  Tin học kinh tế

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam
 • Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương ...

Upload: hieule

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ...

Upload: StockHN

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 227
Lượt tải: 5

Mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng ...

Upload: ldidm

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 23
Lượt tải: 9

Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống Data ...

Upload: binhyen93

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 351
Lượt tải: 14

Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 16

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt ...

Upload: hoangmai_baohan

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 208
Lượt tải: 7

Thẩm định tài chính dự án đầu tư cho vay vốn ...

Upload: vua_meo_8x

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 16

Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ...

Upload: dtck6688

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 3

Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần kỹ ...

Upload: hoanglong1000

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 174
Lượt tải: 14

Giải pháp nhằm tăng cường tiền gửi tại ngân ...

Upload: paradise2984

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 3

Marketing các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 227
Lượt tải: 18

Marketing các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 15
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay ...

Upload: xuantinh

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Việt Nam đã và đang ứng dụng rất có hiệu quả các thành tựu của công nghệ thông tin đặc biệt trong lĩnh vực quản lý. Các đơn vị, tổ chức dù là doanh nghiệp hay đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đang dần dần tiến hành công tác tin học hoá công tác docx Đăng bởi
5 stars - 49253 reviews
Thông tin tài liệu 79 trang Đăng bởi: xuantinh - 01/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng hệ chương trình quản lý tiền vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam