Tìm tài liệu

 

DTO Solution

📎 Số trang: | Số trang: 190
👁 Xem: 441
Tải: 16

Đăng bởi: doanhung_cmf

Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải cho công ty vận tải Trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 107
👁 Xem: 930
Tải: 17

Đăng bởi: vugiahung1385

Phân tích thiết kế

📎 Số trang: | Số trang: 193
👁 Xem: 426
Tải: 16

Đăng bởi: lamgiau1s

Xây dựng hệ thống Thương mại Điện tử hướng dịch vụ

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Xem: 546
Tải: 19

Đăng bởi: thanhtrunga3

Xây dựng chương trình bảo vệ dữ liệu trên môi trường không an ...

📎 Số trang: | Số trang: 154
👁 Xem: 575
Tải: 18

Đăng bởi: jjcandy

Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 501
Tải: 17

Đăng bởi: lqhuy01

Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu các điểm yếu bảo mật trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 145
👁 Xem: 282
Tải: 16

Đăng bởi: ksbinhminh84nk

Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình agent vào công việc xây dựng ...

📎 Số trang: | Số trang: 132
👁 Xem: 230
Tải: 16

Đăng bởi: scoobydootomomi

Một số giải pháp nhằm thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 130
👁 Xem: 514
Tải: 16

Đăng bởi: kyoko_beat

Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

📎 Số trang: | Số trang: 129
👁 Xem: 485
Tải: 16

Đăng bởi: dangthuhien05

Hệ thống quản lý văn bản cho nhà xuất bản giáo dục

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 594
Tải: 16

Đăng bởi: matthan2303

Xây dựng phần mềm quản lý tài sản cố định

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 1511
Tải: 19

Đăng bởi: hoangdieu2004

Đề tài nghiên cứu về TNTH ảo cho dạy học nghề , trên cơ sở đó ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 39
Tải: 16

Đăng bởi: hunganviet

Xây dựng Website Công ty Thương mại & Kỹ thuật Minh Thành

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Xem: 596
Tải: 16

Đăng bởi: dthaonguyen

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 126
👁 Xem: 359
Tải: 16

Đăng bởi: quatest2

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Thiet ke mang LAN cho truong hoc

Thiết kế mạng LAN cho trường học

Đăng bởi: huantvbhxh

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 4626
Lượt tải: 35

Tim hieu Adobe Presenter va ung dung vao viec thiet ke bai giang chuong VI: “Kieu du lieu co cau truc” tin hoc 11 truong THPT”

Tìm hiểu Adobe Presenter và ứng dụng vào ...

Đăng bởi: thach769

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 1801
Lượt tải: 27

Xay dung he thong chuong trinh quan ly giao vien

Xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo ...

Đăng bởi: vuphonglam

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 950
Lượt tải: 22