Tìm tài liệu

 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty cổ ...

📎 Số trang: | Số trang: 168
👁 Xem: 592
Tải: 18

Đăng bởi: anhsauchoigai

Ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân tại bệnh viện

📎 Số trang: | Số trang: 150
👁 Xem: 1118
Tải: 22

Đăng bởi: vutuan63

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ và lịch công ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 543
Tải: 17

Đăng bởi: ongchuht80

Xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng tại công ty TNHH Deloitte ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 808
Tải: 20

Đăng bởi: anhsauchoigai

Xây dựng phần mềm quản lý xe vận tải công ty tnhh thương mại và ...

📎 Số trang: | Số trang: 115
👁 Xem: 665
Tải: 16

Đăng bởi: liemngan

Phân tích, thiết kế phần mềm quản lý Tài sản cố định tại công ty.

📎 Số trang: | Số trang: 114
👁 Xem: 586
Tải: 17

Đăng bởi: thanhtm

việc Quản lý nhõn sự của Cụng ty TNHH Ngụi Sao bằng mỏy vi tớnh

📎 Số trang: | Số trang: 112
👁 Xem: 454
Tải: 16

Đăng bởi: lanntp84

Xây dựng quy trình Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn Hình ...

📎 Số trang: | Số trang: 108
👁 Xem: 511
Tải: 16

Đăng bởi: sicilymax

Hệ thống Alcatel 1000 E10 OCB

📎 Số trang: | Số trang: 98
👁 Xem: 970
Tải: 16

Đăng bởi: chai_phuongbac

Tổng quan về thông tin di động

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Xem: 542
Tải: 19

Đăng bởi: taomotthumoi

Mạng máy tính

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 584
Tải: 16

Đăng bởi: vacnui

Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 2760
Tải: 16

Đăng bởi: hatbyt

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ...

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 193
Tải: 10

Đăng bởi: xuan_ftu1502

Thiết kế hệ thống thông tin kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần ...

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 521
Tải: 16

Đăng bởi: tuatnbp

Xây dựng phần mềm quản lý vật tư tại Công ty Cổ phần xây dựng số ...

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 191
Tải: 8

Đăng bởi: vhlinh

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

He thong xu li giao dich

Hệ thống xử lí giao dịch

Đăng bởi: haidaigia

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 4395
Lượt tải: 42

Ung dung xay dung he thong quan ly benh nhan tai benh vien

Ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý bệnh nhân ...

Đăng bởi: vutuan63

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 1118
Lượt tải: 22

Bao cao tot nghiep:m Tin hoc van phong

Báo cáo tốt nghiệp:m Tin học văn phòng

Đăng bởi: Kafe247

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 3454
Lượt tải: 22