Tìm tài liệu

Generator wpp

Generator wpp

Upload bởi: kimkhanh26

Mã tài liệu: 240317

Số trang: 1062

Định dạng: doc

Dung lượng file: 3,081 Kb

Chuyên mục: Kỹ thuật điện - điện tử

Info

[URL="/#_Toc263934476"]Phần A:TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ . 1

[URL="/#_Toc263934477"]I: TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TẠI VIỆT NAM 1

[URL="/#_Toc263934478"]II.TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM 2

[URL="/#_Toc263934479"]PHẦN B: CÁC LOẠI MÁY PHÁT ĐIỆN DÙNG TRONG TURBINE GIÓ . 6

[URL="/#_Toc263934480"]A. Máy Điện Một Chiều (DC):. 7

[URL="/#_Toc263934481"]1. Cấu tạo máy phát điện một chiều (DC) :. 7

[URL="/#_Toc263934482"]2.Nguyên lý hoạt động của máy phát điện một chiều :. 15

[URL="/#_Toc263934483"]3. Ứng dụng :. 16

[URL="/#_Toc263934484"]B.Máy Phát Điện Xoay Chiều Không Đồng Bộ :. 17

[URL="/#_Toc263934485"]1.Cấu tạo :. 18

[URL="/#_Toc263934486"]2.Nguyên lý hoạt động :. 20

[URL="/#_Toc263934487"]3. Ứng dụng :. 22

[URL="/#_Toc263934488"]C: MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ :. 23

[URL="/#_Toc263934489"]1)Cấu tạo :. 24

[URL="/#_Toc263934490"]2.Nguyên lý hoạt động :. 29

[URL="/#_Toc263934491"]3.Ứng dụng thực tế :. 40

[URL="/#_Toc263934492"]4.Ưu nhược điểm của máy phát đồng bộ :. 40

[URL="/#_Toc263934493"]5.Chỉnh lưu công suất dùng trong Turbine gió :. 41

[URL="/#_Toc263934494"]6.Nhận xét :. 43

[URL="/#_Toc263934495"]7. Các thông số tính toán thiết kế máy phát điện gió công suất nhỏ:. 44

[URL="/#_Toc263934496"]PHẦN C: XÂY DỰNG MÔ HÌNH 45

[URL="/#_Toc263934497"]I. TÍNH TOÁN LỰA CHỌN MÁY PHÁT ĐIỆN:. 46

[URL="/#_Toc263934498"]1.Thông số máy phát tính toán:. 46

[URL="/#_Toc263934499"]II. LỰU CHỌN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG:. 46

[URL="/#_Toc263934500"]1. Hub:. 46

[URL="/#_Toc263934501"]2. Cánh turbine:. 47

[URL="/#_Toc263934502"]3. Trục chính:. 49

[URL="/#_Toc263934503"]4. Ổ đở trục chính:. 49

[URL="/#_Toc263934504"]5. Hệ thống truyền động:. 49

[URL="/#_Toc263934505"]III. CÁC BỘ PHẬN KHÁC:. 50

[URL="/#_Toc263934506"]1.Hệ thống bệ đỡ tổ máy:. 50

[URL="/#_Toc263934507"]2.Hệ thống hiển thị:. 51

[URL="/#_Toc263934508"]PHẦN D: KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CỦA MÔ HÌNH 52

[URL="/#_Toc263934509"]1 Vấn đề nguồn gió thí nghiệm:. 52

[URL="/#_Toc263934510"]2. Kết quả thí nghiệm:. 52

[URL="/#_Toc263934511"]3. Kết luận thí nghiệm:. 55

[URL="/#_Toc263934512"]PHẦN E: KẾT LUẬN 56

[URL="/#_Toc263934513"]I. VỀ LÝ LUẬN:. 56

[URL="/#_Toc263934517"]II.VỀ THỰC TIỂN:. 56

[URL="/#_Toc263934519"]III.PHẦN KIẾN NGHỊ:. 56

[URL="/#_Toc263934523"]&: TÀI LIỆU THAM KHẢO :. 57

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Generator wpp
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp
 • Generator wpp

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Generator wpp

Upload: kimkhanh26

📎 Số trang: 1062
👁 Lượt xem: 519
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử
Generator wpp [URL="/#_Toc263934476"] Phần A:TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ . 1 [URL="/#_Toc263934477"] I: TÌNH HÌNH CUNG CẤP ĐIỆN TẠI VIỆT NAM 1 [URL="/#_Toc263934478"] II .TIỀM NĂNG NĂNG LƯỢNG GIÓ Ở VIỆT NAM 2 [URL="/#_Toc263934479"] PHẦN B: CÁC LOẠI MÁY PHÁT doc Đăng bởi
5 stars - 240317 reviews
Thông tin tài liệu 1062 trang Đăng bởi: kimkhanh26 - 25/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Generator wpp