Tìm tài liệu

Soan giao trinh mon ky thuat truyen thanh

Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh

Upload bởi: germany1809

Mã tài liệu: 301845

Số trang: 363

Định dạng: rar

Dung lượng file: 1,424 Kb

Chuyên mục: Kỹ thuật điện - điện tử

Info

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU

Lịch sử phát triển của ngành vô tuyến điện 1

1. Tình hình phát triển và phát sinh 1

2. Tình hình phát triển kĩ thuật vô tuyến trên thế giới 2

3. Tình hình phát triển kĩ thuật vô tuyến điện ở Việt Nam 2

Môi trường và đường truyền sóng vô tuyến 2

1. Định nghĩa sóng vô tuyến 2

2. Các đặc tính của sóng vô tuyến 3

3. Các dải sóng vô tuyến dùng rong phát thanh 4

4. Phân lọai sự lan truyền sóng vô tuyến 6

Thông tin vô tuyến 9

1. Phân lọai 9

2. Ưu điểm của thông tin vô tuyến 12

3. Nhược điểm của thông tin vô tuyến 14

CHƯƠNG II: MÁY PHÁT AM

I. Giới thiệu chung 15

II. Nguyên tắc chung của quá trình điều biến biên độ 15

1. Hình bao AM 15

2. Băng thông và phổ tần số AM 16

3. Hệ số điều biến và phần trăm điều biến 17

4. Sự phân bố điện áp AM 19

5. Sự phân bố công suất AM 21

III. Sơ đồ mạch điện điều biến AM 24

1. Mạch điều biến AM mức thấp 24

2. Mạch điều biến AM công suất trung bình 26

3. Mạch điều hợp đồng thời cực nền và cực thu 30

Mạch điều biên AM sử dụng vi mạch tổ hợp tuyến tính 33

1. Máy phát AM mức thấp 33

2. Máy phát AM mức cao 34

CHƯƠNG III: MÁY THU AM

I. Giới thiệu chung 36

II. Các thông số kỹ thuật 36

1. Tính lựa chọn 37

2. Cải tiến băng thông AM 37

3. Độ nhạy của máy thu 37

4. Dải động trong máy thu 38

5. Độ trung thực của máy thu 39

6. Tổn hao 40

III. Máy thu AM 41

1. Máy thu điều hưởng tần số RF 41

2. Máy thu đổi tần 43

3. Sơ đồ mạch điện trong máy thu 50

CHƯƠNG IV: MÁY PHÁT SÓNG ĐIỀU BIẾN GÓC

I. Giới thiệu chung 76

II. Điều biến góc 76

1. Phân tích biểu thức tóan học 77

2. Dạng sóng điều tần FM và điều pha PM 79

3. Độ lệch pha, độ lệch tần và hệ số điều biến 80

4. Phân tích tần số của sóng điều biến góc 82

5. Băng thông của sóng điều biến góc 83

6. Công suất trung bình của sóng điều biến góc 84

7. Mạch tiền nhấn và mạch giải nhấn 85

III. Quá trình truyền sóng điều tần FM 87

1. Mạch điều tần FM trực tiếp 87

2. Mạch điều tần FM gián tiếp 93

3. Máy phát FM trực tiếp 94

4. Máy phát FM gián tiếp 99

CHƯƠNG V: HỆ THỐNG MÁY THU SÓNG ĐIỀU BIẾN GÓC

I. Giới thiệu chung 101

II. Máy thu FM 102

1. Mạch giải điều tần FM 103

2. Mạch giới hạn 112

III. Máy thu FM dùng vi mạch tổ hợp tuyến tính 115

1. Hệ thống IF sử dụng IC ME/SA 614A 115

2. Hệ thống IF của máy thu với mạch trộn chất lượng cao,

áp thấp IC ME/SA 616 117

3. Hệ thống vô tuyến FM chip đơn IC TDA 7000 119

IV. Quá trình truyền phát thanh stereo FM 120

1. Quá trình thu âm thanh stereo FM 122

2. Qúa trình thu stereo FM 125

V. Truyền thông radio FM hai chiều 127

1. Máy phát radio FM hai chiều 127

2. Máy thu FM hai chiều 129

CHƯƠNG VI: TRUYỀN DỮ LIỆU BẰNG KỸ THUẬT SỐ

I. Định luật lấy mẫu 132

II. Điều biến biên độ xung PAM 133

III. Điều mã xung PCM 134

1. Nguyên lý lấy mẫu 135

2. Lượng tử hóa tín hiệu 136

3. Mã hóa 138

IV. Điều chế Delta 141

1. Nguyên lý điều chế 141

2. Méo lượng tư 142

3. Điều chế Delta thay đổi sườn VSDM 143

V. Điều chế DPCM 144

CHƯƠNG VII: MÁY TĂNG ÂM

I. Khái niệm chung về máy tăng âm 146

1. Tác dụng của máy tăng âm 146

2. Phân lọai máy tăng âm 146

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật của máy tăng âm 146

Sơ đồ khối của máy tăng âm 149

Khối điều chỉnh âm sắc 153

1. Nhiệm vụ 153

2. Mạch điều chỉnh âm sắc 153

Khối hiển thị 161

1. Nhiệm vụ 161

2. Các cách hiển thị 161

Khối khuếch đại công suất 164

1. Nhiệm vụ 164

2. Các lọai mạch 164

Khối bảo vệ 182

1. Nhiệm vụ 182

2. Các lọai mạch bảo vệ 182

CHƯƠNG VIII: MÁY GHI ÂM

I. Khái niệm chung 185

1. Phân lọai máy ghi âm 187

2. Máy ghi âm dùng băng trần 188

3. Máy ghi âm dùng băng cassette 189

4. Máy ghi dùng hộp castric 190

II. Sơ đồ khối của máy ghi âm 191

III. Băng từ và đầu từ 195

1. Vật liệu từ 195

2. Băng từ 196

3. Đầu từ 200

IV. Bộ khuếch đại ghi 204

1. Nhiệm vụ 204

2. Tầng ra và mạch ra 204

V. Bộ khuếch đại phát 208

1. Nhiệm vụ 208

2. Tạp âm trong tầng khuếch đại 209

3. Hiệu chỉnh tần số 210

VI. Bộ khuếch đại hổn hợp 214

1. Nhiệm vụ 214

2. Phân lọai 215

VII. Bộ tạo sóng siêu âm 218

1. Hiện tượng vật lý của quá trình xóa 218

2. Nhiệm vụ 219

3. Mạch tạo sóng siêu âm 220

VIII. Tầng khuếch đại công suất 223

1. Nhiệm vụ 223

2. Tầng khuếch đại dùng transistor 223

IX. Các mạch trong máy ghi âm dùng nâng cao chất lượng của máy ghi âm 225

A. Mạch ALC 225

1. Lọai chỉnh lưu ra thành phần một chiều đề điều khiển tầng đầu 225

2. Lọai mạch ALC kiểu thay đổi trở kháng vào bằng transistor 229

B. Mạch DOLBY 234

CHƯƠNG IX: MÁY HÁT ĐĨA COMPACTDISC

I. Giới thiệu 236

1. Khái niệm 236

2. Các thông số tiêu biểu của máy hát CD 236

3. Sơ lược về nguyên lý xử lý tín hiệu âm thanh 237

II. Sơ đồ khối khi ghi tín hiệu lên đĩa 238

III. Sơ đồ khối khi phát tín hiệu từ đĩa 240

IV. Cụm quang học, tia Laser và mạch khuếch đại RF 240

1. Tia Laser 240

2. Cụm quang học 245

3. Khối RF 251

V. Mạch xử lý tín hiệu âm thanh 257

1. Xử lý tín hiệu âm thanh trước khi ghi lên đĩa 257

2. Mạch phát lại tín hiệu âm thanh 260

VI. Mạch điều chỉnh (Servo) 268

1. Mạch Focus Servo 268

2. Mạch Tracking Servo 271

3. Mạch Sled Servo 273

4. Mạch Spindle Servo 276

VII. Khối xử lý và hiển thị 278

1. Sơ đồ khối 278

2. Các mạch điện cơ bản trên khối vi xử lý 279

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh
 • Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh

Upload: kietvk

📎 Số trang: 211
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh

Upload: services_bank

📎 Số trang: 245
👁 Lượt xem: 560
Lượt tải: 16

Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh

Upload: lehungck

📎
👁 Lượt xem: 732
Lượt tải: 19

Bài tập môn học Kỹ thuật truyền dẫn 1

Upload: phucpro711

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 498
Lượt tải: 17

Bài tập môn học kỹ thuật truyền dẫn

Upload: khungbotraitim852000

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 408
Lượt tải: 16

Kỹ thuật truyền dẫn

Upload: summersummerel

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 436
Lượt tải: 16

Hình thành kỹ năng soạn thảo giáo án

Upload: thanhnam114

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 308
Lượt tải: 18

Môn Kỹ Thuật Số

Upload: ca0ca0be0

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 338
Lượt tải: 16

Môn Kỹ Thuật Số

Upload: dung578

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 175
Lượt tải: 16

Môn Kỹ Thuật Số

Upload: dhatuan

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Môn Kỹ Thuật Số

Upload: tuyendatxanh99

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Môn Kỹ Thuật Số

Upload: nghiasam

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh

Upload: germany1809

📎 Số trang: 363
👁 Lượt xem: 485
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử
Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Lịch sử phát triển của ngành vô tuyến điện 1 1. Tình hình phát triển và phát sinh 1 2. Tình hình phát triển kĩ thuật vô tuyến trên thế giới 2 3. Tình hình phát triển kĩ thuật vô tuyến điện ở Việt Nam 2 Môi trường và zip Đăng bởi
5 stars - 301845 reviews
Thông tin tài liệu 363 trang Đăng bởi: germany1809 - 06/10/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/10/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Soạn giáo trình môn kỹ thuật truyền thanh