Tìm tài liệu

Nghien cuu che tao vat lieu Compozit su dung trong linh vuc vat lieu ma sat

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát

Upload bởi: moiphanvan

Mã tài liệu: 125767

Số trang: 184

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kỹ thuật vật liệu xây dựng

Info

Cũng như các ngành khoa học khác, khoa học về ma sát phát triển không ngừng và gắn liền với các ngành công nghiệp có liên quan như công nghiệp ô tô, giao thông đường sắt và gia công kim loại. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về bản chất của ma sát là rất cần thiết để trước hết có thể mô hình hoá, tiếp theo đó là lượng hoá và điều khiển được các quá trình xảy ra khi ma sát. Các kiến thức về ma sát giúp cho các nhà nghiên cứu định hướng được công việc và giải quyết được các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu trong lĩnh vực ma sát là Amoton, Culong, Leona dơ Vinxi và sau này là M.L.Lomonoxop,….

ở Nga, khoa học về ma sát, bôi trơn và mài mòn được hình thành từ khi thành lập Viện hàn lâm khoa học Nga. Nhà khoa học vĩ đại M.L.Lomonoxop đã thiết kế thiết bị đầu tiên nghiên cứu sự liên kết giữa các phân tử của các vật thể. Đó là tiền thân cho các thiết bị hiện đại sau này nghiên cứu về độ mài mòn của vật liệu.

Ma sát đã được nghiên cứu từ lâu nhưng các lý thuyết về ma sát mài mòn vẫn không ngừng được bổ xung và phát triển cùng với sự phát triển của các ngành khoa học khác. Bắt đầu từ lý thuyết cổ điển, lý thuyết phân tử, lý thuyết điện cho đến các lý thuyết hiện đại ngày nay.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Tổng quan về ma sát- mòn

Chương II: Tổng quan vật liệu polyme Compozit- Vật liệu ma sát, các yếu tố ảnh hưởng

Chương III: Khái quát về ly hợp ma sát và tính toán đĩa ma sát

Chương IV: Công nghệ chế tạo đĩa ma sát

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đồ án tốt nghiệp                                                     Đại học Bách Khoa Hà nội   

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MA SÁT- MÒN

  1. Các lý thuyết về ma sát.

  Còng nh­ các ngành khoa học khác, khoa học về ma sát phát triển không ngừng và gắn liền với các ngành công nghiệp có liên quan nh­ công nghiệp ô tô, giao thông đường sắt và gia công kim loại. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về bản chất của ma sát là rất cần thiết để trước hết có thể mô hình hoá, tiếp theo đó là lượng hoá và điều khiển được các quá trình xảy ra khi ma sát. Các kiến thức về ma sát giúp cho các nhà nghiên cứu định hướng được công việc và giải quyết được các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

  Những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu trong lĩnh vực ma sát là Amoton, Culong, Leona dơ Vinxi và sau này là M.L.Lomonoxop,.

  Nga, khoa học về ma sát, bôi trơn và mài mòn được hình thành từ khi thành lập Viện hàn lâm khoa học Nga. Nhà khoa học vĩ đại M. L. Lomonoxop đã thiết kế thiết bị đầu tiên nghiên cứu sự liên kết giữa các phân tử của các vật thể. Đó là tiền thân cho các thiết bị hiện đại sau này nghiên cứu về độ mài mòn của vật liệu.

  Ma sát đã được nghiên cứu từ lâu nhưng các lý thuyết về ma sát mài mòn vẫn không ngừng được bổ xung và phát triển cùng với sự phát triển của các ngành khoa học khác. Bắt đầu từ lý thuyết cổ điển, lý thuyết phân tử, lý thuyết điện cho đến các lý thuyết hiện đại ngày nay.

   

       

                                                             - 183 -

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu sẵn có ...

Upload: tri_okthau

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 292
Lượt tải: 16

Vật liệu xây dựng nghành gốm sứ

Upload: vncharming

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 681
Lượt tải: 17

Nguyên vật liệu dùng để sản xuất.

Upload: tran_manh_1992

📎 Số trang: 153
👁 Lượt xem: 599
Lượt tải: 16

Vật liệu polyme vô cơ

Upload: tanlocvnn

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 2350
Lượt tải: 19

Tính chất và khả năng liên kết tạo vật liệu ...

Upload: thanhlongbang42

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 362
Lượt tải: 16

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường cuả ...

Upload: tranchauphong

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 196
Lượt tải: 4

Tổng quan về vật liệu composit

Upload: thanhnv77

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 748
Lượt tải: 16

Đồ án tốt nghiệp khoa vật liệu xây dựng

Upload: dichthuatunitrans9999

📎 Số trang: 152
👁 Lượt xem: 1460
Lượt tải: 16

Hạch toán kế toán Trung tâm Thí nghiệm Vật ...

Upload: gaigoichoichung

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1557
Lượt tải: 17

Thực tế quy trình công nghệ sản xuất tại xí ...

Upload: nykhanh_74

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 718
Lượt tải: 16

Thiết kế nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa ...

Upload: truongsinhftu2610

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 1182
Lượt tải: 17

Chế tạo màng mỏng ZnO; ZnO: Co bằng phương ...

Upload: phlghoang

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 1933
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng ...

Upload: moiphanvan

📎 Số trang: 184
👁 Lượt xem: 1471
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát Cũng như các ngành khoa học khác, khoa học về ma sát phát triển không ngừng và gắn liền với các ngành công nghiệp có liên quan như công nghiệp ô tô, giao thông đường sắt và gia công kim loại. Việc nghiên cứu, tìm hiểu về bản chất của ma sát là rất docx Đăng bởi
5 stars - 125767 reviews
Thông tin tài liệu 184 trang Đăng bởi: moiphanvan - 19/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sát