Tìm tài liệu

Bo tri mat bang thi cong

Bố trí mặt bằng thi công

Upload bởi: luuchinhnghia

Mã tài liệu: 172422

Số trang: 103

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kỹ thuật xây dựng

Info

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG 2 CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG

CHƯƠNG3: THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CHÍNH

Chương 4 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG

CHƯƠNG 5: Bố trí mặt bằng thi công

CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Phần bản mặt có chiều rộng tham gia vào tính toán là:

Phần tường bên và đỉnh): Tháo dỡ giằng và chống của lớp ván khuôn ngoài, tháo dỡ ván khuôn ngoài

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công
 • Bố trí mặt bằng thi công

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổng mặt bằng thi công

Upload: caohunghg

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 455
Lượt tải: 17

Thi công

Upload: minhtuan2511

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 700
Lượt tải: 17

Phần thi công

Upload: thaophuong83tb

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 385
Lượt tải: 16

Thiết kế cảng định hình ở đồng bằng Bắc Bộ

Upload: thuandv

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 442
Lượt tải: 16

Công tác thi công tại công trình trung cư ...

Upload: haiha2097

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 333
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công xây tường

Upload: acdajax02

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 17

Thi công hệ thồng tn mưa tại đô thị

Upload: panasonicviet@gmail.com

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 71
Lượt tải: 12

Kĩ thuật thi công công trình xây dựng

Upload: lanunicorn

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 319
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công bê tông cốt thép thân nhà

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 16

Lập kế hoạch tổng tiến độ thi công

Upload: dongsongtheme

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 17

Thiết kế biện pháp thi công dầm chuyển

Upload: vminhlien

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 2676
Lượt tải: 50

Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép ...

Upload: dangquoczung

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 701
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bố trí mặt bằng thi công

Upload: luuchinhnghia

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 558
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Bố trí mặt bằng thi công Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG 2 CÔNG TÁC DẪN DÒNG THI CÔNG CHƯƠNG3: THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CHÍNH Chương 4 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHƯƠNG 5: Bố trí mặt bằng thi công CHƯƠNG 6: DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Phần bản mặt có chiều rộng tham docx Đăng bởi
5 stars - 172422 reviews
Thông tin tài liệu 103 trang Đăng bởi: luuchinhnghia - 09/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bố trí mặt bằng thi công