Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac to chuc dau thau xay lap o Tong cong ty cong nghiep tau thuy Viet Nam

Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

Upload bởi: tranganh0205

Mã tài liệu: 116075

Số trang: 109

Định dạng: docx

Dung lượng file: 398 Kb

Chuyên mục: Kỹ thuật xây dựng

Info

Đất nước ta đang cùng với các quốc gia khác trên thế giới đang trên con đường chinh phục thế kỷ mới - thế kỷ XXI với xu thế hội nhập quốc tế và khu vực hoá trở nên phổ biến rộng khắp - đặt ra cho tất cả chúng ta rất nhiều khó khăn thách thức lớn cần phải giải quyết, đặc biệt là đối với một đất nước còn đang trên con đường phát triển để khẳng định mình như Việt Nam. Trong những năm đầu của thế kỷ mới này đất nước ta đã có những bước chuyển mình rất lớn, nền kinh tế đã bắt đầu khởi sắc biểu hiện ở nhu cầu đầu tư cho xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển ngày càng tăng. Cùng với sự hỗ trợ đáng kể của nước ngoài (vốn đầu tư FDI, ODA...) đòi hỏi Chính phủ ta nhất thiết phải tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng cho nền kinh tế. Bởi lẽ "không có sự cạnh tranh thì không có sự phát triển"- Đó là một chân lý. Một sinh vật không tự cạnh tranh để tự vươn lên thích nghi với điều kiện sống thì sẽ bị đào thải. Một nền kinh tế của một đất nước cũng vậy, nếu nền kinh tế đó không tạo ra yếu tố cần thiết cho môi trường cạnh tranh lành mạnh thì nền kinh tế đó cũng nhanh chóng trở nên trì trệ, kém phát triển và bị tụt hậu so với các nền kinh tế khác.

Kết cấu đề tài:

Phần 1- Nội dung và yêu cầu đối với công tác Tổ chức

Phần 2 - Thực trạng công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty CNTT Việt Nam

Phần 3 - Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty CNTT Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyên đề tốt nghiệp                                     Đặng Thị Thu Hằng - Lớp công nghiệp 40C                               

          MỤC LỤC                                                        Môc lôc                                                                                                  Trang

  MỞ ĐẦU.................................................................................................................... 3

  PHẦN 1- NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC

  ĐẤU THẦU XÂY LẮP.............................................................................................5

  1.1.Đấu thầu và Tổ chức đấu thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.1.1. Đấu thầu - những vấn đề chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.1.1.1. Khái niệm và thực chất của đấu thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

                              1. 1. 1. 2. Sù ra đời và phát triển của hoạt động đấu thầu tại Việt Nam ...........7             

  1.2. Nội dung cơ bản của công tác đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1. 2. 1. Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức áp dụng đấu thầu. . 9

  1. 2. 1. 1 Xác định hình thức lựa chọn nhà thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  1.2.1.2. Phương thức áp dụng đấu thầu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1. 2. 2. Quy trình của công tác tổ chức đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  1.2.2.1. Xác định điều kiện mời thầu và dự thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  1.1.2.2. Quy trình tổ chức đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  1.3. Vai trò của công tác đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1.4. Những yêu cầu cơ bản đối với công tác tổ chức đấu thầu xây lắp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam
 • Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi ...

Upload: gianghlt

📎 Số trang: 354
👁 Lượt xem: 421
Lượt tải: 16

Thiết kế các giải pháp tổ chức kỹ thuật thi ...

Upload: xingau2000

📎 Số trang: 353
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công xây tường

Upload: acdajax02

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 17

Tổ chức thi công công tác bê tông cốt thép ...

Upload: dangquoczung

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 701
Lượt tải: 16

Tổ chức quản lý chỉ đạo kỹ thuật tại công ty ...

Upload: haivn1987

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 261
Lượt tải: 16

Báo cáo tổng hợp về Công ty Cổ phần Đầu tư ...

Upload: petrogas01

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 317
Lượt tải: 16

Lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Upload: hdatbiz

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 3889
Lượt tải: 17

Báo cáo thực tập tại Công ty Cơ giới và Xây ...

Upload: traodoixd

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 428
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công bê tông cốt thép thân nhà

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 16

Tổ chức thi công khung sàn bê tông cốt thép ...

Upload: damvmbkav

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 816
Lượt tải: 16

Tổng quan về công ty công trình VIETEL

Upload: chichocolate

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 336
Lượt tải: 16

Lập kế hoạch tổng tiến độ thi công

Upload: dongsongtheme

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 467
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ...

Upload: tranganh0205

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam Đất nước ta đang cùng với các quốc gia khác trên thế giới đang trên con đường chinh phục thế kỷ mới - thế kỷ XXI với xu thế hội nhập quốc tế và khu vực hoá trở nên phổ biến rộng khắp - đặt ra cho tất cả chúng ta rất nhiều khó khăn thách thức lớn docx Đăng bởi
5 stars - 116075 reviews
Thông tin tài liệu 109 trang Đăng bởi: tranganh0205 - 15/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp ở Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam