Tìm tài liệu

Bao ho quyen so huu cong nghiep doi voi nhan hieu hang hoa o Viet Nam

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

Upload bởi: duylinh1021990

Mã tài liệu: 130978

Số trang: 224

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Tài nguyên môi trường

Info

Cách đây hàng thế kỷ, nhiều nước đã có luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Với các nỗ lực chung của các quốc gia có nền kinh tế phát triển, ngay từ thế kỷ XIX đã ra đời Liên minh quốc tế bảo hộ sở hữu công nghiệp; đó là Công ước Paris về sở hữu công nghiệp năm 1883.

Vấn đề thực thi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu hàng hóa nói riêng đã và đang trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia mà hình thức biểu hiện cao nhất của nó là chiến tranh thương mại trong hoạt động thương mại quốc tế. Các nước đã phải ban hành hoặc sửa đổi hệ thống pháp luật quốc gia của mình và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thực thi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho phù hợp với tiến trình quốc tế hóa và hội nhập. Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hộ sở quyền hữu công nghiệp đã trở thành một trong các nhu cầu thực sự cấp bách trước khi một nước muốn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đối với nước ta, thách thức đó trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong giai đoạn đàm phán để được trở thành thành viên chính thức của WTO.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, thì việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa thực chất là bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa đã đầu tư tiền của, công sức trong sản xuất, kinh doanh và cũng là bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Đó là một trong những động lực bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế, khuyến khích đầu tư trong nước, nước ngoài và luôn là vấn đề thời sự được các quốc gia, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp rất quan tâm.

Ngày nay, hàm lượng chất xám, trí tuệ trong mỗi sản phẩm, hàng hóa ngày càng có tỷ trọng cao nên việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa nói riêng là vấn đề có ý nghĩa thực tế và mang tính toàn cầu.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Chương 3: Thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống ...

Upload: haibui

📎 Số trang: 189
👁 Lượt xem: 493
Lượt tải: 16

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến ...

Upload: nhabancom1

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 355
Lượt tải: 16

Những nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền sử ...

Upload: nangmuaha_ah

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 256
Lượt tải: 16

Hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước ...

Upload: hoangtunghai86

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 16

Thương hiệu Việt Nam bị đánh cắp ở thị ...

Upload: thuylinh0511

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 694
Lượt tải: 17

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn ...

Upload: cophieumayman88

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 470
Lượt tải: 16

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hợp ...

Upload: pennyaof

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 717
Lượt tải: 18

Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh ...

Upload: bacduongvan

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 335
Lượt tải: 16

Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bỏn ...

Upload: doanmanhha166

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 345
Lượt tải: 16

Hiệp định chung về các khía cạnh liên quan ...

Upload: hiepminhr9

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 314
Lượt tải: 16

Việc tín dụng cho hộ nông dân ở ngân hàng ...

Upload: huongthaolinh1985

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 328
Lượt tải: 16

Những điều kiện để đăng ký kinh doanh đối ...

Upload: namhitech91

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 395
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn ...

Upload: duylinh1021990

📎 Số trang: 224
👁 Lượt xem: 747
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam Cách đây hàng thế kỷ, nhiều nước đã có luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Với các nỗ lực chung của các quốc gia có nền kinh tế phát triển, ngay từ thế kỷ XIX đã ra đời Liên minh quốc tế bảo hộ sở hữu công nghiệp; đó là Công ước Paris về sở hữu công docx Đăng bởi
5 stars - 130978 reviews
Thông tin tài liệu 224 trang Đăng bởi: duylinh1021990 - 23/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam