Tìm tài liệu

Hop dong bao hiem trung - mot so van de ly luan va thuc tien

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Upload bởi: hongquang2411

Mã tài liệu: 84591

Số trang: 61

Định dạng: docx

Dung lượng file: 500 Kb

Chuyên mục: Tài nguyên môi trường

Info

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đối với mỗi quốc gia. Kinh doanh bảo hiểm được coi là một lá chắn kinh tế để bảo vệ cho các tổ chức cá nhân, đồng thời nó cũng góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế của đất nước. Hiện nay hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự năm 2005, Luật Kinh Doanh bảo hiểm năm 2000 và văn bản hướng dẫn thi hành. Việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về bảo hiểm một cách kỹ lưỡng thông qua đó lý giải, phân tích, đánh giá và đề nghị hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này là thực sự cần thiết. Trong lĩnh vực này đã có nhiều đề tài khoa học của sinh viên cũng như của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy thực hiện nhưng vấn đề bảo hiểm trùng vẫn chưa có một đề tài nào nghiên cứu độc lập khai thác.

Với phạm vi và mục đích nghiên cứu như trên khoá luận được kết cấu:

Lời nói đầu

Chương 1. Lý luận chung về hợp đồng bảo hiểm dân sự.

Chương 2. Hợp đồng bảo hiểm trùng.

Chương 3. Thực trạng pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trùng và hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 • Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cơ cấu sở hữu và cơ chế kinh tế - Những vấn ...

Upload: cophieumayman88

📎 Số trang: 197
👁 Lượt xem: 461
Lượt tải: 16

Thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao ...

Upload: thanhsang6624

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 280
Lượt tải: 16

Thực tiễn áp dụng Bảo hiểm tiền gửi tại các ...

Upload: phatemini1234

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 634
Lượt tải: 16

Vấn đề cơ bản về nhượng quyền thương mại và ...

Upload: handbookvn

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 540
Lượt tải: 18

Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc ký ...

Upload: tanphat

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 341
Lượt tải: 16

Pháp luật về hợp đồng gia công xuất khẩu và ...

Upload: apeclongan

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 414
Lượt tải: 16

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ...

Upload: lemaihcmc

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 533
Lượt tải: 16

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ...

Upload: hoainamvg

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 364
Lượt tải: 16

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp ...

Upload: vanlangfood

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Thực tiễn thực hiện biện pháp thế chấp tài ...

Upload: luckystar2018

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 398
Lượt tải: 16

Thực tiễn kí kết hợp đồng cung cấp điện năng ...

Upload: qni13

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 307
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tổng hợp vấn đề cơ bản về ...

Upload: hiepkhachdatinh2011

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 499
Lượt tải: 16

Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng ...

Upload: vuacakiem

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 373
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý ...

Upload: hongquang2411

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 529
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đối với mỗi quốc gia. Kinh doanh bảo hiểm được coi là một lá chắn kinh tế để bảo vệ cho các tổ chức cá nhân, đồng thời nó cũng góp phần huy động vốn docx Đăng bởi
5 stars - 84591 reviews
Thông tin tài liệu 61 trang Đăng bởi: hongquang2411 - 10/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hợp đồng bảo hiểm trùng - một số vấn đề lý luận và thực tiễn