Tìm tài liệu

Nghien cuu qua trinh tich tu dat nong nghiep tai huyen Tam Nong tinh Phu Tho

Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

Upload bởi: ggaho

Mã tài liệu: 639207

Số trang: 130

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,200 Kb

Chuyên mục: Tài nguyên môi trường

Info

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ---------- trần thị thu giang nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện tam nông - tỉnh phú thọ luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành: quản trị kinh doanh mã số: 60.34.05 người hướng dẫn khoa học: pgs.ts. nguyễn nguyên cự hà nội - 2011 lời cam đoan - tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đã được chỉ rõ nguồn gốc. tác giả luận văn trần thị thu giang lời cảm ơn trong thời gian thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ
 • Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ...

Upload: guyblackmask

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 595
Lượt tải: 16

Ứng dụng GIS vào xây dựng cơ sở dữ liệu đất ...

Upload: uonggib

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 800
Lượt tải: 16

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ ...

Upload: haipt1966

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 1805
Lượt tải: 18

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường nông ...

Upload: huydo_bn

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 2230
Lượt tải: 27

Việc tín dụng cho hộ nông dân ở ngân hàng ...

Upload: huongthaolinh1985

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 328
Lượt tải: 16

Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đất nông ...

Upload: frankchenvn

📎 Số trang: 111
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 16

Đánh giá tác động của đô thị hoá và giải ...

Upload: linhnguyen2017

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 16

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền ...

Upload: tinhyeumayxanhxanh

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 354
Lượt tải: 17

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền ...

Upload: quangminhnguyen42

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 276
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tình hình quản lý chất thải rắn ...

Upload: phamtrung3105

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 321
Lượt tải: 16

Nghiên cứu tình hình quản lý chất thải rắn ...

Upload: tuananhlee

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 490
Lượt tải: 17

Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai ...

Upload: vuacakiem

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 392
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp ...

Upload: ggaho

📎 Số trang: 130
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 11

CHUYÊN MỤC

Kỹ thuật - Công nghệ Tài nguyên môi trường
Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ---------- trần thị thu giang nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện tam nông - tỉnh phú thọ luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành: quản trị kinh doanh mã số: doc Đăng bởi
5 stars - 639207 reviews
Thông tin tài liệu 130 trang Đăng bởi: ggaho - 20/06/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghiên cứu quá trình tích tụ đất nông nghiệp tại huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ