Tìm tài liệu

Hien phap Hop chung quoc Hoa Ky

Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Upload bởi: vungoc2902

Mã tài liệu: 205805

Số trang: 19

Định dạng: rar

Dung lượng file: 150 Kb

Chuyên mục: Luật

Info

Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tác phẩm của một số nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Mỹ sau Chiến tranh giành Độc lập của các thuộc địa, đã bảo vệ quyền lợi và các quyền tự do của người Mỹ kể từ khi có hiệu lực vào ngày 21/6/1788. Văn kiện này cũng là nguồn cảm hứng cho những người yêu nước ở khắp mọi nơi mong muốn xây dựng một “Chính phủ công bằng và khôn ngoan”, mục tiêu mà đại biểu George Mason đã đề ra đối với những nhà soạn thảo hiến pháp họp tại Đại hội Lập hiến năm 1787.

Đối với các độc giả quan tâm đến việc nghiên cứu văn kiện lịch sử này và sự phù hợp với chính phủ dân chủ hiện đại, ấn phẩm này cung cấp toàn văn nguyên bản Hiến pháp, Tuyên ngôn Nhân quyền, và các Điều bổ sung sửa đổi khác được thông qua đầu tiên. Ấn phẩm này còn có một bài viết về những diễn biến lịch sử dẫn đến việc triệu tập Đại hội Lập hiến, bất đồng và thỏa hiệp giữa các đại biểu, và quy trình thông qua và sửa đổi. Cuối cùng, ấn phẩm này cung cấp các chú giải về bản Hiến pháp và 27 Điều bổ sung sửa đổi.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
 • Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Luật Quyền tác giả của hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Upload: transungck42b

📎 Số trang: 178
👁 Lượt xem: 459
Lượt tải: 17

Chế độ Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ sự ...

Upload: endingspecies

📎 Số trang: 106
👁 Lượt xem: 391
Lượt tải: 17

Học kỳ hiến pháp Hoạt động của Đại biểu Quốc ...

Upload: kelly7kbs

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 343
Lượt tải: 16

Bài tập học kỳ hiến pháp quyền giám sát tối ...

Upload: starasale

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 343
Lượt tải: 16

Bài tập lớn học kỳ Luật Hiến pháp Chế định ...

Upload: thanhnguyentat22

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 17

Bài học kỳ hiến Pháp K36 Tổ chức và hoạt ...

Upload: longnd

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 370
Lượt tải: 16

Bài tập học kỳ Luật Hiến pháp

Upload: nguyennguyenquan

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 644
Lượt tải: 16

Bàn về học thuyết tam quyền phân lập và kiếm ...

Upload: duysua279

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 556
Lượt tải: 17

Bài tập hiến pháp quốc hội

Upload: jein_bling

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 435
Lượt tải: 16

Học kỳ hiến pháp Tổ chức và hoạt động của ...

Upload: khac_duc18d2

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 342
Lượt tải: 17

Học kỳ hiến pháp Hiệu quả hoạt động của Quốc ...

Upload: women_in_love80

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 16

Bài tập hiến pháp học kỳ Quốc Hội cơ quan ...

Upload: supplydemand1

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 296
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Upload: vungoc2902

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 942
Lượt tải: 22

CHUYÊN MỤC

Luật
Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tác phẩm của một số nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Mỹ sau Chiến tranh giành Độc lập của các thuộc địa, đã bảo vệ quyền lợi và các quyền tự do của người Mỹ kể từ khi có hiệu lực vào ngày 21/6/1788. Văn kiện này cũng là zip Đăng bởi
5 stars - 205805 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: vungoc2902 - 26/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ