Tìm tài liệu

 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người ...

📎 Số trang: | Số trang: 190
👁 Xem: 626
Tải: 16

Đăng bởi: anphat6904

Tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố ...

📎 Số trang: | Số trang: 140
👁 Xem: 899
Tải: 17

Đăng bởi: thanhhoangtrung1982

Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của Thành phố ...

📎 Số trang: | Số trang: 125
👁 Xem: 664
Tải: 18

Đăng bởi: thanngocha02

nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của quốc hội hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Xem: 699
Tải: 16

Đăng bởi: lovetrees2002

Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong giải quyết ...

📎 Số trang: | Số trang: 120
👁 Xem: 876
Tải: 17

Đăng bởi: thuythu_bay

Nâng cao vai trò Nhà nước về quản lý thuế đối với doanh nghiệp ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Xem: 715
Tải: 18

Đăng bởi: thaodhkt

Tham nhũng trong việc thực hiện các nhiệm vụ KH CN

📎 Số trang: | Số trang: 111
👁 Xem: 825
Tải: 17

Đăng bởi: thedong81

Nâng cao năng lực của Cơ quan hành chính nhà nước trong thực ...

📎 Số trang: | Số trang: 83
👁 Xem: 621
Tải: 16

Đăng bởi: hoangtuan8590

Lịch sử phát triển và phương hướng hoàn thiện pháp luật cán bộ, ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Xem: 894
Tải: 19

Đăng bởi: diendangquang

Đổi mới quan niệm về công chứng trong điều kiện kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Xem: 675
Tải: 17

Đăng bởi: nagaimeix1986

Một số ý kiến xung quanh việc xác định chế độ tài chính cho các ...

📎 Số trang: | Số trang: 6
👁 Xem: 686
Tải: 16

Đăng bởi: group

Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài ...

📎 Số trang: | Số trang: 222
👁 Xem: 499
Tải: 16

Đăng bởi: trantrongnguyen1812

Xã hội hóa công chứng ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 135
👁 Xem: 666
Tải: 17

Đăng bởi: quynh_tranvu

Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty ...

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Xem: 581
Tải: 16

Đăng bởi: chiplh2007

Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam ...

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Xem: 508
Tải: 16

Đăng bởi: lehai_vank47

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Mot so van de ly luan va thuc tien ve xet xu so tham vu an hanh chinh 1

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử ...

Đăng bởi: mrvopro

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 2117
Lượt tải: 31

Buon lau va gian lan thuong mai - thuc trang va giai phap’

Buôn lậu và gian lận thương mại - thực trạng ...

Đăng bởi: otoviethung

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 3468
Lượt tải: 23

Bien phap xu ly vi pham hanh chinh doi voi nguoi chua thanh nien

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với ...

Đăng bởi: trieuphudollar

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 729
Lượt tải: 20