Tìm tài liệu

Van hoa doanh nghiep trong cac cong ty du lich lu hanh o Ha Long 1

Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1

Upload bởi: world_yesterday

Mã tài liệu: 117294

Số trang: 101

Định dạng: docx

Dung lượng file: 561 Kb

Chuyên mục: Luật ngân hàng

Info

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, tinh hình kinh tế, văn hóa, xã hội có những bước phát triển rõ rệt. Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( 1986), nước ta chuyển dần từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chính sách mở cửa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài, cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu được nhiều kết quả tốt, kinh tế tiếp tục được phát triển và duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường, các ngành kinh tế, trong đó có các ngành dịch vụ đều có bước phát triển mới tích cực. Diện mạo các đô thị được chỉnh trang, xây dựng hiện đại hơn, tiếp cận và thích nghi với lối sống công nghiệp. Nông thôn cũng có những biến đổi sâu sắc, sản xuất lương thực và thực phẩm tăng mạnh và ổn định, dự trữ lương thực được đảm bảo và là một trong những nước xuất khẩu gọa lớn nhất thế giới.

Được mệnh danh là một ngành công nghiệp không khói, ngành du lịch cũng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cả dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “ Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. Với những định hướng như vậy, trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, hội nhập khu vực và thế giới của đất nước.

Là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc của tổ quốc, Quảng Ninh có những nguồn tài nguyên du lịch quý giá: đó là cảnh quan vịnh Hạ Long, 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đó là những bãi tắm đẹp như Titop, Trà Cổ, Quan Lạn...cùng với đó là hàng loạt các công trình văn hóa như Chùa Yên Tử, chùa Quỳnh Lâm, đền Cửa Ông, đình Phong Cốc, Trà Cổ, Quan Lạn....Hàng năm, Quảng Ninh thu hút hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, nguồn thu từ du lịch đạt hàng ngàn tỉ đồng. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020, ngành du lịch được đặc biệt coi trọng với mục tiêu đạt khoảng 4 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 5000 tỷ đồng vào năm 2020. Để làm được điều này, đòi hỏi chính quyền và nhân dân trong tỉnh phải có những chính sách, biện pháp hợp lý, phải có sự phối hợp đồng đều giữa các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Với vai trò là cầu nối giữa khách du lịch với các điểm tham quan và các dịch vụ phục vụ, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cần phải có những chiến lược phát triển hợp lý và lâu dài. Một trong những giải pháp được đưa ra, đó là thực hiện vấn đề văn hóa trong kinh doanh, nhằm mục tiêu xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, tạo điều kiện tốt nhất cho mỗi cán bộ nhân viên phát huy năng lực và vai trò của mình, đem lại lợi ích tốt nhất cho công ty và phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình. Đề tài: “ Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long “ được thực hiện nhằm mục đích như vậy.

Kết cấu đề tài:

Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về văn hóa doanh nghiệp và tổng quan về công ty lữ hành

Chương 2 Thực trạng của văn hóa doanh nghiệp trong các công ty lữ hành ở Hạ Long

Chương 3 Phương hướng và giải pháp phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •              

  LỜI MỞ ĐẦU

               

  1.    Lý do chọn đề tài:

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, tinh hình kinh tế, văn húa, xã hội có những bước phát triển rõ rệt. Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( 1986), nước ta chuyển dần từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với chính sách mở cửa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước cũng như nước ngoài, cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng. Quan hệ đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế được mở rộng và thu được nhiều kết quả tốt, kinh tế tiếp tục được phát triển và duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường, các ngành kinh tế, trong đó có các ngành dịch vụ đều có bước phát triển mới tích cực. Diện mạo các đô thị được chỉnh trang, xây dựng hiện đại hơn, tiếp cận và thích nghi với lối sống công nghiệp. Nông thôn cũng có những biến đổi sâu sắc, sản xuất lương thực và thực phẩm tăng mạnh và ổn định, dự trữ lương thực được đảm bảo và là một trong những nước xuất khẩu gọa lớn nhất thế giới.

  Được mệnh danh là một ngành công nghiệp không khói, ngành du lịch cũng đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cả dân tộc. Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “ Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng mang nội dung văn húa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội húa cao; phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan giải trí, nghỉ dưỡng của nhân dân và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của đất nước”. Với những định hướng

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1
 • Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du ...

Upload: chungkhoan123

📎 Số trang: 103
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác quản lý giá trong kinh ...

Upload: ngu_hanh_son62

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 449
Lượt tải: 16

Hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty du ...

Upload: linhngt142

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 427
Lượt tải: 17

Hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty du ...

Upload: thai_ngoc234

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 506
Lượt tải: 17

Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 477
Lượt tải: 16

Hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty du ...

Upload: SONTHACHHOANG

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 599
Lượt tải: 17

Các hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty ...

Upload: sybac29

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 385
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ ...

Upload: dingvang2010

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 462
Lượt tải: 17

Thực trạng kinh doanh lữ hành và các biện ...

Upload: nghaidang76x4

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 370
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động ...

Upload: cutepuppy

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 297
Lượt tải: 16

Hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty du ...

Upload: vumanhminh

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 358
Lượt tải: 16

Hoạt động kinh doanh lữ hành của công ty cổ ...

Upload: apeclongan

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du ...

Upload: world_yesterday

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 1689
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Luật Luật ngân hàng
Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1 Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Việt Nam đã từng bước thoát khỏi tình trạng đói nghèo, tinh hình kinh tế, văn hóa, xã hội có những bước phát triển rõ rệt. Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( 1986), nước ta docx Đăng bởi
5 stars - 117294 reviews
Thông tin tài liệu 101 trang Đăng bởi: world_yesterday - 25/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Văn hóa doanh nghiệp trong các công ty du lịch lữ hành ở Hạ Long 1