Tìm tài liệu

Tinh hinh toi trom cap tai san tai huyen Huong Khe Thuc tien ap dung luath hinh su va cac bien phap dau tranh phong chong loai toi pham nay

Info

Mục lục

Phần I – Mở đầu

Phần II – Nội dung

Chương I: Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hương Khê

1. Giới thiệu một số nét về huyện Hương Khê

2. Tình hình tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê

3. Tình hình trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê

Chương II: Nguyên nhân, điều kiện phạm tội trộm cắp tài sản

1. Nguyên nhân kinh tế

2. Nguyên nhân gia đình

3. Nguyên nhân nhà trường

4. Nguyên nhân của người quản lý tài sản

Chương III: Đánh giá thực tiễn áp dụng luật hình sự tai địa phương.

1. ưu điểm

2. Hạn chế

Chương IV: Một số giải pháp kiến nghị trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu trang, phòng trống tội trộm cắp tài sản

Phần III: Kết luận

Phần I - phần mở đầu

Trong điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam, với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là một trong những yếu tố hàng đầu cho sự phát triển kinh tế của Quốc gia. Phương châm phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đã làm cho các quan hệ pháp luật về kinh tế, dân sự, hình sự ngày càng đa dạng, phong phú. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Bên cạnh sự phát triển đó, thì nền kinh tế thị trường đã làm nẩy sinh những mặt trái, đó là sự tha hoá, biến chất về đạo đức và nhân phẩm của một số bộ phận con người, làm phát sinh tệ nạn xã hội, dẫn đến tình hình chính trị, an ninh và trật tự xã hội đi theo khuynh hướng xấu.

Tội phạm ngày một gia tăng, tính chất mức độ hành vi phạm tội ngày càng nguy hiểm, tinh vi hơn, trong đó thì loại tội phạm xâm hại đến quyền sở hữu chiếm tỉ lệ lớn trong các loại tội phạm như: tội "cướp giật tài sản", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "trộm cắp tài sản" xảy ra rất phức tạp dưới nhiều hình thức, nó xâm phạm trực tiếp đến những quan hệ xã hội được pháp luật bảo hộ, đó là quyền sở hữu của con người, sở hữu của Nhà nước đã được ghi nhận tại điều Điều 58 Hiến pháp 1992 Nước CHXHCNVN quy định: “Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân”, đây là một quyền cơ bản gắn liền với lợi ích cá nhân của mỗi con người, có đảm bảo được quyền này thì mới khích lệ, động viên mọi người vận dụng hết khả năng của mình để cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhận thấy, vai trò và tầm quan trọng của đề tài trong thực tiễn, với những kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập tại nhà trường và những kiến thức thực tế trong đợt đi thực tập cuối khoá tại Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Hương Khê, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài”Tình hình tội trộm cắp tài sản tại địa phương nơi sinh viên thực tập. Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này”. làm bài viết cho mình. Do trình độ, khả năng hiểu biết và kinh nghiệm trong thực tế còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các thầy, cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn bài viết của mình

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này
 • Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tình hình trộm cắp tài sản tại địa phương ...

Upload: thienduongtrencat786

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 692
Lượt tải: 17

Tình hình trộm cắp tài sản tại Hà Nam và các ...

Upload: truongthanhtinh

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 17

Tình hình trộm cắp tài sản tại thị xã Hồng ...

Upload: lam_cntt

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 372
Lượt tải: 16

Tình hình trộm cắp tài sản tại thành phố Hải ...

Upload: namnt79

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 403
Lượt tải: 16

Tội trộm cắp tài sản và thực tiễn xét xử tội ...

Upload: duycuonghd

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 21

Tình hình phạm tội nguyên nhân và các biện ...

Upload: anhcv2801

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1008
Lượt tải: 18

Tội trộm cắp tài sản và thực tiễn xét xử tội ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 592
Lượt tải: 16

Thực trạng nguyên nhân và các biện pháp ...

Upload: ken_comming

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 553
Lượt tải: 20

Thực trạng nguyên nhân và giải pháp phòng ...

Upload: vanxgiang

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 2934
Lượt tải: 17

Tình hình tội trộm cắp tài sản tại tòa án ...

Upload: web24gcom

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 314
Lượt tải: 16

Thực trạng nguyên nhân và các giải pháp ...

Upload: vmtuan83

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 619
Lượt tải: 16

Tình hình người chưa thành niên phạm tội ...

Upload: dautuck45

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện ...

Upload: ngoclh1

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 997
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Luật
Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này Mục lục Phần I – Mở đầu Phần II – Nội dung Chương I: Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Hương Khê 1. Giới thiệu một số nét về huyện Hương Khê 2. Tình hình tội phạm hình sự xảy ra trên địa bàn huyện Hương Khê 3. Tình hình trộm cắp tài doc Đăng bởi
5 stars - 234402 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: ngoclh1 - 17/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tình hình tội trộm cắp tài sản tại huyện Hương Khê Thực tiễn áp dụng luâth hinh sự và các biện pháp đấu tranh phòng chống loại tội phạm này