Tìm tài liệu

Dai cuong ve giao duc Tre cham phat trien tri tue

Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Upload bởi: tranvunampsy

Mã tài liệu: 199448

Số trang: 54

Định dạng: pdf

Dung lượng file:

Chuyên mục: Nông Lâm nghiệp

Info

Kiến thức: Người học nắm được những kiến thức cơ bản có liên quan đến giáo dục trẻ Chậm phát triển trí tuệ: Khái niệm, nguyên nhân, các khuyết tật và hội chứng thường đi kèm với tật CPTTT, đặc điểm tâm lí của trẻ CPTTT; Các phương pháp giao tiếp, Quản lí hành vi của trẻ CPTTT và thực trạng giáo dục trẻ CPTTT ở Việt Nam hiện nay.  Kĩ năng: Người học có được những kĩ năng trong việc tìm hiểu những vấn đề liên quan đến trẻ CPTTT (những khó khăn về thể chất – tâm thần, đặc điểm tâm lí…), có kĩ năng giao tiếp và quản lí hành vi của trẻ CPTTT. Thái độ: Có thái độ trân trọng khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT, tôn trọng, khích lệ trẻ học tập; yêu nghề, tận tâm với giáo dục trẻ CPTTT, tích cực, chủ động tìm kiếm và áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn giáo dục trẻ CPTTTChương 1: Những vấn đề chung về trẻ Chậm phát triển trí tuệ 1.1.Khái quát về trẻ chậm phát triển trí tuệ 1.1.1.Khái niệm 1.1.2. Phân loại mức độ Chậm phát triển trí tuệ 1.1.3. Nguyên nhân gây nên tật Chậm phát triển trí tuệ 1.1.4. Những khó khăn về thể chất và tinh thần có liên quan đến tật CPTTT 1.2. Đặc điểm phát triển tâm lí trẻ CPTTT 1.3. Giáo dục đặc biệt cho trẻ CPTTT Chương 2: Giao tiếp với trẻ Chậm phát triển trí tuệ 2.1. Đặc điểm giao tiếp của trẻ Chậm phát triển trí tuệ 2.2.Giao tiếp tổng thể với trẻ CPTTT 2.3. Các biện pháp phát triển giao tiếp cho trẻ CPTTT Chương 3: Quản lí hành vi của trẻ Chậm phát triển trí tuệ 3.1. Quan niệm về hành vi bất thường của trẻ CPTTT 3.2. Các biện pháp quản lí hành vi của trẻ CPTTT trong lớp học Chương 4: Thực trạng giáo dục trẻ CPTTT ở Việt Nam 4.1. Lịch sử giáo dục trẻ CPTTT ở Việt Nam 4.2. Hệ thống giáo dục trẻ CPTTT ở Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ
 • Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thị

Upload: quoccuong7535

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 1572
Lượt tải: 17

Đại Cương Về Giáo Dục Trẻ Khiếm Thính

Upload: duckinh82

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 1812
Lượt tải: 25

Đánh giá trẻ khuyết tật trong giáo dục đặc ...

Upload: brngocnq

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 724
Lượt tải: 17

Nghiên cứu về tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc Điều ...

Upload: thuhuong_fueco

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 16

Đạo đức và phương pháp giáo dục Đạo đức

Upload: dinhtoan_pvnc

📎 Số trang: 279
👁 Lượt xem: 765
Lượt tải: 18

Phương pháp dạy học đại cương môn Toán

Upload: thangnghe42c3

📎
👁 Lượt xem: 645
Lượt tải: 21

Phát triển công nghiệp nông thôn ở Bắc Giang ...

Upload: namtg

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 283
Lượt tải: 16

Những giải pháp về vốn phát triển kinh tế ...

Upload: nav241100

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 16

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng kali bón ...

Upload: nhandn73

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 1259
Lượt tải: 19

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến ...

Upload: hoangnambest

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 254
Lượt tải: 2

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự sinh trưởng và ...

Upload: trongduyntd

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 1125
Lượt tải: 17

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất ...

Upload: ngoctt_mr

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển ...

Upload: tranvunampsy

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 1071
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp
Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ Kiến thức: Người học nắm được những kiến thức cơ bản có liên quan đến giáo dục trẻ Chậm phát triển trí tuệ: Khái niệm, nguyên nhân, các khuyết tật và hội chứng thường đi kèm với tật CPTTT, đặc điểm tâm lí của trẻ CPTTT; Các phương pháp giao tiếp, pdf Đăng bởi
5 stars - 199448 reviews
Thông tin tài liệu 54 trang Đăng bởi: tranvunampsy - 16/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đại cương về giáo dục Trẻ chậm phát triển trí tuệ