Tìm tài liệu

Danh gia hien trang san xuat va thu nghiem mot so giong ca chua trien vong tai huyen hai hau tinh nam dinh

Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định

Upload bởi: lop07dqtc

Mã tài liệu: 633787

Số trang: 99

Định dạng: doc

Dung lượng file: 831 Kb

Chuyên mục: Khoa học cây trồng

Info

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội nguyễn văn hữu đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu, tỉnh nam định luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: trồng trọt mã số: 60.62.01 giáo viên hướng dẫn: pgs -ts. trần đức viên hà nội 2011 mục lục trang phần 1. mở đầu i. đặt vấn đề cây cà chua (lycopersicon esculentum mill) thuộc họ cà (solanaceae), là một trong những loại rau ăn quả quan trọng nhất trên thế giới. cà chua có nguồn gốc từ châu mỹ và hiện nay được trồng khá phổ biến trên thế giới. cà chua là loại rau ăn quả cao cấp, với các giá trị về dinh dưỡng và y học, vừa được sử dụng quả ăn tươi vừa có thể chế biến thành các sản phẩm khác nhau. với đặc tính đó...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định
 • Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số ...

Upload: viettung0711

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 16

So sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ ...

Upload: ithelpvn

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 250
Lượt tải: 13

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát ...

Upload: Lehoangsg72

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 738
Lượt tải: 16

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển ...

Upload: cuoidenho_2011

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 66
Lượt tải: 8

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy ...

Upload: quantri14

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 157
Lượt tải: 6

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy ...

Upload: nguyensythuanftu

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 211
Lượt tải: 14

Nghiên cứu bệnh xoăn vàng lá cà chua vụ thu ...

Upload: viet_finance

📎 Số trang: 84
👁 Lượt xem: 155
Lượt tải: 6

Tìm hiểu mối quan hệ giữa một số đặc điểm ...

Upload: chuyengiakinhte2010

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 195
Lượt tải: 13

So sánh một số dòng giống lạc trong điều ...

Upload: quangvlb

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 186
Lượt tải: 6

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng tại ...

Upload: ngocthuy_89oct

📎 Số trang: 130
👁 Lượt xem: 225
Lượt tải: 13

Đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ ...

Upload: tuongthuy0703

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 661
Lượt tải: 16

So sánh một số giống đậu tương mới trong vụ ...

Upload: xuongdienbk5

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 843
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm ...

Upload: lop07dqtc

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 695
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Khoa học cây trồng
Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội nguyễn văn hữu đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu, tỉnh nam định luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: trồng trọt mã số: 60.62.01 doc Đăng bởi
5 stars - 633787 reviews
Thông tin tài liệu 99 trang Đăng bởi: lop07dqtc - 24/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đánh giá hiện trạng sản xuất và thử nghiệm một số giống cà chua triển vọng tại huyện hải hậu tỉnh nam định