Tìm tài liệu

Chuc nang lap phap cua quoc hoi thuc trang va phuong huong hoan thien

Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện

Upload bởi: forexfactory2012

Mã tài liệu: 116515

Số trang: 19

Định dạng: docx

Dung lượng file: 83 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Info

Với mỗi quốc gia trên thế giới luôn cần phải có một hệ thống pháp luật để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển toàn diện, Sẽ là rất bất hợp lí và thiếu sót nếu khi nghiên cứu một số vấn đề lí luận về quyền lập pháp mà chúng ta chưa tìm hiểu cặn kẽ thế nào là lập pháp, vậy “lập pháp” là gì?. Theo từ điển Bách khoa toàn thư thì lập pháp là hoạt động làm ra luật, cụ thể là việc thực hiện quyền lực và chức năng để làm ra các quy định với tư cách là các đạo luật có sức mạnh cưỡng chế thông qua sự ban hành của cơ quan chính thức của một nhà nước hoặc tổ chức khác, hoặc thông qua hoạt động ban hành luật của một người làm luật hoặc của cơ quan lập pháp.

Như vậy , các khái niệm “lập pháp” đều khẳng định chủ thể lập pháp là cơ quan lập pháp. Ở Việt Nam, thẩm quyền này thuộc về Quốc hội: “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp” (Điều 83 HP1992). Khái niệm “lập pháp” là như vậy, tuy nhiên hiện nay còn có nhiều ý kiến khác nhau trong việc hiểu “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp” là như thế nào. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm luật và sửa đổi luật. Luật phải là hình thức văn bản duy nhất điều chỉnh các loại quan hệ xã hội, do Quốc hội xem xét và quyết định. Loại ý kiến thứ hai cho rằng, “lập pháp” trong cụm từ “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp” phải được hiểu theo nghĩa rộng; theo đó Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền đưa ra các quy phạm pháp luật có hiệu lực bắt buộc mọi người thực hiện. Điều này có nghĩa là các quy phạm pháp luật được nói đến ở đây không chỉ là các quy phạm pháp luật được ban hành dưới hình thức văn bản luật mà còn có thể dưới hình thức khác. Theo ý kiến cá nhân, xét từ góc độ Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và nguyên tắc thống nhất quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cụm từ “lập pháp” ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng này. Việc Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp không đồng nghĩa với việc Quốc hội phải tự mình ban hành tất cả các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ xã hội, mà trong khuôn khổ Hiến pháp, Quốc hội có thể ủy quyền cho các cơ quan khác ban hành văn bản có chứa quy phạm pháp luật, Và như vậy quy định “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp” vẫn hoàn toàn được bảo đảm thi hành. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền định ra các quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao nhất, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản. Các văn bản pháp luật do các cơ quan nhà nước khác ban hành không được trái với tinh thần và nội dung của Hiến pháp. Đến đây, ta có thể khẳng định, “quyền lập pháp” là quyền đưa ra các quy phạm pháp luật có hiệu lực bắt buộc mọi người thực hiện, chứ không chỉ là quyền làm luật và sửa đổi luật. Với những lý do trên việc tìm hiểu “Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Kết cấu đề tài:

1. lịch sử phát triển quyền lập pháp qua các kiểu nhà nước

2.chức năng lập pháp của quốc hội việt nam

3. đặc điểm của quyền lập pháp

4. thực trạng hoạt động lập pháp của quốc hội và một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động lập pháp của quốc hội trong giai đoạn hiện nay.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mục Lục

  Lời Mở Đầu

  Phần Nội Dung

  I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN QUYỀN LẬP PHÁP QUA CÁC KIỂU NHÀ NƯỚC

  II.  CHỨC NĂNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

  III. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYỀN LẬP PHÁP

  IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI VÀ MÉT SÈ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.

  1.                    Thực trạng hoạt động lập pháp của Quốc Hội.

  2. Mét sè phương hướng nhằm nâng cao hoạt động lập pháp của Quốc hội

                a. Đổi mới và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội .

  b. Nâng cao chất lượng của Đại biểu Quốc hội.

  c. Cải tiến và nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội .

                d. Đổi mới hoạt động của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

  e. Tăng cường bộ máy giúp việc cho Quốc hội và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ soạn thảo

                g. Đổi mới hoạt động lập, thực hiện chương trình xây dựng luật.

  h. Tiếp tục đổi mới về thủ tục, trình tự của việc chuẩn bị và ban hành luật.

                n. Đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động lập pháp

  m. Đảm bảo kinh phí cho hoạt động lập pháp.

                k. Đảm bảo sù tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học vào hoạt động lập pháp.

                x. Đổi mới hoạt động ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật.

               

  Kết Luận

  ========================================================

  Chuyên đề: Chức năng lập pháp của Quốc Hội - thực trạng và hướng hoàn thiện

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện
 • Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Chức năng lập pháp của Quốc hội theo quy ...

Upload: trungsivcu

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 587
Lượt tải: 17

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: nguyentrungsiac

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 2620
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: letsreadpls

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 583
Lượt tải: 16

Chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật do ...

Upload: onggiakhochiu1980

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 990
Lượt tải: 17

Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả ...

Upload: dungnq73

📎 Số trang: 122
👁 Lượt xem: 610
Lượt tải: 16

Chức năng của Quốc hội Việt Nam

Upload: pro_thien01

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 682
Lượt tải: 16

chức năng giám sát của Quốc hội

Upload: mrfullmuc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Chức năng của quốc hội và mối quan hệ giữa ...

Upload: cbthien

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

Phương hướng và giải pháp để hoàn thiện cơ ...

Upload: littlecat_911

📎 Số trang: 200
👁 Lượt xem: 661
Lượt tải: 18

Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật

Upload: canonindclassic

📎 Số trang: 186
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 16

Thực trạng phương hướng và những giải pháp ...

Upload: tommeo11

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 405
Lượt tải: 16

Chức năng giám sát được xác định là chức ...

Upload: lethuylanhuong

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 867
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng ...

Upload: forexfactory2012

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3612
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện Với mỗi quốc gia trên thế giới luôn cần phải có một hệ thống pháp luật để bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển toàn diện, Sẽ là rất bất hợp lí và thiếu sót nếu khi nghiên cứu một số vấn đề lí luận về quyền lập pháp mà chúng ta chưa tìm hiểu cặn kẽ thế docx Đăng bởi
5 stars - 116515 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: forexfactory2012 - 03/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chức năng lập pháp của quốc hội thực trạng và phương hướng hoàn thiện