Tìm tài liệu

Moi quan he giua Hoi dong nhan dan va Uy ban nhan dan cac cap

Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

Upload bởi: tdquangbkhn

Mã tài liệu: 82738

Số trang: 18

Định dạng: docx

Dung lượng file: 95 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Info

Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước tại địa phương đồng thời quản lý địa phương đó.

Theo Luật Hiến pháp Việt Nam thì cơ quan chính quyền địa phương nước ta bao gồm: Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, còn Uỷ ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân. Do vậy giữa hai cơ quan luôn có mối quan hệ qua lại biện chứng. T

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Vò Hồng KhangSBD: 95                            SBD: 95

  VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

  KHOA LUẬT

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TIỂU LUẬN

  MễN: LUẬT HIẾN PHÁP

   

   

   

  Đề tài:

   

  MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP

   

   

  Sinh viên              : VÒ HỒNG KHANG

  Lớp              : LUẬT KINH TẾ - K3B

  Số báo danh              : 95

  Năm sinh              : 18/ 07/ 1972

  Trung tâm              : GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH HÀ TÂY

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Tây, 2007

  LỜI MỞ ĐẦU

   

   

  Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa phương nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước

  Môn: Luật Hiến phỏpLớp: Luật Lớp: Luật                             Líp: LuËt Kinh tế K3B

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp
 • Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân các ...

Upload: htbinh1981

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 17

Mối quan hệ giữa Chủ tịch nước và Quốc hội ...

Upload: goaphuaoden68

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 4359
Lượt tải: 24

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các ...

Upload: quanledinh

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 16

Mối quan hệ giữa pháp luật và luật tục ÊĐê ...

Upload: hayhonghot

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 890
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: letsreadpls

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 583
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: nguyentrungsiac

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 2620
Lượt tải: 16

Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân

Upload: haihahoang

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 888
Lượt tải: 18

Chức năng của quốc hội và mối quan hệ giữa ...

Upload: cbthien

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 500
Lượt tải: 16

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ...

Upload: anhdung10801

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 1010
Lượt tải: 16

Tăng cường quan hệ liên kết giữa khoa học và ...

Upload: liemdt1

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 278
Lượt tải: 16

Giám sát của Quốc hội đối với hoạt động xét ...

Upload: tunguyen_vnfu

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 698
Lượt tải: 16

Mối quan hệ giữa đại biểu quốc hội với cử tri

Upload: bidvdng

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban ...

Upload: tdquangbkhn

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 9511
Lượt tải: 34

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp Nhà nước XHCN Việt Nam ra đời đánh dấu một thời kỳ mới. Để tổ chức quyền lực Nhà nước ở địa phương Nhà nước ta đã phân chia lãnh thổ ra thành các đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan quản lý ở đó bảo đảm mối liên hệ giữa cấp Trung ương và địa docx Đăng bởi
5 stars - 82738 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: tdquangbkhn - 07/12/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/12/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp