Tìm tài liệu

Quyen chinh tri cua cong dan Viet Nam qua 4 ban Hien phap

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

Upload bởi: Lylysal

Mã tài liệu: 84439

Số trang: 26

Định dạng: docx

Dung lượng file: 119 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Info

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những điều đầu tiên và cơ bản nhất được thể hiện ở Hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới. ở Việt Nam, ngay từ Hiến pháp đầu tiên cho đến Hiến pháp hiện hành, những quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được thể hiện ở một chương quan trọng của Hiến pháp với số điều khoản ngày càng lớn, bao quát đầu đủ và phong phú hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Đối với các quyền và nghĩa vụ của công dân, Nhà nước ta luôn tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc, quy định tất cả các quyền tự do dân chủ trong sinh hoạt chính trị, đảm bảo cho mọi người dân được làm chủ về mặt chính trị nhằm đem lại sự công bằng, tiến bộ trong quá tình phát triển của xã hội.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tiểu luận môn học: Luật hiến pháp chuyên ngành

  VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

  KHOA LUẬT

  š&›

   

   

   

   

   

  BÀI TIỂU LUẬN

  MễN HỌC:

  LUẬT HIẾN PHÁP CHUYấN NGÀNH

  Đề tài:

  QUYỀN CHÍNH TRỊ CỦA CễNG DÂN VIỆT NAM QUA

  4 BẢN HIẾN PHÁP

   

   

   

   

   

  Họ và tên:               PHẠM QUANG TRUNG

  SBD:              193

  Ngày sinh:              26/ 02/ 1970

  Trung tâm đào tạo               TTGDTX HÀ TÂY             

   

   

   

   

   

  Tây - 2008LỜI MỞ ĐẦU

  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những điều đầu tiên và cơ bản nhất được thể hiện ở Hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới. ở Việt Nam, ngay tõ Hiến pháp đầu tiên cho đến Hiến pháp hiện hành, những quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân luôn được thể hiện ở một chương quan trọng của Hiến pháp với số điều khoản ngày càng lớn, bao quát đầu đủ và phong phó hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, phù hợp với sự phát triển của xã hội Việt Nam. Đối với các quyền và nghĩa vụ của

  Họ và tên:Phạm Quang Trung                                                                                    Số BD: 193

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp
 • Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản ...

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 624
Lượt tải: 16

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản ...

Upload: chienthangdbp90

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3834
Lượt tải: 18

Quốc Hội Việt Nam qua các bản Hiến Pháp

Upload: aveho

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 731
Lượt tải: 16

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công ...

Upload: jennycandy032

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

Hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản của ...

Upload: kieuthuan86

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 16

Hoàn cảnh ra đời và sự tác động của nó tới ...

Upload: luongvnt

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 511
Lượt tải: 16

Quyền công tố ở Việt Nam

Upload: nguyennavis

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 8480
Lượt tải: 16

Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của ...

Upload: vvfc03

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 476
Lượt tải: 16

Quyền công tố ở Việt Nam 1

Upload: melody1102269

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 532
Lượt tải: 17

Đảm bảo quyền con người trong hoạt động tư ...

Upload: chuamoi83

📎 Số trang: 186
👁 Lượt xem: 1247
Lượt tải: 17

Các chính sách cơ bản của chính phủ để phát ...

Upload: thetoanvcbs2008

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 864
Lượt tải: 17

Quốc Hội – cơ quan đại biểu cao nhất cửa ...

Upload: noa9999

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 ...

Upload: Lylysal

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2806
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là những điều đầu tiên và cơ bản nhất được thể hiện ở Hiến pháp của hầu hết các nước trên thế giới. ở Việt Nam, ngay từ Hiến pháp đầu tiên cho đến Hiến pháp hiện hành, những quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản docx Đăng bởi
5 stars - 84439 reviews
Thông tin tài liệu 26 trang Đăng bởi: Lylysal - 30/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 bản Hiến pháp