Tìm tài liệu

Su phat trien cua quyen giam sat trong 4 ban hien phap cua nuoc ta

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

Upload bởi: citd133nct

Mã tài liệu: 87620

Số trang: 11

Định dạng: docx

Dung lượng file: 54 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Info

Trong bộ máy nhà nước Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng, Hiến pháp năm 1992 d• xác định:” Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.”

Với vị trí quan trọng như vậy Điều 83 Hiến pháp năm 1992 đ• quy định chức năng của Quốc hội bao gồm những phương diện lớn sau đây:

- “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

- Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ Kinh tế – X• hội, Quốc phòng, An ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ x• hội và hoạt động của công dân.

- Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước nhằm đảm bảo cho những quy định của Hiến pháp và pháp luật được thi hành triệt để và thống nhất, bộ máy nhà nước hoạt động đồng bộ, có hiệu lực và có hiệu quả.”

Trong các chức năng đó thì quyền lực cao nhất của Quốc hội vẫn là ở vai trò lập hiến và lập pháp, nhưng làm sao để cho chức năng lập hiến và lập pháp đó được thi hành triệt để, có hiệu lực, hiệu quả và đồng bộ thì phải do chức năng giám sát tối cao của Quốc hội quyết định. Có thể nói quyền giám sát tối cao của Quốc hội là rất quan trọng.

Giám sát thực hiện Hiến pháp và pháp luật do nhiều cơ quan nhà nước tiến hành như: Hội đồng nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân... Nhưng Quốc hội vẫn có quyền giám sát cao nhất.

Kết cấu đề tài:

I. Lời mở đầu

II. Cơ sở lý luận của quyền giám sát tối cao

III. Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta

IV. Thực tế về hoạt động giám sát

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quyền chính trị của công dân Việt Nam qua 4 ...

Upload: Lylysal

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 2806
Lượt tải: 20

Quyền giám sát của Quốc hội

Upload: ankieuan

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 484
Lượt tải: 16

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản ...

Upload: chienthangdbp90

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3834
Lượt tải: 18

Sự cần thiết và giải pháp cơ bản để phát ...

Upload: htdaihocvinh073

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 335
Lượt tải: 16

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân ...

Upload: anhdung10801

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 1010
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền ...

Upload: kieuphongdaigia

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 716
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước với việc phát triển ...

Upload: cuongtctc

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 276
Lượt tải: 16

chức năng giám sát của Quốc hội

Upload: mrfullmuc

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Những vấn đề cơ bản về việc làm và ảnh hưởng ...

Upload: haibh216

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 472
Lượt tải: 16

Những giải pháp trong việc phát triển kinh ...

Upload: thaophuong

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 850
Lượt tải: 17

Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp ...

Upload: lbl512

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 526
Lượt tải: 16

Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển ...

Upload: vinamil01

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 371
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản ...

Upload: citd133nct

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 625
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta Trong bộ máy nhà nước Quốc hội có vị trí đặc biệt quan trọng, Hiến pháp năm 1992 d• xác định:” Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.” Với vị trí quan trọng như vậy Điều 83 Hiến pháp năm 1992 đ• quy docx Đăng bởi
5 stars - 87620 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: citd133nct - 09/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sự phát triển của quyền giám sát trong 4 bản hiến pháp của nước ta