Tìm tài liệu

Thuc trang va giai phap viec thuc hien quyen tu do dan chu tu do ca nhan cua nuoc ta hien nay

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay

Upload bởi: kieuphongdaigia

Mã tài liệu: 117275

Số trang: 15

Định dạng: docx

Dung lượng file: 77 Kb

Chuyên mục: Kinh tế nông nghiệp

Info

Ngay từ những năm trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ , bình đẳng và bác ái; đấu tranh giành độc lập dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân. Đó là ước nguyện của những người con đất việt, họ là con người họ có quyền được sống được mưa cầu hạnh phúc, có tự do dân chủ… Bởi vậy, khi cuộc tổng khởi nghĩa được phát động đã được nhân cả nước hưởng ứng, nhiệt huyết cộng với tinh thần chiến đấu kiên cường của những người dân họ làm nên chiến công vẻ vang trong cách mạng tháng Tám, sự thắng lợi này đã đưa đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Một nhà nước độc lập, không còn chế độ thực dân, chế độ phong kiến; từ đây Những người “dân đen” thực sự đã trở thành người chủ của một đất nước độc lập và tự do. Nhà nước ta với bản chất là nhà nước của dân, do dân và vì dân, do vậy khi bản hiến pháp đầu tiên ra đời – hiến pháp năm 1946 đã ghi nhận các quyền cơ bản của công dân như quyền chính trị, kinh tế, văn hóa…và trong đó có cả quyền tự do dân chủ, quyền tự do cá nhân của công dân – quyền mang tính cá nhân cao. Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân của công dân được xác lập và được ghi nhận cùng với những quyền khác trong đạo luật cơ bản của nhà nước. Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng và xây dựng CNXH ở nước ta quền tự do dân chủ, tự do cá nhân ngày càng được mở rộng gắn liền với sự phát triển lịch sử lập hiến nhà nước, với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sự kế thừa và phát triển này thể hiện rõ qua bốn bản hiến pháp: Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, hiến pháp 1980 và hiến pháp 1992, với tính chất là bỏ đi với những điều khoản không còn phù hợp với tình hình đời sống xã hội theo quan điểm đổi mới mà Đảng và nhà nước ta đang tiến hành cách, sửa đổi cả hình thức và nội dung nhằm biến đổi theo chiều hướng tích cực phù hợp với lợi ích của xã hội và nhu cầu của người dân. Đây chính là điểm tiến bộ và đều nhằm phục vụ phù hợp với lợi ích của người dân.

Tuy nhiên, quá trình từ việc quy định trong hiến pháp và pháp lệnh đến việc thi hành các điều luật về quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân của công dân còn bộc lộ những bất cập và hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện những quy định của hiến pháp về quyền này còn có những biểu hiện đáng lo ngại đó là: trong bộ máy nhà nước ý thức tôn trọng quyền làm chủ của công dân chưa cao, coi thường và vi phạm quyền công dân vẫn còn diễn ra hoặc các quyền của công dân thực hiện chưa đầy đủ thậm chí bị vi phạm… do đó đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo cho quyền lợi của công dân được thực hiện một cách đầy đủ và hoàn thiện.

Kết cấu đề tài:

I. Khái niệm:

II. Sự kế thừa và phát triển các quyền tự do dân chủ, quyền tự do cá nhân qua bốn bản hiến

III. Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ, tự do cá nhân của nước ta hiện nay:

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • MỤC LỤC

                                                                                                           Trang

   

  A. Mở đầu.                                                                                         2

   

  B. Nội dung:                                                                                                 3

   

                I. Khái niệm:                                                                          3

   

                II. Sự kế thừa và phát triển các quyền tự do dân                   3 

                     Chủ,quyền tự do cá nhân qua bốn bản hiến

                     Phỏp.

                       1. Quyền tự do dân chủ:                                                 3

                       2. Quyền tự do cá nhân:                                                 4 

                          a. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

                          b. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, thư tín,

                                          điện thoại, điện tín của công dân.

                          c. Quyền tự do đi lại và cư trú.

                III. Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do      7

                       Dân chủ, tự do cá nhân của nước ta hiện nay:

                       1. Thực trạng.                                                                7

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sự kế thừa và phát triển các quyền cơ bản ...

Upload: chienthangdbp90

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3833
Lượt tải: 18

Hoàn thiện pháp luật về thực hành quyền công ...

Upload: jennycandy032

📎 Số trang: 142
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 16

THực trạng nông nghiệp nông thôn nước ta ...

Upload: phucduong2009

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 326
Lượt tải: 16

GiảI pháp nâng cao chất lượng thực phẩm nước ...

Upload: vua_bip

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 473
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: nguyentrungsiac

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 2620
Lượt tải: 16

Thực trạng và phương hướng hoàn thiện hoạt ...

Upload: letsreadpls

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 583
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: ntnghia86

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 296
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: woody_thanh

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 235
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: manhnv210580

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 431
Lượt tải: 16

Một số giải pháp chủ yếu để mở rộng và phát ...

Upload: bkc00

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 393
Lượt tải: 17

Một số giải pháp chủ yếu để mở rộng và phát ...

Upload: chimsedongls

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 273
Lượt tải: 16

Vấn đề khiếu nại, tố cáo của công dân và ...

Upload: anhtruc102

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 797
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền ...

Upload: kieuphongdaigia

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 716
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Kinh tế nông nghiệp
Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay Ngay từ những năm trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ , bình đẳng và bác ái; đấu tranh giành độc lập dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân. Đó là ước nguyện của những người con đất việt, họ là con người docx Đăng bởi
5 stars - 117275 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: kieuphongdaigia - 04/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng và giải pháp việc thực hiện quyền tự do dân chủ tự do cá nhân của nước ta hiện nay