Tìm tài liệu

Lap ban do xe voi phuong phap xe ban xuyen tam khi xe thanh co de san xuat van ghep thanh tu go keo la tram

Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

Upload bởi: lehoaigiang

Mã tài liệu: 247256

Số trang: 32

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,948 Kb

Chuyên mục: Nông Lâm nghiệp

Info

Đặt vấn đề

Hiện nay ngành chế biến lâm sản đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Gỗ tự nhiên còn rất ít, đòi hỏi ngành chế biến chuyển hướng sử dụng nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang nguyên liêu từ rừng trồng. Đặc điểm của gỗ rừng trồng là tốc độ phát triển nhanh, tính chất cơ vật lý thấp, kích thước nhỏ, khuyết tật nhiều. Do đó khi sử dụng gỗ rừng trồng cho ta lợi dụng rất nhỏ và chất lượng kém.

Nghàng sản xuất công nghệ ván nhân tạo nói chung và nghành công nghệ sản xuất ván ghép thanh nói riêng đã ra đời và đang phát triển. Nó giải quýet mâu thuẫn giữa cung và cầu trong việc sử dụng gỗ, mặt khác đây là dạng công nghệ sử dụng hiệu quả gỗ rừng trồng .

Chất lượng ván ghép thanh phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trong đó chất lượng thanh cơ sở đóng vai trò quan trọng. Trong ván ghép thanh, ván ghép từ gỗ keo là tràm nói riêng khâu pha phôi gỗ thành các thanh cơ sở là việc làm trước tiên và nó ảnh hưởng rất lớn đến các khâu sau đó

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm
 • Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên ...

Upload: thang_bsc82

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 19

Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành ...

Upload: vancuong8709

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 447
Lượt tải: 24

Xây dựng phương pháp xác định tỷ lệ thành ...

Upload: luu_xuancuong

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1107
Lượt tải: 18

Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh ...

Upload: Luckyhb1980

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 721
Lượt tải: 16

Xác định độ bám dính của gỗ cao su và keo ...

Upload: doisoida_spt

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 670
Lượt tải: 16

Thiết kế phân xưởng xẻ gỗ

Upload: chungkhoanchomoinguoi

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 961
Lượt tải: 29

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới ...

Upload: cuong_do_chi

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 386
Lượt tải: 18

Dây chuyền công nghệ xẻ cho ván cốp pha

Upload: danhsang9982

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 485
Lượt tải: 21

Xác định tuổi thành thục công nghệ của keo ...

Upload: iamcot

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 714
Lượt tải: 17

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG ...

Upload: iwantto314

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 16

Định hướng sử dụng nguyên liệu gỗ trong sản ...

Upload: stockpro88

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 564
Lượt tải: 19

Biện pháp nâng cao chất lượng chạm khắc ...

Upload: xuanlevnsc

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 452
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên ...

Upload: lehoaigiang

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 453
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp
Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm Đặt vấn đề Hiện nay ngành chế biến lâm sản đang lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Gỗ tự nhiên còn rất ít, đòi hỏi ngành chế biến chuyển hướng sử dụng nguyên liệu từ rừng tự nhiên sang nguyên liêu từ rừng trồng. Đặc điểm của gỗ rừng doc Đăng bởi
5 stars - 247256 reviews
Thông tin tài liệu 32 trang Đăng bởi: lehoaigiang - 28/06/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/06/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lập bản đồ xẻ với phương pháp xẻ bán xuyên tâm khi xẻ thanh cở để sản xuất ván ghép thanh từ gỗ keo lá tràm