Tìm tài liệu

Chon loc full sib de cai tien quan the mau giong ngo nep dia phuong gn 166

Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166

Upload bởi: nu_hong_cua_toi2002

Mã tài liệu: 634641

Số trang: 108

Định dạng: doc

Dung lượng file: 2,121 Kb

Chuyên mục: Nông học

Info

bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ------------------ trần thị thùy linh chọn lọc full - sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166 luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: di truyền và chọn giống cõy trồng mã số: 60.62.05 người hướng dẫn khoa học: pgs. ts. vũ văn liết ts. vũ thị thu hiền hà nội - 2011 lời cam đoan - tôi xin cam đoan rằng: số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. tác giả luận văn trần thị thùy linh lời cảm ơn trong quá trình thực...

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166
 • Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Chọn lọc các dạng đột biến ở các quần thể ...

Upload: ductuanvdk

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 164
Lượt tải: 10

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất và ...

Upload: chibobano

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 531
Lượt tải: 16

Nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của ...

Upload: valkyriedmc

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 1209
Lượt tải: 16

Nghiên cứu biê n di kiểu nhân ở các giống ...

Upload: nthoangquyen

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 704
Lượt tải: 17

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học ...

Upload: dohoangnguyen1978

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 442
Lượt tải: 19

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm bón ...

Upload: MountainSea

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 617
Lượt tải: 17

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển ...

Upload: buingochieu2910

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 516
Lượt tải: 16

Nghiên cứu sự thay đổi nhận thức của người ...

Upload: sonyvaiolt

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 586
Lượt tải: 18

Nghiên cứu sự thay đổi nhận thức của người ...

Upload: phuongtran271189

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Nghiên cứu sự thay đổi nhận thức của người ...

Upload: inpressdai

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 766
Lượt tải: 17

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và giá trị ...

Upload: nhatrongktcn

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 17

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và giá trị ...

Upload: huule005

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 164
Lượt tải: 2

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu ...

Upload: nu_hong_cua_toi2002

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 217
Lượt tải: 2

CHUYÊN MỤC

Nông Lâm nghiệp Nông học
Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166 bộ giáo dục và đào tạo trường đại học nông nghiệp hà nội ------------------ trần thị thùy linh chọn lọc full - sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166 luận văn thạc sĩ nông nghiệp chuyên ngành: di truyền và chọn giống cõy trồng doc Đăng bởi
5 stars - 634641 reviews
Thông tin tài liệu 108 trang Đăng bởi: nu_hong_cua_toi2002 - 01/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Chọn lọc full sib để cải tiến quần thể mẫu giống ngô nếp địa phương gn 166