Tìm tài liệu

 

Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 160
👁 Xem: 976
Tải: 16

Đăng bởi: tieunguhanh

Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Xem: 660
Tải: 17

Đăng bởi: triibs

Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập hóa học về phản ứng oxi ...

📎 Số trang: | Số trang: 164
👁 Xem: 1463
Tải: 19

Đăng bởi: ppt0871

Lựa chọn, Xây dựng Hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi ...

📎 Số trang: | Số trang: 162
👁 Xem: 699
Tải: 17

Đăng bởi: kpanh

Một số biện pháp rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 138
👁 Xem: 658
Tải: 17

Đăng bởi: ngoc_dixeraideur

Hình thành và phát triển năng lực hợp tác làm việc của học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 361
Tải: 17

Đăng bởi: ngocanhtruong56

Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Xem: 2301
Tải: 19

Đăng bởi: f_for_freee

Nghiên cứu sự tạo phức giữa Pb(II) với ...

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Xem: 819
Tải: 18

Đăng bởi: votran1973

Sử dụng phối hợp các phần mềm dạy học để thiết kế các bài giảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 77
👁 Xem: 925
Tải: 19

Đăng bởi: thuytrang852001

Phương pháp trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11.

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Xem: 741
Tải: 17

Đăng bởi: p8bamboo

Hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và ...

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Xem: 2244
Tải: 18

Đăng bởi: quanghuybtbtc

Hệ thống Thí Nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Xem: 832
Tải: 17

Đăng bởi: thuyduongsd10

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS THPT bằng hệ ...

📎 Số trang: | Số trang: 36
👁 Xem: 697
Tải: 18

Đăng bởi: shoppro

Tách và chuyển hoá etyl-p metoxixinamat thành một số dẫn xuất ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Xem: 947
Tải: 16

Đăng bởi: vinhquyvo

“Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ thông qua ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Xem: 542
Tải: 17

Đăng bởi: hoabattuqn

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Phuong phap giai mot so bai tap Hoa vo co

Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ

Đăng bởi: vdt_2301

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 2294
Lượt tải: 34

He thong bai tap cau tao nguyen tu va lien ket hoa hoc dung boi duong hoc sinh gioi va hoc sinh chuyen Hoa hoc.

Hệ thống bài tập cấu tạo nguyên tử và liên ...

Đăng bởi: cadusa2003

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 4130
Lượt tải: 35

He thong cau hoi ly thuyet va bai tap hoa hoc ve phan ung oxi hoa - khu

Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập hóa ...

Đăng bởi: ppt0871

📎 Số trang: 164
👁 Lượt xem: 1463
Lượt tải: 19