Tìm tài liệu

 

Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 160
👁 Xem: 1037
Tải: 16

Đăng bởi: tieunguhanh

Hình thành và phát triển ngôn ngữ hóa học ở lớp 8 cho học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Xem: 699
Tải: 17

Đăng bởi: triibs

Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập hóa học về phản ứng oxi ...

📎 Số trang: | Số trang: 164
👁 Xem: 1522
Tải: 19

Đăng bởi: ppt0871

Lựa chọn, Xây dựng Hệ thống câu hỏi và bài tập về phản ứng oxi ...

📎 Số trang: | Số trang: 162
👁 Xem: 741
Tải: 17

Đăng bởi: kpanh

Một số biện pháp rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm cho ...

📎 Số trang: | Số trang: 138
👁 Xem: 707
Tải: 18

Đăng bởi: ngoc_dixeraideur

Hình thành và phát triển năng lực hợp tác làm việc của học sinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 128
👁 Xem: 392
Tải: 17

Đăng bởi: ngocanhtruong56

Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ trong dạy học ...

📎 Số trang: | Số trang: 116
👁 Xem: 2360
Tải: 19

Đăng bởi: f_for_freee

Nghiên cứu sự tạo phức giữa Pb(II) với ...

📎 Số trang: | Số trang: 85
👁 Xem: 868
Tải: 18

Đăng bởi: votran1973

Sử dụng phối hợp các phần mềm dạy học để thiết kế các bài giảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 77
👁 Xem: 969
Tải: 19

Đăng bởi: thuytrang852001

Phương pháp trắc nghiệm khách quan về môn hoá học lớp 11.

📎 Số trang: | Số trang: 60
👁 Xem: 790
Tải: 18

Đăng bởi: p8bamboo

Hệ thống thí nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp 12 ban khtn và ...

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Xem: 2324
Tải: 18

Đăng bởi: quanghuybtbtc

Hệ thống Thí Nnghiệm hoá học phần vô cơ lớp

📎 Số trang: | Số trang: 45
👁 Xem: 880
Tải: 17

Đăng bởi: thuyduongsd10

Tăng cường năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS THPT bằng hệ ...

📎 Số trang: | Số trang: 36
👁 Xem: 732
Tải: 18

Đăng bởi: shoppro

Tách và chuyển hoá etyl-p metoxixinamat thành một số dẫn xuất ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Xem: 996
Tải: 16

Đăng bởi: vinhquyvo

“Áp dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ thông qua ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Xem: 590
Tải: 17

Đăng bởi: hoabattuqn

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Phuong phap giai mot so bai tap Hoa vo co

Phương pháp giải một số bài tập Hoá vô cơ

Đăng bởi: vdt_2301

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 2340
Lượt tải: 34

He thong bai tap cau tao nguyen tu va lien ket hoa hoc dung boi duong hoc sinh gioi va hoc sinh chuyen Hoa hoc.

Hệ thống bài tập cấu tạo nguyên tử và liên ...

Đăng bởi: cadusa2003

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 4225
Lượt tải: 35

He thong cau hoi ly thuyet va bai tap hoa hoc ve phan ung oxi hoa - khu

Hệ thống câu hỏi lý thuyết và bài tập hóa ...

Đăng bởi: ppt0871

📎 Số trang: 164
👁 Lượt xem: 1522
Lượt tải: 19