Tìm tài liệu

Ky nang day hoc bang tro choi cua giao vien mau giao

Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo

Upload bởi: hntv2304

Mã tài liệu: 88716

Số trang: 7

Định dạng: docx

Dung lượng file: 35 Kb

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo. Vì thế muốn hình thành, phát triển trí tuệ, nhân cách cho trẻ phải tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi. Dạy học bằng trò chơi là phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa tuổi này.

Sự nghiên cứu kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo, nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở nhà trường mẫu giáo, là một đề tài có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt.

Mục đích, nhiệm vụ nêu lên cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tính chất của đề tài.

Kết cấu đề tài là:

Chương 1: Có cơ sở lý luận của đề tài:

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu:

Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu:

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • BẢN GIỚI THIỆU LUẬN ÁN

   

  Đề tài: "Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo"

  Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành              T©m lý häc chuyªn ngµnh

  Mã số: 5. 06. 02              5.06.02

  Của nghiên cứu sinh: Đinh Văn Vang              §inh V¨n Vang

  Người giới thiệu: PGS. TS Nguyễn Văn Thàng              PGS.TS NguyÔn V¨n Thµng

                              Đại học Sư phạm Hà Nội

  I. Tóm tắt luận án

  Luận án gồm 168 trang, được phân bố như sau:

  - Mở đầu: 7 trang. phần này đề cập đến các vấn đề: tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, đối tượng và khách thể nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu, giả thuyết khoa học; nhiệm vụ, phương pháp và cái mới, ý nghĩa của đề tài.

  - Chương 1: Có cơ sở lý luận của đề tài: 57 trang. Trong chương này gồm các vấn đề: lịch sử nghiên cứu; kỹ năng và kỹ năng dạy học; kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo.

  - Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu: 31 trang. Nội dung chương này trình bày ba vấn đề:

  + Nội dung nghiên cứu

  + Tiến trình nghiên cứu

  + Phương pháp nghiên cứu

  - Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu: 65 trang. Trong chương này đã đề cập đến các vấn đề sau:

  + Kết quả khảo sát thăm dò

  + Kết quảe khảo sát thực trạng đã xem xét các khía cạnh sau:

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo
 • Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai ...

Upload: mr_dating

📎 Số trang: 261
👁 Lượt xem: 7952
Lượt tải: 19

Nghiên cứu kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai ...

Upload: saigonbanker

📎 Số trang: 260
👁 Lượt xem: 1773
Lượt tải: 19

Biện pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho ...

Upload: manila10php

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 1481
Lượt tải: 17

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm ...

Upload: goldscorpion297

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 2252
Lượt tải: 20

Đặc điểm ngôn ngữ thể hiện xúc cảm tình cảm ...

Upload: bimchipy_kute_95

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 1034
Lượt tải: 18

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm ...

Upload: caotuanr

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 13612
Lượt tải: 54

Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi ...

Upload: phong_lan_tim_142

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 19067
Lượt tải: 56

Một số biện pháp tổ chức hướng dẫn trò chơi ...

Upload: bichthuy12345

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 1164
Lượt tải: 18

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm ...

Upload: galdart

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 1917
Lượt tải: 18

Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm ...

Upload: duocvd

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2740
Lượt tải: 19

Sưu tầm và tổ chức một số trò chơi dân ...

Upload: vutien82

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 3653
Lượt tải: 22

Sưu tâ m va tổ chức mô t sô trò chơi dân gia ...

Upload: lethanhcuong2006

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 462
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên ...

Upload: hntv2304

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 1587
Lượt tải: 25

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi mẫu giáo. Vì thế muốn hình thành, phát triển trí tuệ, nhân cách cho trẻ phải tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi. Dạy học bằng trò chơi là phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm tâm lý của lứa docx Đăng bởi
5 stars - 88716 reviews
Thông tin tài liệu 7 trang Đăng bởi: hntv2304 - 11/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kỹ năng dạy học bằng trò chơi của giáo viên mẫu giáo