Tìm tài liệu

Mot so bien phap hinh thanh ky nang do luong cho tre 5 6 tuoi 1

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1

Upload bởi: trungdelphi

Mã tài liệu: 181698

Số trang: 101

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của một số biện pháp hình thành KN đo lường cho trẻ

Chương 2: Xây dựng một số biện pháp hình thành KN đo lường cho trẻ

Chương 3: Thực nghiệm một số biện pháp hình thành KN đo lường cho trẻ

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Nội dung

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Khóa luận tốt nghiệp                                                   Bạch Thị Thu Trang

   

  A.       PHẦN MỞ ĐẦU

  1.     Lý do chọn đề tài

                Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập Quốc tế, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, khi toán học đã là cơ sở của nhiều ngành khoa học khác thì việc hình thành biểu tượng toán học cho trẻ ngay t lứa tuổi mầm non là rất cần thiết.

                Hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non có một vị trí quan trọng trong việc giáo dục trí tuệ cho trẻ, nú đặt nền móng cho sự phát triển tư duy, phát trin năng lực nhận biết của trẻ, góp phần phát triển toàn diện nhân cách và chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông với những biểu tượng toán sơ đẳng và những kỹ năng nhận biếtnhư: Quan sát, phân biệt, so sánh, phân loại, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoỏ…Đồng thời, các hoạtđộng cho trẻ làm quen với toán ở trường mầm non giúp tr giải quyết được một số khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, d dàngtỡm hiểu môi trườngxung quanhtr, nhận thức được các dấu hiệu toán học và mối quan h toán học có trong các s vật, hiện tượng xung quanh tr.

                Thế giới xung quanh trẻ luôn tồn tại với muôn màu, muôn vẻ với sự đa dạng của màu sắc, hình dạng, khối lượng, kích thướcSự nhận biết kích thướccủa tr được thực hiện một mặt trên cơ sở nhận thức cảm tính, mặt khác nú được thực hiện với sự tham gia của lời nói và các quá trình tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoỏ…. Chính vì vậy, hình thành biểu tượng về kích thước cho trẻ, trong đó việc hình thành kỹ năng đo lường góp phầnphát triển tính ổn định sự tri giác kích thước, hình thành kỹ năng phân biệt kích thước như một dấu hiệu của vật thể, phát triển tư duy, ngôn ngữ, hình thành nhu cầu nhận biết, tạo cơ sở cho việc nắm vững kích thước như một khái niệm toán học sau này.

  Lớp: K55 - Khoa Giáo dục Mầm non                              Trường ĐHSP Hà Nội

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1
 • Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường ...

Upload: nvn_hn

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 1130
Lượt tải: 21

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường ...

Upload: tvhung006

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 1840
Lượt tải: 24

Đề cương chi tiết "HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...

Upload: vtrangsp@gmail.com

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 10

Một số biện pháp kích thích hứng thú nhận ...

Upload: hungnguyenvan15

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 899
Lượt tải: 21

Bước đầu điều tra thực trạng về mức độ sử ...

Upload: anhchangvuitinh12d2004

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 1218
Lượt tải: 20

Một số biện pháp tổ chức hoạt động xếp dán ...

Upload: voquang1975

📎 Số trang: 147
👁 Lượt xem: 1349
Lượt tải: 19

Biện pháp tổ chức TCDG nhằm phát triển trí ...

Upload: ltuongvan

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 1083
Lượt tải: 16

Biện pháp tổ chức TCDG nhằm phát triển trí ...

Upload: damvanhien

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp tổ chức TCDG nhằm phát triển trí ...

Upload: muahehivong2001

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 720
Lượt tải: 16

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện ...

Upload: anhoe33

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 993
Lượt tải: 17

Một số biện pháp nâng cao khả năng thể hiện ...

Upload: phuoctrandai

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 531
Lượt tải: 21

Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả ...

Upload: dieugianditrendoi

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 17000
Lượt tải: 54

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường ...

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 1448
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1 Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của một số biện pháp hình thành KN đo lường cho trẻ Chương 2: Xây dựng một số biện pháp hình thành KN đo lường cho trẻ Chương 3: Thực nghiệm một số biện pháp hình thành KN đo lường cho trẻ Phần 1: Mở đầu Phần 2: docx Đăng bởi
5 stars - 181698 reviews
Thông tin tài liệu 101 trang Đăng bởi: trungdelphi - 02/07/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/07/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số biện pháp hình thành kỹ năng đo lường cho trẻ 5 6 tuổi 1