Tìm tài liệu

Mot so bien phap phat huy hieu qua hoat dong tu hoc cua sinh vien mam non Truong Dai hoc Dong Thap

Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp

Upload bởi: haituyetdv

Mã tài liệu: 175755

Số trang: 92

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Chương 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương 2

THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Chương 3

BIỆN PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lí DO CHỌN ĐỀ TÀI

  Ngay từ đầu thập niên của thế kỷ 20, tổ chức UNESCO nêu lên bốn trụ cột của giáo dục hiện đại đó đặc biệt nhấn mạnh: Thời đại mới đòi hỏi con người phải có cách nghĩ mới và những kiến thức mới, kỹ năng mới của chính thời đại mình. Nói cụ thể hơn, con người mới đó phải có khả năng tư duy độc lập, có phương pháp tư duy hệ thống và cách nhìn toàn thể, có năng lực sáng tạo và tinh thần đổi mới, có khả năng thích ứng với sự thay đổi thường xuyên, đa dạng, phức tạp, đầy biến động bất ngờ và bất định, có năng lực hành động hiệu quả và tinh thần hợp tác trong một môi trường văn hoá của một thế giới toàn cầu hoá.

  Nền giáo dục của kỷ nguyên thông tin là một nền giáo dục cho mọi người, tạo điều kiện mọi người được học, giúp cho mọi người biết cách học, biết cách tự học, học tập liên tục, học suốt đời, là một nền giáo dục mở và liên thông, có khả năng hội nhập với nền giáo dục chung của thế giới. Do đó, vấn đề “Dạy và học” trong nhà trường được đặt ra như một yêu cầu khách quan và thiết yếu đối với thầy và trò trong quá trình truyền thụ và tiếp nhận tri thức nhân loại, tạo ra khả năng phát triển, khám phá ra những tri thức mới tiếp cận đến chân lý.

  Tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khoá 8 đó chỉ rõ: Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại, đảm bảo điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên Đại học, phát triển mạnh phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên và rộng khắp toàn dân, nhất là thanh niờn”.

  Đối với sinh viên, trong quá trình dạy học, họ vừa là đối tượng (khách thể) của quá trình dạy học, vừa là chủ thể của quá trình này. Mỗi sinh viên

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp
 • Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: thanhtoantran071084

📎 Số trang: 150
👁 Lượt xem: 1213
Lượt tải: 17

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh ...

Upload: nguyenqhieu10

📎 Số trang: 148
👁 Lượt xem: 969
Lượt tải: 18

Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả ...

Upload: dieugianditrendoi

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 17000
Lượt tải: 54

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: cpchuyen

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: phongtin_phongtin

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1805
Lượt tải: 25

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: quoctan91

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 1077
Lượt tải: 17

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: sigiao77

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: kebanchua

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: virgopearl3078

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 1206
Lượt tải: 24

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các ...

Upload: lucthaimy2010

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Môt số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ ...

Upload: abantincay

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 33269
Lượt tải: 286

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non

Upload: hoanghoa_nhh

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 1145
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động ...

Upload: haituyetdv

📎 Số trang: 92
👁 Lượt xem: 1311
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Chương 3 BIỆN PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN MẦM NON docx Đăng bởi
5 stars - 175755 reviews
Thông tin tài liệu 92 trang Đăng bởi: haituyetdv - 04/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 04/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số biện pháp phát huy hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên mầm non Trường Đại học Đồng Tháp