Tìm tài liệu

Phat trien ngon ngu cho tre mam non

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Upload bởi: hungcuongcfo

Mã tài liệu: 127934

Số trang: 33

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Giáo dục mầm non

Info

Ngôn ngữ - thành tựu lớn nhất của con người – là một hệ thống tín hiệu đạc biệt. Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết, truyền cho nhau những kinh ngiệm, bày tỏ với nhau những nguyện vọng, ý muốn và cùng nhau thực hiện những dự định tương lai.

Ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, ngôn ngữ phát triển rất mạnh mẽ, tạou ra những điều kiện cơ hội để trẻ lĩnh hội những kinh nghiệm lịch sử - xã hội của nền văn hoá loài người. Nó giúp trẻ tích luỹ kiến thức, phát triển tư duy, giúp trẻ giao tiếp được với mọi người xung quanh, là phương tiện giúp trẻ điều chỉnh, lĩnh hội những giá trị đạo đức mang tính chuẩn mực. Ngày nay trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ , chúng ta càng thấy rõ vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục – phát triển toàn vẹn nhân cách trẻ.

Trường mầm non là nơi tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn vẹn nhân cách cho trẻ, trong đó vai trò của nhà giáo dục và hoạt động tích cực của từng các nhân trẻ có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của trẻ nói chung và phát triển ngôn ngữ của từng trẻ nói riêng. Song trên thực tế để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ giáo viên mầm non đã làm gì để cung cấp cho trẻ vốn từ phong phú, dạy trẻ phát âm chuẩn? Hay khi hướng dẫn trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ giáo viên đã phát huy được tính tích cực, đã tạo điều kiện cho trẻ được luyên tập khả năng nói, phát âm chính xác, sử dụng từ đúng để diễn đạt ý nghĩ của mình trong các tình huống khác nhau của hoạt động ngôn ngữ chưa ?...

Kết cấu đề tài:

PHẦN I

PHẦN II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LỜI NÓI CHO TRẺ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON HIỆN NAY

PHẦN III - kết luận

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyên đề: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  MỤC LỤC

   

  PHẦN I

   

  1. Lý do chọn đề tài

  2. Một số vấn đề lý luận chung về phương pháp phát triển lời nói cho trẻ mn 

          

           2. 1 Một số khái niệm về ngôn ngữ

           2. 2 Một số quan điểm về sự phát triển ngôn ngữ TE.

           2. 3 Vai trò của ngôn ngữ đối với việc giáo dục trẻ MN

           2. 4 Quy luật lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ MN

           2. 5 Nội dung phát triển hoạt động ngôn ngữ của trẻ MN

           2. 6 Hình thức phát triển ngôn ngữ của trẻ MN

   

           PHẦN II

   

  THC TRNG PHÁT TRIN LI NểI CHO TR MT S TRƯỜNG MẦM NON MN HIN NAY

   

  1. Mục đích điều tra.

  2. Đối tượng điều tra.

  3. Nội dung điều tra.

  4. Địa điểm điều tra.

  5. Phương pháp đánh giá kết quả điều tra.

  6. Phân tích và đánh giá kết quả điều tra.

   

  6. 1 Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc phát triển lời nói cho trẻ MN .   

  6. 2 Thực trạng về chương trình chăm sóc- giáo dục trẻ MN

  6. 3 Thực trạng lập kế hoạch tổ chức hoạt động phát triển lời nói cho trẻ MN.

  6. 4Thực trạng việc chuẩn bị đồ dùng trực quan trong tổ chức hoạt

         động phát triển lời nói cho trẻ MN

  6. 5Thực trạng sử dụng phương pháp, biện pháp của giáo viên khi tổ chức hoạt động phát triển lời nói cho trẻ MN

   

           PHẦN III:

   

             KẾT LUẬN

  ĐỀ XUẤT MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỂ THAY ĐỔI THỰC TRẠNG

  PHÁT TRIỂN LỜI NểI CHO TRẺ MN

             TÀI LIỆU THAM KHẢO

   

   

  2

  3

   

  3

  4

  6

  9

  13

  15

   

   

   

  15

   

  15

  16

  16

  16

  16

  17

  18

   

  18

  20

  26

   

  27

   

  28

   

   

   

  29

   

  30

  33

   

                                         Học viên: Phạm Thị Thu Thuỷ 

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
 • Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

Upload: hoangtienthanhpv

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 8752
Lượt tải: 30

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non 1

Upload: banhchuoi4421

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 16
Lượt tải: 13

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Upload: trinhvanhaibkhn

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 28
Lượt tải: 14

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non

Upload: hoanghoa_nhh

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 1148
Lượt tải: 19

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non ...

Upload: ngothuy1184

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 1349
Lượt tải: 23

Phát triển ngôn ngữ Chủ đề Trường mầm non ...

Upload: allstreetvn

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 2885
Lượt tải: 20

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bằng phương pháp ...

Upload: baondq

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 1188
Lượt tải: 19

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ bằng phương pháp ...

Upload: mua0zay

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 3825
Lượt tải: 26

Phát triển ngôn ngữ

Upload: hoang_th85

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 1268
Lượt tải: 19

Giáo dục hành vi văn hoá cho trẻ Mầm non

Upload: huyquyet14

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 10252
Lượt tải: 42

Phát triển ngôn ngữ 1

Upload: trieuvan95

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 906
Lượt tải: 20

Một số biện pháp tổ chức nâng cao hiệu quả ...

Upload: dieugianditrendoi

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 17034
Lượt tải: 54

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

Upload: hungcuongcfo

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 79170
Lượt tải: 113

CHUYÊN MỤC

Sư phạm Giáo dục mầm non
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non Ngôn ngữ - thành tựu lớn nhất của con người – là một hệ thống tín hiệu đạc biệt. Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết, truyền cho docx Đăng bởi
5 stars - 127934 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: hungcuongcfo - 21/04/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non